Menu rozwijane

Prezydent Andrzej Duda: Myślimy o ważnych sprawach nie tylko w ramach Grupy Wyszehradzkiej, ale też szerzej – w ramach Unii Europejskiej, w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego.
W rocznicę wybuchu powstania listopadowego po raz kolejny przypominamy męstwo, patriotyzm i determinację podchorążych armii Królestwa Polskiego, którzy zainicjowali tamten czyn zbrojny – napisał Prezydent Andrzej Duda.
Do kraju wracają doczesne szczątki gorliwego patrioty, bohatera, który stanął do walki o wolną Polskę w powstaniu listopadowym, myśliciela, który poświęcił życie głoszeniu prawdy o tym, co znaczy być Polakiem i czym jest naród polski – podkreślił Prezydent RP w liście.
Dziękuję Panu Sekretarzowi Generalnemu za tę bardzo szybką gotowość do tego, aby spotkać się ze mną tu, w Brukseli, w Kwaterze Głównej Sojuszu Północnoatlantyckiego, i porozmawiać na temat aktualnej sytuacji.
Wyrażamy zaniepokojenie dokonującym się w Rosji rewizjonizmem historycznym, a w szczególności możliwością zamknięcia Stowarzyszenia „Memoriał” – napisali Prezydenci we wspólnym oświadczeniu.
Prezydent RP: Składam hołd odwadze i patriotyzmowi strajkujących podchorążych. Z podziwem i czcią myślę o ich ofiarności, honorze oraz przywiązaniu do ideałów.
Prezydent RP: Strategiczne sukcesy Rzeczypospolitej, polegające na umocnieniu naszego bezpieczeństwa energetycznego dzięki dywersyfikacji dostaw importowanych paliw, znajdą tu kontynuację.
Prezydent RP: Bardzo się cieszę, że po ubiegłorocznej przerwie, spowodowanej epidemią COVID–19, gromadzą się Państwo kolejny raz na tym wspaniałym święcie dziejopisarstwa.
Prezydent RP: Pragnę podziękować za kultywowanie dziedzictwa historii, które jest udziałem polskich kolejarzy, za codzienny trud i wypełnianie zadań wymagających odpowiedzialności i profesjonalizmu.
Andrzej Duda: Pragnę podziękować za kultywowanie dziedzictwa, które jest udziałem polskich kolejarzy, za codzienny trud i wypełnianie zadań, wymagających odpowiedzialności i profesjonalizmu.
Prezydent RP: Serdecznie pozdrawiam przedstawicieli Państwa przedsiębiorstwa, zgromadzonych na centralnej uroczystości barbórkowej w Warszawie.
Chcę podziękować za dzielność i wytrwałość bliskim trzech bohaterów i zapewnić, że Rzeczpospolita zawsze będzie czcić ich pamięć – napisał Prezydent Andrzej Duda.
Wyrażam Państwu wielki szacunek i dziękuję za trudną i ogromnie potrzebną pracę, bez której nie mogłaby funkcjonować polska gospodarka i nie byłoby możliwe spokojne, bezpieczne życie Polaków – napisał Prezydent Andrzej Duda do górników.
Na szczęście obecnie trudności związane z niepełnosprawnościami coraz rzadziej są przeszkodą na drodze do samorealizacji w różnych dziedzinach życia – napisał Prezydent Andrzej Duda.
To akt sprawiedliwości wobec tego niesłychanie ważnego czynu zbrojnego – powiedział Andrzej Duda podczas podpisania ustawy o ustanowieniu Narodowego Dnia Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego.