Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Środa, 15 maja 2019

List z okazji wręczenia Nagród im. Benedykta Polaka

Uczestnicy i Organizatorzy uroczystości

wręczenia Nagród im. Benedykta Polaka

na Zamku Królewskim w Warszawie

 

 

 

 

Wysoka Kapituło! Dostojni Laureaci!

Szanowni Państwo! Drodzy Goście!

 

Już po raz piąty Nagrody im. Benedykta Polaka trafiają do rąk znakomitych osobistości, które wyróżniają się szczególną pasją badawczą, dążąc ku nowym horyzontom i poszerzając krąg powszechnie dostępnej wiedzy, a jednocześnie pomnażają znaczenie Polski w kontaktach międzykulturowych. Niemal osiemset lat temu tak właśnie, w wielkiej cywilizacyjnej misji, wyruszał w nieznane patron tej Nagrody, zapisany na kartach historii jako Benedykt Polak. Naszemu rodakowi, który wraz z Giovannim da Pian del Carpine odbył w imieniu papieża poselstwo do chana Mongołów, zawdzięczamy ogromnie cenne odkrycia i spostrzeżenia. Istotnie zmieniły one w ówczesnym czasie europejskie postrzeganie świata i przyczyniły się do kształtowania tożsamości Europejczyków. To piękny przykład dla tych, którzy także dzisiaj z poświęceniem badają nowe obszary wiedzy.

 

Pragnę złożyć serdeczne gratulacje tegorocznym zdobywcom Nagrody. Osiągnięcia obu Dostojnych Laureatów świadczą, że eksplorowanie mało znanych krain oraz dokonywanie fascynujących odkryć można pojmować na różne sposoby. Dla Pana Profesora Roberta Frosta, wybitnego brytyjskiego historyka, taką niezwykłą przygodą stało się badanie dziejów unii polsko-litewskiej. Stworzony przez naszych przodków państwowy organizm wielonarodowej Rzeczypospolitej był fenomenem, jakich mało jest w historii Europy. Stanowił on inspirujące dzieło myśli politycznej, prekursorskie wobec dzisiejszej Unii Europejskiej. Z satysfakcją przyjmuję badania Pana Profesora nad dawną Rzecząpospolitą i Pańską pracę pt. „Oksfordzka historia unii polsko-litewskiej”. Pragnę gorąco podziękować Panu Profesorowi za upowszechnianie naszych bardzo ciekawych, chlubnych i pouczających doświadczeń dziejowych.

 

Na wielkie uznanie zasługują również dokonania drugiego z Laureatów, Pana Profesora Jacka Oleksyna. Jako światowej sławy dendrolog i klimatolog Pan Profesor bada procesy, które wpływają na kształt życia na naszej planecie i mają duże znaczenie dla ludzkiej przyszłości. W wyniku szeroko zakrojonych przedsięwzięć naukowych zdobyta została cenna wiedza o transkontynentalnej i globalnej zmienności kluczowych cech roślin. Udało się poznać wpływ globalnych zmian klimatycznych na funkcjonowanie drzewostanów w Polsce i wielu innych krajach. Dziękuję Panu Profesorowi za efekty wieloletnich badań, które są ogromnie istotne dla całej ludzkości. Wyrażam zarazem wielką wdzięczność za rozsławianie polskiej nauki w świecie.

 

Ze słowami głębokiego szacunku zwracam się do osób, które otrzymały Wyróżnienia Specjalne. Gratuluję Pani Annie Kufel-Dzierzgowskiej, znakomitej polskiej podróżniczce, badaczce i popularyzatorce, oraz Panu Mateuszowi Waligórze, który dokonał pierwszego samotnego przejścia przez pustynię Gobi. Pragnę także podziękować wszystkim współtwórcom idei Nagrody im. Benedykta Polaka. Składam Państwu życzenia wszelkiej pomyślności i serdecznie Państwa pozdrawiam.

 

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 

Andrzej Duda

 

List odczytał Doradca Tadeusz Deszkiewicz.

 

 

Poleć znajomemu