11 października 2017

Udział Prezydenta RP w konferencji „Wspólnie o Konstytucji, wspólnie o samorządzie”

Udział Prezydenta RP w konferencji „Wspólnie o Konstytucji, wspólnie o samorządzie”

Udział Prezydenta RP w konferencji „Wspólnie o Konstytucji, wspólnie o samorządzie”

Udział Prezydenta RP w konferencji „Wspólnie o Konstytucji, wspólnie o samorządzie”

Udział Prezydenta RP w konferencji „Wspólnie o Konstytucji, wspólnie o samorządzie”

Udział Prezydenta RP w konferencji „Wspólnie o Konstytucji, wspólnie o samorządzie”

Udział Prezydenta RP w konferencji „Wspólnie o Konstytucji, wspólnie o samorządzie”

Udział Prezydenta RP w konferencji „Wspólnie o Konstytucji, wspólnie o samorządzie”

Udział Prezydenta RP w konferencji „Wspólnie o Konstytucji, wspólnie o samorządzie”

Udział Prezydenta RP w konferencji „Wspólnie o Konstytucji, wspólnie o samorządzie”

Udział Prezydenta RP w konferencji „Wspólnie o Konstytucji, wspólnie o samorządzie”

Udział Prezydenta RP w konferencji „Wspólnie o Konstytucji, wspólnie o samorządzie”

Udział Prezydenta RP w konferencji „Wspólnie o Konstytucji, wspólnie o samorządzie”

Udział Prezydenta RP w konferencji „Wspólnie o Konstytucji, wspólnie o samorządzie”

Udział Prezydenta RP w konferencji „Wspólnie o Konstytucji, wspólnie o samorządzie”

o1361657196.jpg
o399443927.jpg
o446250467.jpg
o835876322.jpg
o2045739210.jpg
o1246740124.jpg
o477774315.jpg
o248321488.jpg
o1503693112.jpg
o418128245.jpg
o1303220195.jpg
o1738312229.jpg
o1243918109.jpg
o1650592228.jpg
o604791063.jpg

- Czy samorząd jest wystarczająco samodzielny, czy też, jak twierdzą niektórzy, jest aż nazbyt samodzielny?  –  to jedna z kwestii, którą poruszył prezydent Andrzej Duda podczas konferencji „Wspólnie o Konstytucji, wspólnie o samorządzie”.

Może Cię zainteresować Wystąpienie Prezydenta RP podczas konferencji „Wspólnie o Konstytucji, wspólnie o samorządzie” - Mówi się, że nasze przemiany związane z utworzeniem samorządu terytorialnego, z jego kształtowaniem się, należą do wzorcowych – przyznał prezydent. Zwrócił jednak uwagę na szereg pytań dotyczących funkcjonowania struktur władz lokalnych. Wśród kwestii wymagających według niego doprecyzowania i odpowiedzi są m.in. dotyczące tego czy wystarczy zapisanie w konstytucji jedynie gminy jako podstawowego szczebla samorządu, czy należałoby zapisać w niej także rolę powiatu i województwa, a także czy dostatecznie zagwarantowana jest samodzielność samorządu terytorialnego. - Czy samorząd jest wystarczająco samodzielny, czy też jak twierdzą niektórzy, jest aż nazbyt samodzielny? - pytał prezydent.

Zastanawiał się także głośno m.in. nad tym, jak powinien być sprawowany nadzór nad samorządami czy co zrobić, aby rozwój w regionach był realizowany w sposób proporcjonalny i zrównoważony.

„Wspólnie o Konstytucji, wspólnie o samorządzie” - zdjęcie w treści artykułu

„Wspólnie o Konstytucji, wspólnie o samorządzie” - zdjęcie w treści artykułu nr 1

Może Cię zainteresować Minister Mucha: Debaty przedreferendalne to badanie opinii ws. zmian w konstytucji Spokojnie i merytorycznie o Konstytucji w Rzeszowie. Początek społecznej debaty konsultacyjnej Wskazywał, że „istota samorządności polega na tym, aby to mieszkańcy, w jak największym stopniu, byli włączeni w funkcjonowanie samorządu terytorialnego". Przyznał jednocześnie, że niezwykle ważnym elementem struktur lokalnych jest budowanie społeczeństwa obywatelskiego, które niestety w Polsce jest nadal zbyt słabo rozwinięte.

Nawiązując do nowelizacji ustawy o Regionalnych Izbach Obrachunkowych, którą zawetował w lipcu, zaznaczył, że miał poważne zastrzeżenia tylko do niektórych propozycji. - Weto prezydenckie obejmuje zawsze całą ustawę, nie można wskazać poszczególnych przepisów – przypomniał, przyznając, że czasem nie tego jest to w jego opinii najlepsze rozwiązanie.

Oświadczył, że referendum ws. nowej konstytucji jest konieczne i jest dla niego ważne, żeby to Polacy wskazali, jaka jest ich wizja państwa. Przypomniał, że obecnie obowiązująca ustawa zasadnicza ma swoje "braki i mankamenty",  m.in. nie uwzględnia członkostwa Polski w UE i NATO.

- Zakładam, że jeżeli przeprowadzilibyśmy znaczącą czy to reformę konstytucyjną, czy wprowadzili nową konstytucję, to będzie to znów konstytucja na 25, czy 30 lat - mówił prezydent. Zaznaczył jednocześnie, że nowe regulacje nie byłyby wprowadzone w ciągu następnych dwóch, czy trzech lat.

Może Cię zainteresować Spotkanie konsultacyjne w Kielcach. Kolejna otwarta debata o konstytucji Otwarta debata społeczna o Konstytucji RP w Szczecinie Konferencja „Wspólnie o Konstytucji, wspólnie o samorządzie” została zorganizowana w ramach kampanii społeczno-informacyjnej przed referendum dotyczącym nowej ustawy zasadniczej.

(KP)

WIĘCEJ INFORMACJ NA TEMAT KAMPANII PRZED REFERENDUM KONSULTACYJNYM ZNAJDĄ PAŃSTWO TUTUAJ >>