Menu rozwijane

30 listopada 2021

30 listopada 2021 r. Prezydent Andrzej Duda podpisał:

1. Ustawę z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o ochronie granicy państwowej oraz niektórych innych ustaw;
2. Ustawę z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.