Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Wtorek, 7 maja 2019

List na stulecie Państwowego Instytutu Geologicznego

Warszawa, 7 maja 2019 roku

 

 

                                                                       Organizatorzy i Uczestnicy obchodów

                                                                       stulecia Państwowego Instytutu Geologicznego

                                                                       – Państwowego Instytutu Badawczego

                                                                       w Warszawie

 

 

Szanowni Państwo!

 

Serdecznie pozdrawiam wszystkich zgromadzonych w gmachu głównym Muzeum Geologicznego w Warszawie na uroczystej sesji jubileuszowej z okazji stulecia Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego. Chcę dzisiaj złożyć Państwu gratulacje, wyrazić uznanie dla Państwa dokonań i z serca podziękować za profesjonalną służbę, podejmowaną dla coraz pełniejszego poznawania i ochrony tego wielkiego wspólnego dobra całego naszego narodu, jakim jest dziedzictwo naturalne Rzeczypospolitej.

 

Zobacz także: Odznaczenia dla pracowników Państwowego Instytutu Geologicznego Z perspektywy uczonego badacza budowy i ukształtowania Ziemi, na co dzień dotykającego substancji i zajmującego się procesami, których dzieje liczy się w milionach lat, jeden wiek wydaje się krótką chwilą. Jednak dla nas, Polaków, setna rocznica odrodzenia się naszego suwerennego państwa i odbudowy jego instytucji przypomina o przełomie fundamentalnym, który wyznacza początek nowoczesnej historii politycznej, gospodarczej, społecznej, jak również kulturalnej i naukowej naszej Ojczyzny i wspólnoty.

 

W pierwszych miesiącach istnienia Polski na powrót niepodległej kształtowały się dopiero jej granice i ustrój, przyszły los zaś – wśród burzliwych i zmiennych wydarzeń – pozostawał nieznany. Fakt, że już wtedy postanowiono „niezwłocznie” powołać Państwowy Instytut Geologiczny, jest świadectwem mądrości i dalekowzroczności naszych przodków. Owocem tej decyzji były późniejsze liczne odkrycia złóż surowców mineralnych, zwłaszcza węgla kamiennego, dzięki czemu mogło powstać zagłębie lubelskie, do dziś odgrywające wiodącą rolę w krajowej gospodarce surowcowej. Nie do przecenienia jest też imponujący dorobek Instytutu w dziedzinie kartografii geologicznej.

 

Wspomnienie o genezie i wspaniałych zasługach Państwa instytucji i środowiska kieruje myśl także ku naszym czasom. I my, współcześni, musimy bowiem wzorem naszych poprzedników dokładać wszelkich starań, aby rozwijać wiedzę o zasobach naturalnych i roztropnie czerpać z ojczystego bogactwa. Prowadzone przez Państwa prace wiążą się przecież ściśle z istotnymi zagadnieniami dotyczącymi bezpieczeństwa Polski, takimi jak gospodarka energetyczna i wodna,
a ich znaczenie rośnie zwłaszcza wobec zachodzących obecnie zmian klimatycznych.

 

Wszystko to sprawia, że w kolejne stulecie niepodległości Rzeczypospolitej i zarazem drugi wiek własnej działalności Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy wchodzi, aby mierzyć się z nowymi żywotnie ważnymi wyzwaniami, przed jakimi staje nasz kraj. Dlatego raz jeszcze gratulując jubileuszu i dotychczasowych osiągnięć, życzę Państwu, aby dzięki zgromadzonej wiedzy i doświadczeniu był to czas wielu kolejnych sukcesów, które dobrze przysłużą się rozwojowi naszej Ojczyzny i budowaniu pomyślności rodaków.

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzej Duda

 

List został odczytany podczas uroczystości w Warszawie przez Grażynę Ignaczak-Bandych, Dyrektor Generalną KPRP.

Poleć znajomemu