Menu rozwijane

28 grudnia 2015
Oświadczenie prezydenta Andrzeja Dudy dla mediów (1)
Oświadczenie prezydenta Andrzeja Dudy dla mediów (2)
Oświadczenie prezydenta Andrzeja Dudy dla mediów (3)
Oświadczenie prezydenta Andrzeja Dudy dla mediów (4)
o132328342.jpg
o1394867043.jpg
o373022788.jpg
o363382025.jpg

28 grudnia 2015 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 22 grudnia 2015 r.  o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. - Uważam, że nowelizacja ustawy, którą podpisałem, przyczynia się do wzmocnienia pozycji i sytuacji Trybunału Konstytucyjnego – oświadczył prezydent dziennikarzom w poniedziałek Pałacu Prezydenckim. Wyjaśnił że chodzi o wzmocnienie w znaczeniu odbioru społecznego, ale i w znaczeniu tego, co jest znaczącą rolą Trybunału, czyli orzekania, kierując się względami czysto prawnymi.

Poinformował, że podjął taką decyzję po analizie tego, co działo się w ostatnim czasie w Sejmie i Senacie i po analizie tych rozwiązań zaproponowanych przez parlament.

Prezydent powiedział, że nie zgadza się z argumentem, że nowelizacja osłabia Trybunał.

- Jeżeli mamy zasadę trójpodziału władz, jeżeli decyzje podejmowane przez parlament, wybrany w demokratycznych wyborach, a więc stanowiący wyraz społecznego przeświadczenia, w jakim kierunku powinna iść polska polityka i zmiany ustawowe, mają być szanowane, Trybunał powinien ws. ustaw orzekać w pełnym składzie przy powiększonej większości – zaznaczył prezydent.

- To są prawnicy, którzy mają różne poglądy i polityczne, i  ideologiczne, a także prawne. - Podwyższona większość jest gwarancją tego, że ci prawnicy w zdecydowanej większości zgodzili się ze sobą – dodał Andrzej Duda. Przyznał, że trudno było mu zrozumieć dotychczasową sytuację, gdzie trzech sędziów mogło zdecydować o losie ustawy powołanej przez parlament wybrany przez społeczeństwo. - Biorąc pod uwagę fakt, że bardzo często były to ustawy dotyczące praw obywatelskich, różnego rodzaju zmian wpływających na życie obywateli, to z pewnością taka większość nie była odpowiednia – zauważył prezydent.

Zdaniem prezydenta rozwiązania przyjęte w noweli ustawy o „wzmacniają pozycję i powagę orzecznictwa Trybunału, także w oczach społecznych”.

- Te zmiany są zmianami istotnymi, ale wierzę, że one przyczynią się do uspokojenia sytuacji – zaznaczył Andrzej Duda.

- Trudno jest mi się pogodzić z tym, że w polskim Sejmie i w przestrzeni medialnej obywają się tak gorące dyskusje, w których padają często niepotrzebne słowa – powiedział prezydent. – Myślę, że przede wszystkim Polacy oczekują spokoju i tego, że skoro podjęli decyzję w wyborach prezydenckich, a potem parlamentarnych, to programy, które były zgłoszone przez tych polityków, zostaną zrealizowane – dodał. Prezydent podkreślił też, że ludzie w Polsce podejmują decyzje mądrze i oczekują tego, że będą wprowadzane w Polsce dobre zmiany.

- Wierzę w to, że przyszły rok będzie rokiem dobrych zmian - rokiem obniżenia wieku emerytalnego z możliwością wyboru, czyli samodecydowania przez każdego, czy chce czy nie chce pracować dłużej, że będzie rokiem, w którym zostanie przyjęta w polskim parlamencie ustawa podwyższająca kwotę wolną od podatku tak, aby w codziennych portfelach zostało więcej pieniędzy, że będzie przyjęta ustawa o pomocy dla rodzin, słynne 500 zł miesięcznie na dziecko. To są sprawy ważne, na które oczekują Polacy - podkreślił prezydent.

   

Prezydent zaapelował o zakończenie sporów politycznych, o rozwagę w dyskusjach: Proszę, aby w Sejmie zakończyć jałowe spory, które bardzo często zniechęcają ludzi do zainteresowania się sprawami politycznymi. Proszę, aby przystąpić do merytorycznej dyskusji na temat tych rzeczy, które są dla Polaków ważne i oczekiwane. Jako Prezydent RP apeluję o rozwagę w dyskusjach i w słowach.

- Pamiętajmy, że każde słowo jest słyszane nie tylko w Polsce, ale że Polska jest także jednym z większych krajów UE i słowa, które u nas padają, są słyszane również za granicą. Proszę zatem, aby mówić prawdę i proszę, aby nie manipulować, aby fakty były podawane takimi, jakimi są, również te fakty, które mają walor prawny - mówił Andrzej Duda.

- Apeluję o to do wszystkich, nie tylko polityków, ale także do ekspertów. Apeluję o obiektywizm, o uczciwą i rzetelną dyskusję na ważne tematy, które mają miejsce w naszym kraju – podkreślił.

Zdaniem Prezydenta RP ważny jest też przepis mówiący, że sprawy w Trybunale będą rozpatrywane według kolejności ich wpłynięcia. Jak mówił, obywatele nie rozumieją, dlaczego sprawy ważne dla nich muszą często czekać miesiącami, a nawet latami na rozpatrzenie. Jak ocenił, rozpatrywanie spraw zgodnie z kolejnością zgłoszenia „przyczynia się do uwolnienia Trybunał od wszelkich nacisków, i medialnych, i politycznych i innych co do kolejności rozpatrywania spraw”.