Menu rozwijane

Prezydent RP: Targi Poznańskie to marka sama w sobie, będąca także częścią historii polskiego sukcesu gospodarczego.
Prezydent Andrzej Duda podczas uroczystości: Proszę, żebyście nadal działali, tak jak do tej pory działacie. Proszę, żebyście nie zmniejszali zaangażowania.
Być może Państwa płody rolne – to, co w tym roku zbiorą Państwo z pól – trafią do Afryki, do Ameryki Południowej, do wielu innych miejsc, gdzie będą ratowały życie – mówił Andrzej Duda.
Ufam, że śp. Jadwiga Chruściel pozostanie na zawsze w naszej pamięci jako wzorzec dzielnej, odważnej, mądrej Polki, zawsze pełnej miłości Ojczyzny i pogody ducha – napisał Prezydent Andrzej Duda.
Poprawiają Państwo jakość ich życia, pozwalają im powrócić do normalnego funkcjonowania w środowisku społecznym i zawodowym – zaznaczył Prezydent.
Solidarność nigdy nie szła po płaskim. Zawsze patrzyła w górę i pięła się w górę – mówił Prezydent RP do delegatów NSZZ „Solidarność”.
Więź między matką a dzieckiem, miłość, czułość, zaufanie i zrozumienie, którymi nawzajem się obdarowują, to dobro bezcenne. Jest to źródło siły, która pozwala przezwyciężyć największe przeszkody – podkreślają Prezydent z Małżonką.
– Normy prawa międzynarodowego muszą być przestrzegane, a to oznacza, że Ukraina powinna wrócić do swoich granic uznanych międzynarodowo – mówił Andrzej Duda.
Maria Grzegorzewska wyprzedzając swoją epokę, podjęła pionierską walkę przeciw wykluczeniu osób z niepełnosprawnościami, którym edukację utrudniały, a często wręcz uniemożliwiały wówczas liczne bariery.
Dzisiaj bardzo pracowity dzień tutaj: bilateralne spotkania z liderami regionu, dyskusje o Ukrainie i kolejne panele –  mówił Prezydent przedstawiając agendę wizyty w Davos.
Pokazujemy, że nie tylko zapraszamy do siebie inwestorów, ale że też sami jesteśmy inwestorem, że chcemy się rozwijać w Europie – relacjonował Prezydent spotkania w Davos.
Nie wiem, czy Pani Prezydent wie, ale politycy, ludzie między innymi z różnych think tanków i politycy z administracji amerykańskiej mówią o Pani Prezydent, że jest Pani matką Trójmorza. To niewątpliwie szczera prawda.
Dziękuję Wysokiej Kapitule za wybór osób zasłużonych nie tylko dla polskiej kultury, ale także polskiego życia społecznego i naszych sąsiedzkich relacji regionalnych – napisał Prezydent, gratulując laureatom.
Niech przeszłość – zarówno ta tragiczna z lat wojny, jak i dalsza, związana z wielowiekową obecnością Żydów na ziemi Polin – spotyka się tu nadal z zainteresowaniem i uwagą zwłaszcza młodych pokoleń.
W swojej działalności naukowej i edukacyjnej zawsze kierował się Pan Profesor głęboką troską o polszczyznę, która stanowi fundament naszej wspólnoty i najcenniejsze dziedzictwo narodowe – napisał Prezydent.