Menu rozwijane

05 stycznia 2021
Pałac Prezydencki | Prezydent RP Andrzej Duda rozmawiał w formule wideokonferencji z przewodniczącymi związków zawodowych reprezentującymi duże sieci handlowe (1)
Pałac Prezydencki | Prezydent RP Andrzej Duda rozmawiał w formule wideokonferencji z przewodniczącymi związków zawodowych reprezentującymi duże sieci handlowe (2)
Pałac Prezydencki | Prezydent RP Andrzej Duda rozmawiał w formule wideokonferencji z przewodniczącymi związków zawodowych reprezentującymi duże sieci handlowe (3)
Pałac Prezydencki | Prezydent RP Andrzej Duda rozmawiał w formule wideokonferencji z przewodniczącymi związków zawodowych reprezentującymi duże sieci handlowe (4)
Pałac Prezydencki | Prezydent RP Andrzej Duda rozmawiał w formule wideokonferencji z przewodniczącymi związków zawodowych reprezentującymi duże sieci handlowe (5)
o394539734.jpg
o2073133645.jpg
o734270585.jpg
o254541459.jpg
o133027301.jpg

Na prośbę Alfreda Bujary, Przewodniczącego Sekretariatu Krajowego Banków, Handlu i Ubezpieczeń NSZZ „Solidarność”  Prezydent RP Andrzej Duda rozmawiał w formule wideokonferencji z przewodniczącymi związków zawodowych reprezentującymi duże sieci handlowe. W spotkaniu uczestniczyli też Minister Paweł Szrot, Sekretarz Stanu – Szef Gabinetu Prezydenta, a z ramienia środowiska:

⦁ Alfred Bujara – Przewodniczący Sekretariatu Krajowego Handlu, Banków i Ubezpieczeń NSZZ „Solidarność”

⦁ Dariusz Paczuski – Przewodniczący Organizacji Związkowych w Auchan Polska 

⦁ Paweł Skowron – Przewodniczący Organizacji Związkowych w Carrefour Polska 

⦁ Marcin Stroński – Przewodniczący Krajowej Sekcji Bankowców NSZZ „Solidarność”

⦁ Mateusz Warchał – Doradca Sekretariatu Krajowego Handlu, Banków i Ubezpieczeń NSZZ „Solidarność”

⦁ Grzegorz Cisoń – Przewodniczący Organizacji Związkowych Amazon Fulfillmet Polska 

Prezydentowi została przedstawiona sytuacja pracowników handlu w dobie pandemii koronawirusa, przede wszystkim w dużych sieciach handlowych oraz problemy i oczekiwania pracowników tej branży. Związkowcy zrzeszeni w NSZZ „Solidarność” skierowali postulat objęcia pracowników handlu programem szczepień w pierwszej grupie, razem z nauczycielami. Zasygnalizowali też obawy dotyczące dalszych losów ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni. Podziękowali raz jeszcze Andrzejowi Dudzie za podpisanie ustawy, licząc, że zostanie ona utrzymana. 

Podczas rozmowy Prezydent podkreślił, że w czasie pandemii umożliwienie przedświątecznych zakupów podczas niedzieli handlowej było sytuacją absolutnie wyjątkową, a on sam jest za prawem handlowców i ich rodzin do niedzielnego wypoczynku.

Wideokonferencja z udziałem Prezydenta RP ze związkowcami reprezentującymi duże sieci handlowe - zdjęcie w treści artykułu

Wyrażono dezaprobatę dla zamykania w czasie lockdownu galerii handlowych podczas, gdy duże sieci meblowe czy ze sprzętem elektronicznym, sklepy wolnostojące mogą handlować. Według związkowców, uderza to przede wszystkim w polskich przedsiębiorców, franczyzobiorców.

Przedstawiono także sytuację pracowników w sektorze bankowo-finansowym, którzy w związku z pandemią najdotkliwiej odczuwają procesy informatyzacji tej branży, bo wiążą się one z restrukturyzacją zatrudnienia. 

Ponadto związkowcy postulowali konieczność zwiększenia ochrony wolności związkowej, która nie jest obecnie przestrzegana przez wielu pracodawców, szczególnie w sektorze handlu, zarządzanym przez duże zagraniczne korporacje. Poinformowali o utrudnianiu przez pracodawców dużych korporacji prowadzenia działalności związkowej i wyrażania przez związkowców różnych form protestacyjnych oraz o nieprzestrzeganiu przez pracodawców przepisów prawa pracy. Podkreślano, że w tej branży pracują głównie kobiety, szczególnie narażone na stres i niedogodności sytuacji wynikającej z pandemii.
 

Wideokonferencja z udziałem Prezydenta RP ze związkowcami reprezentującymi duże sieci handlowe - zdjęcie w treści artykułu nr 1

Związkowcy zwrócili też uwagę na rynek hurtowy i związaną z tym logistykę przejętą w dużej mierze przez zagraniczne sieci. Wskazano na potrzebę utworzenia polskiego holdingu działającego w tym obszarze, co również mogłoby być korzystne dla producentów rolnych.

Prezydent Andrzej Duda bardzo podziękował uczestnikom za spotkanie zapowiadając, że przedstawione postulaty zostaną wnikliwie przeanalizowane, a część z nich dotycząca zmian w obszarze legislacyjnym zostanie rozważona w ramach dalszych prac. Podkreślił, że na szczęście pandemia nie naruszyła fundamentów polskiej gospodarki i będzie można powrócić do dynamicznego jej rozwoju, co jest absolutnym priorytetem tej prezydentury.