Menu rozwijane

26 kwietnia 2018
3 maja 2017 r. Prezydent ogłosił swoją inicjatywę referendum w sprawie zmian w konstytucji. - Polska się zmieniła, czas na zmianę konstytucji – mówił wówczas Andrzej Duda na Placu Zamkowym.
3 maja 2017 r. Prezydent ogłosił swoją inicjatywę referendum w sprawie zmian w konstytucji. - Polska się zmieniła, czas na zmianę konstytucji – mówił wówczas Andrzej Duda na Placu Zamkowym.
o179104342.jpg
o357837488.jpg

Na Stadionie Narodowym w Warszawie z udziałem Prezydenta RP Andrzeja Dudy trwa się Kongres ,,Wspólnie o Konstytucji na Narodowym”. To podsumowanie dotychczasowej kampanii społeczno-informacyjnej prowadzonej przez KPRP przed zapowiedzianym przez Prezydenta RP referendum konsultacyjnym w sprawie zmiany Konstytucji RP.

_____________________________________

Czas na poważną debatę konstytucyjną. Z udziałem dojrzałego polskiego społeczeństwa, nie tylko z udziałem elit i polityków. Moi rodacy mają prawo się wypowiedzieć, czy konstytucja obowiązująca od 20 lat ich zadowala – powiedział Prezydent 3 maja 2017 r. zapowiadając referendum konsultacyjne w sprawie zmian w konstytucji.

___________________________________

Młodzi i przyszłośćWieś, rolnictwo, zrównoważony rozwójSamorząd i społeczeństwo obywatelskieGospodarka i praca - to tematy czwartkowego kongresu Wspólnie o konstytucji na Narodowym”. Podsumowane zostaną dotychczasowe, organizowane przez Kancelarię Prezydenta, spotkania regionalne dotyczące referendum ws. zmiany konstytucji.

Kongres „Wspólnie o Konstytucji na Narodowym” - zdjęcie w treści artykułu

W panelu otwierającym głos zabierze m.in. prezydent Andrzej Duda. - Spodziewamy się ważnego wystąpienia Prezydenta, jeżeli chodzi o tematykę referendalną - powiedział w środę pełnomocnik prezydenta ds. referendum konsultacyjnego ws. zmiany konstytucji Paweł Mucha.

Jak zaznaczył, podczas kongresu Prezydent ujawni najprawdopodobniej co najmniej część pytań referendalnych, które dzisiaj rozważa, po otwartych spotkaniach regionalnych, po opiniach ekspertów".

- Mamy dorobek w postaci ankiety konstytucyjnej, która była przygotowana przez Kancelarię Prezydenta, która była rozdysponowywana na spotkaniach otwartych. Mamy określone, opinie, materiały, prawnicy przygotowali pytania i myślę, że jutro prezydent co najmniej częściowo uchyli rąbka tajemnicy, jeśli chodzi o kwestie związane z jego zamierzeniami i planami co do treści pytań w referendum - zauważył Paweł Mucha.

_____________________________________

- Przeoprowadzone przez nas konsultacje regionalne to setki godzin rozmów z Polakami, poświęconych problematyce konstytucji - Paweł Mucha Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP

_____________________________________

Kongres „Wspólnie o Konstytucji na Narodowym” - zdjęcie w treści artykułu nr 1

Kampania łączy wszelkie inicjatywy i działania zmierzające do przybliżenia Polakom idei referendum i jego bezprecedensowego charakteru.

Może Cię zainteresować O polityce społecznej na finałowym spotkaniu regionalnym w Gorzowie Wielkopolskim Minister Andrzej Dera na regionalnym spotkaniu przedreferendalnym w Łodzi Otwarte spotkanie regionalne „Wspólnie o Konstytucji” w Lublinie „Wspólnie o Konstytucji” – spotkanie w Zielonej Górze W Płocku o konstytucji i bezpieczeństwie państwa Referendalne spotkanie we Wrocławiu z udziałem Marszałka Seniora Sejmu Rzeczypospolitej O wymiarze sprawiedliwości i Konstytucji w Bydgoszczy Liczny udział młodych ludzi podczas debaty konsultacyjnej w Olsztynie W Krakowie wspólnie o trójpodziale władzy „Ochrona zdrowia w konstytucji – prawo czy fikcja”. Spotkanie w Gdańsku Spotkanie regionalne w Katowicach – o prawie pracy w Konstytucji W Toruniu wspólnie o Konstytucji i o kulturze w Konstytucji Spotkanie konsultacyjne w Kielcach. Kolejna otwarta debata o konstytucji Otwarta debata społeczna o Konstytucji RP w Szczecinie Referendum wpisuje się w obchody 100. rocznicy odzyskania niepodległości i ma dać odpowiedź na pytaie czy obywatele chcą zmian lub uchwalenia nowej Konstytucji, a jeśli tak, to jakie mają być jej ramy. To odwrócenie dotychczasowej praktyki, w której Polacy pytani byli o opinię dopiero na końcu, a ich wybór ograniczał się do zatwierdzenia albo odrzucenia projektu.

Prezydent RP proponuje, aby to naród wskazał politykom i ekspertom zakres pożądanych zmian.

3 maja 2017 r. Prezydent ogłosił swoją inicjatywę referendum w sprawie zmian w konstytucji. - Polska się zmieniła, czas na zmianę konstytucji – mówił wówczas Andrzej Duda na Placu Zamkowym.

Kampania „Wspólnie o Konstytucji” ruszyła 25 sierpnia 2017 roku w historycznej Sali BHP Stoczni Gdańskiej, później odwiedzono 18 największych polskich miast we wszystkich województwach, a także wielokrotnie organizowano konferencje eksperckie, zarówno w Warszawie, jak i w całym kraju. Debaty dotyczyły samorządu, wsi i rolnictwa, ustroju, rodziny, polityki społecznej, gospodarki oraz innych ważnych dla Polaków zagadnień.

Spotkano się z tysiącami Polek i Polaków, zebrano wiele ankiet konsultacyjnych, w których Polacy po raz kolejny potwierdzili, że oczekują zmiany konstytucji, a wcześniej chcą uczestniczyć w referendum w tej sprawie. Polacy chcą, aby prawo było jasne. Chcą krótszej Konstytucji napisanej zrozumiałym językiem. (KP)

Kongres „Wspólnie o Konstytucji na Narodowym” - zdjęcie w treści artykułu nr 2

Program Kongresu „Wspólnie o Konstytucji na Narodowym”

11.00

Przywitanie uczestników Konferencji.

   Panel otwierający (Biznes Klub)

  Wystąpienie Prezydenta RP, Andrzeja Dudy

  Wystąpienia gości honorowych

12.00

Przerwa, otwarcie wystawy „Wspólnie o Konstytucji”

12.45

Panele tematyczne (sale konferencyjne, wschodnia część PGE Narodowego)

Młodzi i przyszłość

prowadzą Kaja Gagatek i Szymon Górny, Rada Dzieci i Młodzieży przy MEN

Gospodarka i praca

prowadzi Barbara Kasprzycka, Zastępca Redaktora Naczelnego DGP

Wieś, rolnictwo, zrównoważony rozwój

prowadzi Barbara Fedyszak-Radziejowska, Doradca Prezydenta RP

Samorząd i społeczeństwo obywatelskie

prowadzi Władysław Ortyl, Marszałek Województwa Podkarpackiego

Kongres „Wspólnie o Konstytucji na Narodowym” - zdjęcie w treści artykułu nr 3