Menu rozwijane

08 września 2021

Idea wspólnoty losu i solidarności przekraczającej granice leży u podstaw współpracy w regionie w ramach Grupy Wyszehradzkiej i Inicjatywy Trójmorza – pisze Prezydent Andrzej Duda w tekście, który ukaże się we wrześniu w światowych mediach z okazji 40. rocznicy ogłoszenia „Posłania do ludzi pracy Europy Wschodniej”.

I Zjazd Delegatów NSZZ Solidarność uchwalił 8 września 1981 roku odezwę wzywającą robotników z krajów tzw. bloku wschodniego do walki o swoje prawa.

– Istotę „Posłania do ludzi pracy Europy Wschodniej” stanowiła idea wspólnoty losu i solidarności przekraczającej granice. Tak jak 40 lat temu, tak i dzisiaj kierujemy się tą ideą jak busolą. To ona jest u podstaw naszej bliskiej współpracy w regionie – w ramach Grupy Wyszehradzkiej, Bukareszteńskiej Dziewiątki stanowiącej płaszczyznę militarnego współdziałania państw wschodniej flanki NATO i w ramach Inicjatywy Trójmorza, skupiającej kraje obszaru między Bałtykiem, Adriatykiem i Morzem Czarnym – zaznacza Andrzej Duda.

Jego zdaniem historyczne zwycięstwo polskiej „Solidarności” oraz ogłoszonego 40 lat temu „Posłania...” to wyjątek od sformułowanej przez Machiavellego zasady, że „wszyscy uzbrojeni prorocy zwyciężają, a bezbronni padają”.

– Cały świat patrzył z podziwem, jak pierwszy na obszarze od Łaby do Władywostoku niezależny ruch związkowy, ruch wolności i nadziei, swobodnie obraduje, kierując się standardami demokracji i parlamentaryzmu – podkreśla Prezydent.

Przełomem było także to, że proponowane przez „Solidarność” przemiany miały w sobie wielkiego ducha nowoczesności, co dostrzegamy wyraźnie z dzisiejszej perspektywy, zwłaszcza po doświadczeniach globalnego kryzysu ekonomicznego i przeżywanej obecnie pandemii – zauważa.

– Widzimy, że cele społeczne i ekonomiczne powinny być ze sobą zharmonizowane, że potrzebny jest rozwój zrównoważony, który nie absolutyzuje krótkotrwałych zysków. Rozumiemy też, jak istotna jest spójność społeczna i sprawiedliwe uczestnictwo w owocach wzrostu gospodarczego. Pojmujemy wagę obywatelskiej aktywności i reprezentacji krajowego, a także europejskiego, demosu dla stabilnego funkcjonowania instytucji i podejmowania trafnych decyzji o znaczeniu strategicznym – podkreśla Andrzej Duda.

Tekst ukazał się w miesięczniku „Wszystko Co Najważniejsze”, a od 17 września będzie publikowany w różnych światowych mediach w ramach projektu "Opowiadamy Polskę Światu", realizowanego przez Instytut Nowych Mediów (INM) wspólnie z Instytutem Pamięci Narodowej, ministerstwem spraw zagranicznych i PAP.

(PAP)