Menu rozwijane

15 marca 2017

W środę, 15 marca br., w Pałacu Prezydenckim Prezydent Andrzej Duda przyjął Ministra Spraw Zagranicznych Ukrainy Pawlo Klimkina. W spotkaniu uczestniczył również Sekretarz Stanu w KPRP Krzysztof Szczerski.

Rozmowa dotyczyła bieżących sprawy z zakresu relacji dwustronnych, szczególnie w kontekście planowego na 11 kwietnia br. posiedzenia Komitetu Konsultacyjnego Prezydentów Polski i Ukrainy.

Wcześniej, w Belwederze odbyły się rozmowy plenarne delegacji polskiej i ukraińskiej, którym przewodniczyli Minister Szczerski i Minister Klimkin. Podczas tego spotkania dokonano wymiany ocen dotyczących przyszłości integracji i współpracy europejskiej, przedyskutowano sytuację bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa energetycznego, a także tematykę współpracy w regionie Europy Środkowej i Wschodniej, w szczególności w kontekście zapoczątkowanej przez Prezydenta Andrzeja Dudę Inicjatywy Trójmorza.

Osobnym ważnym tematem rozmów była dyskusja na tematy historyczne, w tym dotycząca także ostatnich profanacji, jakich dokonano na Ukrainie wobec pomników poświęconych pamięci pomordowanych tam Polaków. Minister Krzysztof Szczerski podziękował za szybką reakcję strony ukraińskiej, podkreślił jednak, że istnieje konieczność dalszych kroków w postaci szybkiego wykrycia sprawców i zapewnienia odpowiedniej ochrony tych miejsc.

Prezydent Andrzej Duda przyjął Ministra Spraw Zagranicznych Ukrainy Pawlo Klimkina. W spotkaniu uczestniczył również Sekretarz Stanu w KPRP Krzysztof Szczerski.
Prezydent Andrzej Duda przyjął Ministra Spraw Zagranicznych Ukrainy Pawlo Klimkina
Prezydent Andrzej Duda przyjął Ministra Spraw Zagranicznych Ukrainy Pawlo Klimkina
Wcześniej, w Belwederze odbyły się rozmowy plenarne delegacji polskiej i ukraińskiej, którym przewodniczyli Minister Szczerski i Minister Klimkin
Wcześniej, w Belwederze odbyły się rozmowy plenarne delegacji polskiej i ukraińskiej, którym przewodniczyli Minister Szczerski i Minister Klimkin.
o1111751253.jpg
o1126094411.jpg
o1733134039.jpg
o185924085.jpg
o820640685.jpg
Może Cię zainteresować Wizyta Prezydenta Ukrainy