Menu rozwijane

03 czerwca 2022

Andrzej Duda zainaugurował dziś projekt „Zdrowe życie”, nad którym patronat objęła Para Prezydencka. To efekt prac, jakie od miesięcy toczyły się na forum prezydenckiej Rady ds. Ochrony Zdrowia, by podnieść poziom bezpieczeństwa zdrowotnego Polaków.

– Wymiernym wskaźnikiem nowoczesności jest średnia długość życia obywateli – podkreślił Andrzej Duda podczas uroczystej inauguracji projektu w Pałacu Prezydenckim. Jak dodał, najlepszym sposobem na podniesienie tej średniej jest profilaktyka.

Nie da się tego osiągnąć inaczej niż poprzez realizację hasła: żyj zdrowo!

Jak zaznaczył Prezydent RP, bezpieczeństwo militarne i polityczne – to nie wszystko. – Niezwykle ważnym rodzajem bezpieczeństwa dla nas wszystkich jest bezpieczeństwo zdrowotne – podkreślił, dodając, że nie ma wątpliwości, że gdy chorujemy lub choruje ktoś z bliskich, trudno czuć się bezpiecznie.
CAŁA WYPOWIEDŹ >>

Andrzej Duda wspomniał, że sam rzucił palenie papierosów i już od 5,5 roku jest wolny od nałogu. 

Cieszę się tym, że jestem wolny od nikotyny. Czy czuję się lepiej? Tak!

– Zachęcam, by złożyć bliskim podobne obietnice i podjąć działania, by poprawić zdrowie: zrobić badania okresowe czy na przykład raz w tygodniu wyjść na spacer. Chodzi o to, byście Państwo wstali z kanapy – mówił.

Dodał, że nie można też lekceważyć niepokojących symptomów chorobowych i trzeba kontrolować stan zdrowia. Temu służy m.in. Mobilna Strefa Zdrowia, którą w piątek Andrzej Duda i Agata Kornhauser–Duda otworzyli w Warszawie i która wkrótce ruszy w Polskę. W wybrane weekendy latem i jesienią 2022 roku Polacy będą mogli przeprowadzić tu bezpłatne specjalistyczne badania i skorzystać z konsultacji lekarskich.

017_Andrzej_Duda_Zdrowe_Zycie_20220603_MBO25658.jpg [373.31 KB]
Jak poinformowała Grażyna Ignaczak–Bandych, szef Kancelarii Prezydenta RP oraz członek prezydenckiej Rady ds. Ochrony Zdrowia, analizując stan ochrony zdrowia Polaków po pandemii koronawirusa, Rada doszła do trzech konkluzji:

  • profilaktyka i zdrowy tryb życia to najważniejsze remedium na rosnącą liczbę zachorowań oraz zgonów spowodowanych chorobami układu krążenia, nowotworami i powikłaniami po cukrzycy,
  • bardzo wielu Polaków nie ma świadomości, że choruje i w niewielkim stopniu korzysta z programów profilaktycznych,
  • niewystarczający jest poziom edukacji zdrowotnej Polaków, mimo iż ok. 95 proc. decyzji terapeutycznych pacjenci podejmują samodzielnie.

– Sugestie ekspertów były jednoznaczne: potrzebny jest narodowy, kompleksowy, wieloletni program dbania o zdrowie. Konieczne jest pobudzenie aktywności fizycznej Polaków oraz wytworzenie dobrych nawyków w zakresie profilaktyki – podkreśliła Grażyna Ignaczak–Bandych, wyrażając życzenie, by projekt „Zdrowe życie” przełożył się na długie, dobre życie Polaków.

Przewodniczący prezydenckiej Rady ds. Ochrony Zdrowia prof. Piotr Czauderna zaznaczył, że projekt skierowany jest do wszystkich Polaków:

– Ma zbudować dobry klimat wokół profilaktyki i zdrowego trybu życiu. Ma walory edukacyjne, promocyjne, ale zawiera też element pozwalający sprawdzić swój stan zdrowia. Temu będą służyły miasteczka zdrowia, pierwsze z nich zostało dzisiaj rozstawione przy Pałacu. Tam będzie można wykonać badania i spotkać się ze specjalistami.

– Z pełną odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że pierwszy raz sprawy zdrowia mają taką rangę i charakter, że stają się sprawą, która jednoczy wszystkich – zauważył Minister Zdrowia Adam Niedzielski. – Jednoczy autorytet Pary Prezydenckiej, działania rządu, działanie polskiego biznesu i wszystkich nas, którzy pracują w sektorze medycznym i dbamy bezpośrednio o zdrowie Polaków. Nigdy nie było takiej sytuacji, żeby zdrowie Polaków było wspólną sprawą – dodał.

Przyznał, że trzeba wykonać ogromną pracę, która ma uświadomić Polakom jak ogromną wagą i inwestycją jest profilaktyka.

Profilaktyka jest najlepszą inwestycją.

014_Andrzej_Duda_Ignaczak-Bandych_Zdrowe_Zycie_20220603_MBO18552.jpg [185.39 KB]

Wicepremier Jacek Sasin, Minister Aktywów Państwowych wyraził nadzieję, że Mobilna Strefa Zdrowia odwiedzi nie tylko duże miasta.

– Jeśli przez tę akcję uda nam się podnieść poziom świadomości Polaków, że zdrowy tryb życia to jest coś, co możemy zrobić dla siebie i dla naszego kraju, to będziemy mieć wszyscy satysfakcję – zaznaczył Jacek Sasin.

W spotkaniu w Pałacu Prezydenckim wzięli udział także m.in. Doradca Prezydenta RP, Przewodniczący Rady Nadzorczej PZU SA Paweł Mucha, Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Filip Nowak, Prezes Zarządu PZU SA Beata Kozłowska–Chyła oraz Prezes Zarządu PZU Zdrowie Andrzej Jaworski.

Projekt został przygotowany przy współpracy Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Aktywów Państwowych, Narodowego Funduszu Zdrowia oraz PZU S.A.

Zakłada m.in. bezpłatne specjalistyczne badania i konsultacje w mobilnych strefach zdrowia, edukację zdrowotną oraz promocję programów profilaktycznych. 

012_Andrzej_Duda_Ignaczak-Bandych_Zdrowe_Zycie_20220603_MBO25027.jpg [553.26 KB]

Po uroczystej inauguracji projektu „Zdrowe życie” eksperci uczestniczący w spotkaniu w Pałacu Prezydenckim spotkali się na dyskusjach panelowych.

O trendach schorzeń i zagrożeń, prewencji, narzędziach poprawy sytuacji zdrowotnej, roli lekarza pierwszego kontaktu dyskutowano podczas panelu „Lepiej zapobiegać niż leczyć”, natomiast o tym jak wypracować nawyki zdrowego stylu życia, na co ma wpływ prawidłowe odżywiane się i aktywność fizyczna mówiono podczas panelu „Jak żyć dłużej”. WIĘCEJ >>

021_Andrzej_Duda_Zdrowe_Zycie_20220603_MBO25961.jpg [257.24 KB]

038_Konferencja_Zdrowe_Zycie_20220603_MBO26010.jpg [254.81 KB]

_____________________________________________________________

Podczas dzisiejszej inauguracji akcji powołana została Rada Ekspercka projektu „Zdrowe życie”

To organ doradczy projektu „Zdrowe Życie”. Dziesięciu wybitnych polskich lekarzy – specjalistów wchodzących w skład Rady, wspiera uczestników projektu swoją wiedzą i doświadczeniem oraz proponuje nowe zadania do realizacji. Członkowie Rady konsultują i rekomendują tematy działań podejmowanych w ramach projektu oraz jego ewaluacji. W roku szkolnym 2022/2023 będą także wpierać organizatorów akcji w zakresie zaopiniowania prac zgłoszonych w konkursie dla szkół klas podstawowych.

016_Andrzej_Duda_Zdrowe_Zycie_20220603_MBO25088.jpg [284.45 KB]

Członkowie Rady Eksperckiej projektu „Zdrowe Życie”:

Prof. dr hab. n. med. Jarosław Pinkas – przewodniczący Rady Eksperckiej. Specjalista w zakresie chirurgii ogólnej, medycyny rodzinnej i zdrowia publicznego. Konsultant Krajowy w dziedzinie zdrowia publicznego, profesor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, członek Komitetu Zdrowia Publicznego Polskiej Akademii Nauk. Członek prezydenckiej Rady ds. Ochrony Zdrowia. Przez ponad 20 lat współpracował z prof. Zbigniewem Religą. Były wiceminister zdrowia i Główny Inspektor Sanitarny.

Prof. dr hab. n. med. Piotr Czauderna – chirurg dziecięcy. Kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (GUMED). Prezydent Sekcji Chirurgii Dziecięcej Unii Europejskich Specjalistów Medycznych (UEMS). Przewodniczący prezydenckiej Rady do spraw Ochrony Zdrowia. Członek licznych polskich i zagranicznych towarzystw naukowych, współautor blisko 700 prac naukowych. W roku 2021 zaliczono go do prestiżowego grona TOP 2% – najlepszych i najczęściej cytowanych naukowców świata.

Prof. dr hab. n. med. Tomasz Hryniewiecki – kardiolog, specjalista chorób wewnętrznych. Konsultant Krajowy w dziedzinie kardiologii, pełnomocnik Ministra Zdrowia do spraw Narodowego Programu Chorób Układu Krążenia, kierownik Kliniki Wad Zastawkowych Serca Narodowego Instytutu Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Członek Rady ds. COVID–19 przy Prezesie Rady Ministrów oraz przewodniczący zespołu ekspertów do spraw świadczeń z Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych przy Rzeczniku Praw Pacjenta. Przewodniczący Asocjacji Wad Zastawkowych Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Autor licznych prac naukowych i podręczników medycyny.

Dr n. med. Tomasz Maciejewski – ginekolog, położnik, perinatolog. Dyrektor Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie. Członek m.in. Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej, Polskiego Towarzystwa Koordynowanej Ochrony Zdrowia. Autor wielu publikacji naukowych, książek oraz artykułów z dziedziny położnictwa i ginekologii. Jeden z autorów rekomendacji dot. FAS wydanych przez PARPA, członek Zespołu Ekspertów Regionalnych Projektu Badawczego FAR SEAS.

Prof. dr hab. Piotr Przybyłowski – specjalista kardiochirurg, również z dziedziny transplantologii klinicznej. Dyrektor ds. medycznych Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu, koordynator Oddziału Kardiochirurgii, Transplantacji Serca i Mechanicznego Wspomagania Krążenia. Konsultant Wojewódzki w dziedzinie transplantologii klinicznej, prezes Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego. Członek prezydenckiej Rady ds. Ochrony Zdrowia. Prezes Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego.

Dr hab. n med. Agnieszka Mastalerz–Migas – lekarz rodzinny. Kierownik Katedry i Zakładu Medycyny Rodzinnej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu oraz profesor tej uczelni. Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej. Konsultant Krajowy w dziedzinie medycyny rodzinnej. Przewodnicząca powołanego przez Ministra Zdrowia zespołu, którego zadaniem jest opracowanie koncepcji reformy podstawowej opieki zdrowotnej. Redaktor naczelna czasopisma edukacyjnego „Lekarz POZ”.

Dr hab. Grzegorz Juszczyk – ekspert w dziedzinie zdrowia publicznego. Dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego. Członek Krajowej Rady ds. Onkologii, wykładowca akademicki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Przewodniczący Zespołu do spraw monitorowania i prognozowania przebiegu epidemii COVID–19  przy Ministerstwie Zdrowia oraz wiceprzewodniczący Zespołu do spraw koordynacji działań profilaktycznych. Członek Rady ds. COVID–19.

Dr n. med. Aleksandra Lewandowska – specjalista psychiatra dzieci i młodzieży. Konsultant Krajowy w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży. Koordynator medyczny Oddziału Psychiatrycznego dla Dzieci Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej im. J. Babińskiego w Łodzi. Członek zespołu ds. zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży przy Ministrze Zdrowia. Wiceprzewodnicząca Rady do spraw Zdrowia Psychicznego. Dydaktyk i lekarz–praktyk, autorka i współautorka kilkudziesięciu publikacji.

Dr n. med. Marek Migdał – pediatra, specjalista chorób płuc. Dyrektor Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”. Członek Rady Głównej Instytutów Badawczych, Komitetu Pediatrycznego Europejskiej Agencji Leków, a także zarządu European Children’s Hospital Organisation. Autor 220 publikacji, organizator konferencji poświęconych intensywnej terapii dzieci oraz badaniom klinicznym. Koordynator polski czterech grantów europejskich.

Dr Michał Sutkowski – specjalista chorób wewnętrznych i medycyny rodzinnej. Prezes Warszawskiego Oddziału Terenowego Kolegium Lekarzy Rodzinnych, dyrektor NZOZ „Medycyna Rodzinna” z siedzibą w Osuchowie,  współzałożyciel i ekspert Medycznej Racji Stanu. Prodziekan ds. Rozwoju na Wydziale Medycznym Uczelni Łazarskiego, członek Komisji Ekspertów ds. Zdrowia przy Rzeczniku Praw Obywatelskich, członek prezydenckiej Rady ds. Ochrony Zdrowia. Współautor publikacji popularno–naukowych w dziedzinie medycyny.

Pałac Prezydencki | Inauguracja projektu „Zdrowe życie” (1)
Pałac Prezydencki | Inauguracja projektu „Zdrowe życie” (2)
Pałac Prezydencki | Inauguracja projektu „Zdrowe życie” (3)
Pałac Prezydencki | Inauguracja projektu „Zdrowe życie” (4)
Pałac Prezydencki | Inauguracja projektu „Zdrowe życie” (5)
Pałac Prezydencki | Inauguracja projektu „Zdrowe życie” (6)
Pałac Prezydencki | Inauguracja projektu „Zdrowe życie” (7)
Pałac Prezydencki | Inauguracja projektu „Zdrowe życie” (8)
Pałac Prezydencki | Inauguracja projektu „Zdrowe życie” (9)
Pałac Prezydencki | Inauguracja projektu „Zdrowe życie” (10)
Pałac Prezydencki | Inauguracja projektu „Zdrowe życie” (11)
Pałac Prezydencki | Inauguracja projektu „Zdrowe życie” (12)
Pałac Prezydencki | Inauguracja projektu „Zdrowe życie” (13)
Pałac Prezydencki | Inauguracja projektu „Zdrowe życie” (14)
Pałac Prezydencki | Inauguracja projektu „Zdrowe życie” (15)
Pałac Prezydencki | Inauguracja projektu „Zdrowe życie” (16)
Pałac Prezydencki | Inauguracja projektu „Zdrowe życie” (17)
Pałac Prezydencki | Inauguracja projektu „Zdrowe życie” (18)
Pałac Prezydencki | Inauguracja projektu „Zdrowe życie” (19)
Pałac Prezydencki | Inauguracja projektu „Zdrowe życie” (20)
Pałac Prezydencki | Inauguracja projektu „Zdrowe życie” (21)
Pałac Prezydencki | Inauguracja projektu „Zdrowe życie” (22)
Pałac Prezydencki | Inauguracja projektu „Zdrowe życie” (23)
Pałac Prezydencki | Inauguracja projektu „Zdrowe życie” (24)
Pałac Prezydencki | W kuluarach spotkania, inaugurującego projekt „Zdrowe życie” (25)
Pałac Prezydencki | Panel ekspertów podczas inauguracji programu „Zdrowe życie” (26)
001_Andrze_Duda_Ignaczak-Bandych_Zdrowe_Zycie_20220603_MBO18326.jpg
002_Andrze_Duda_Ignaczak-Bandych_Zdrowe_Zycie_20220603_MBO18341.jpg
003_Andrze_Duda_Ignaczak-Bandych_Zdrowe_Zycie_20220603_MBO18377.jpg
007_Andrze_Duda_Ignaczak-Bandych_Zdrowe_Zycie_20220603_MBO24962.jpg
008_Andrze_Duda_Ignaczak-Bandych_Zdrowe_Zycie_20220603_MBO18486.jpg
009_Andrze_Duda_Ignaczak-Bandych_Zdrowe_Zycie_20220603_MBO24975.jpg
010_Andrzej_Duda_Ignaczak-Bandych_Zdrowe_Zycie_20220603_MBO24999.jpg
011_Andrzej_Duda_Ignaczak-Bandych_Zdrowe_Zycie_20220603_MBO18542.jpg
012_Andrzej_Duda_Ignaczak-Bandych_Zdrowe_Zycie_20220603_MBO25027.jpg
013_Andrzej_Duda_Ignaczak-Bandych_Zdrowe_Zycie_20220603_MBO25033.jpg
014_Andrzej_Duda_Ignaczak-Bandych_Zdrowe_Zycie_20220603_MBO18552.jpg
015_Andrzej_Duda_Ignaczak-Bandych_Zdrowe_Zycie_20220603_MBO25039.jpg
022_Andrzej_Duda_AKD_GIB_Zdrowe_Zycie_20220603_MBO18592.jpg
023_Andrzej_Duda_AKD_GIB_Zdrowe_Zycie_20220603_MBO18602.jpg
024_Andrzej_Duda_AKD_GIB_Zdrowe_Zycie_20220603_MBO18615.jpg
025_Andrzej_Duda_AKD_GIB_Zdrowe_Zycie_20220603_MBO18635.jpg
026_Andrzej_Duda_AKD_GIB_Zdrowe_Zycie_20220603_MBO18645.jpg
027_Andrzej_Duda_AKD_GIB_Zdrowe_Zycie_20220603_MBO18648.jpg
028_Andrzej_Duda_AKD_GIB_Zdrowe_Zycie_20220603_MBO18670.jpg
030_Andrzej_Duda_AKD_GIB_Zdrowe_Zycie_20220603_MBO18674.jpg
029_Andrzej_Duda_AKD_GIB_Zdrowe_Zycie_20220603_MBO25052.jpg
016_Andrzej_Duda_Zdrowe_Zycie_20220603_MBO25088.jpg
031_Andrzej_Duda_AKD_GIB_Zdrowe_Zycie_20220603_MBO18689.jpg
032_Andrzej_Duda_AKD_GIB_Zdrowe_Zycie_20220603_MBO25101.jpg
042_Konferencja_Zdrowe_Zycie_20220603_MBO26074.jpg
021_Andrzej_Duda_Zdrowe_Zycie_20220603_MBO25961.jpg