Menu rozwijane

16 listopada 2021

Dnia 15 listopada 2021 r. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał:

1. Ustawę z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw;

2. Ustawę z dnia 1 października 2021 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz niektórych innych ustaw;

3. Ustawę z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw;

4. Ustawę z dnia 1 października 2021 r. o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym;

5. Ustawę z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo łowieckie;

6. Ustawę z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw;

7. Ustawę z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o Agencji Mienia Wojskowego;

8. Ustawę z dnia 1  października 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji;

9. Ustawę z dnia 1 października 2021 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw;

10. Ustawę z dnia 14 października 2021 r.  o ratyfikacji Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malty o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malty w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w La Valetta dnia 7 stycznia 1994 roku, zmienionej Protokołem podpisanym w Warszawie dnia 6 kwietnia 2011 roku;

11. Ustawę z dnia 14 października 2021 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Białorusi o zabezpieczeniu społecznym, podpisanej w Warszawie dnia 13 lutego 2019 r.