Menu rozwijane

27 stycznia 2022

Konferencja Inaugurująca III Kongres Demograficzny, podczas której zaprezentowano wstępne wyniki Spisu Powszechnego, odbyła się dziś w Pałacu Prezydenckim. Wydarzenie organizowane jest pod Honorowym Patronatem Prezydenta RP. 

– Cieszę się, że po 10 latach udało się przeprowadzić kolejny Spis Powszechny. Ma on niezwykłe znaczenie dla państwa. Mam nadzieję, że dane będą obrazowały rzeczywisty stan społeczeństwa. To także bardzo ważne dane, które pozwolą na określenie zmian jakości życia – mówił Prezydent Andrzej Duda. – Mam nadzieję, że wyniki Spisu będą pokazywały mechanizmy, które zaszły na przestrzeni ostatnich 10 lat. To ważne, jeśli chodzi o ocenę efektywności naszych działań, a także podejmowaną na przyszłość politykę – dodał. 

CAŁA WYPOWIEDŹ>>

Andrzej Duda dziękował także organizatorom Spisu Powszechnego za przygotowanie odpowiedniej infrastruktury, zasad i możliwości, dzięki którym każdy, w tym osoby niepełnosprawne mogły wziąć w nim udział. – Spis pokazał także, jak wiele osób skorzystało z cyfrowych rozwiązań – podkreślił. 

Konferencja ze względu na sytuację epidemiczną odbyła się w formule hybrydowej. W spotkaniu obok Prezydenta wziął udział Premier, z ramienia Kancelarii Prezydenta również Szef KPRP Grażyna Ignaczak–Bandych oraz minister Bogna Janke. Głos zabrali eksperci, m.in.: dr Dominik Rozkrut – Prezes Głównego Urzędu Statystycznego; prof. dr hab. Józefina Hrynkiewicz – Przewodnicząca Rządowej Rady Ludnościowej i dr hab. Piotr Szukalski – prof. Uniwersytetu Łódzkiego, Zastępca Przewodniczącego Rządowej Rady Ludnościowej. 

III Kongres Demograficzny w Polsce organizowany jest z inicjatywy Rządowej Rady Ludnościowej. Podczas Konferencji Inaugurującej przedstawione zostały wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań z 2021 roku oraz pogłębione analizy zmian, jakie zaszły w stanie i strukturze ludności Polski od 2012 roku.

Pałac `Prezydencki | Konferencja Inaugurująca III Kongres Demograficzny
Pałac `Prezydencki | Konferencja Inaugurująca III Kongres Demograficzny
Pałac `Prezydencki | Konferencja Inaugurująca III Kongres Demograficzny
Pałac `Prezydencki | Konferencja Inaugurująca III Kongres Demograficzny
Pałac `Prezydencki | Konferencja Inaugurująca III Kongres Demograficzny
Pałac `Prezydencki | Konferencja Inaugurująca III Kongres Demograficzny
Pałac `Prezydencki | Konferencja Inaugurująca III Kongres Demograficzny
Pałac `Prezydencki | Konferencja Inaugurująca III Kongres Demograficzny
Pałac `Prezydencki | Konferencja Inaugurująca III Kongres Demograficzny
Pałac `Prezydencki | Konferencja Inaugurująca III Kongres Demograficzny
Pałac `Prezydencki | Konferencja Inaugurująca III Kongres Demograficzny
Pałac `Prezydencki | Konferencja Inaugurująca III Kongres Demograficzny
Pałac `Prezydencki | Konferencja Inaugurująca III Kongres Demograficzny
Pałac `Prezydencki | Konferencja Inaugurująca III Kongres Demograficzny
Pałac `Prezydencki | Konferencja Inaugurująca III Kongres Demograficzny
Pałac `Prezydencki | Konferencja Inaugurująca III Kongres Demograficzny
Pałac `Prezydencki | Konferencja Inaugurująca III Kongres Demograficzny
02_PAD_Kongres_Demograficzny_20220127_GJA_1014.jpg
01_PAD_Kongres_Demograficzny_20220127_GJA_1025.jpg
03_PAD_Kongres_Demograficzny_20220127_GJA_1033.jpg
11_PAD_Kongres_Demograficzny_20220127_GJA_1227.jpg
14_PAD_Kongres_Demograficzny_20220127_GJA_1332.jpg
13_PAD_Kongres_Demograficzny_20220127_GJA_1276.jpg
12_PAD_Kongres_Demograficzny_20220127_GJA_1198.jpg
10_PAD_Kongres_Demograficzny_20220127_GJA_1152.jpg
09_PAD_Kongres_Demograficzny_20220127_GJA_1127.jpg
15_PAD_Kongres_Demograficzny_20220127_GJA_1406.jpg
08_PAD_Kongres_Demograficzny_20220127_GJA_1040.jpg
17_PAD_Kongres_Demograficzny_20220127_GJA_1475.jpg
07_PAD_Kongres_Demograficzny_20220127_GJB_0675.jpg
06_PAD_Kongres_Demograficzny_20220127_GJA_1515.jpg
05_PAD_Kongres_Demograficzny_20220127_GJA_1089.jpg
04_PAD_Kongres_Demograficzny_20220127_GJA_1043.jpg
18_PAD_Kongres_Demograficzny_20220127_GJA_1704.jpg