Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Piątek, 17 maja 2019

List do uczestników uroczystości pogrzebowych śp. Brata Jerzego Adama Marszałkowicza

Uczestnicy uroczystości pogrzebowych

śp. Brata Jerzego Adama Marszałkowicza

we Wrocławiu

 

 

 

 

Ekscelencjo Księże Biskupie!

Czcigodni Kapłani!

Drodzy Przedstawiciele Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta!

Szanowni Państwo!

 

Z ogromnym smutkiem przyjąłem wiadomość o śmierci śp. Brata Jerzego Adama Marszałkowicza, inicjatora i założyciela Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta, twórcy schronisk i domów pomocy dla bezdomnych. Odszedł Człowiek skromny, lecz wielki duchem, bez reszty oddany służbie ubogim i potrzebującym. Żarliwy apostoł, dający osobisty przykład miłości bliźniego, dzielący z podopiecznymi swoje życie oraz wszystko, co miał i co otrzymywał od przejętych Jego postawą darczyńców. Miałem możność poznać śp. Brata Jerzego. Zapamiętam to jako niezwykle ważne i głęboko duchowe doświadczenie.

 

Życiowym mottem Brata Jerzego były słowa św. Brata Alberta: „Każdemu głodnemu dać jeść, bezdomnemu miejsce, a nagiemu odzież – jak nie można dużo, to mało”. Zaczynał jeszcze na początku lat ubiegłego wieku, mając do rozdania rzeczywiście bardzo mało. Pierwsze schronisko powstało z Jego inicjatywy we Wrocławiu, w roku 1981. Po blisko 40 latach dzieło, które po sobie pozostawił, to 52 schroniska w całej Polsce, 68 kół wsparcia, kilkanaście noclegowni, kuchnie, jadłodajnie, domy dla kobiet i matek z dziećmi, spółdzielnie socjalne oraz wiele innych form dobroczynności. Oraz kilka tysięcy wolontariuszy kontynuujących Jego pracę, krzewiących piękne ideały, które Brat Jerzy uosabiał.

 

Zapał oraz zadziwiające wyniki Jego starań zostały dostrzeżone i wyróżnione dopiero w wolnej Polsce. W 1995 roku otrzymał Nagrodę Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej za wybitne osiągnięcia w zakresie pomocy społecznej. W tym samym roku został uhonorowany przez Tygodnik Powszechny Medalem św. Jerzego. Trzeba też wspomnieć rok 2002 i nominację Brata Jerzego do przyznawanej przez Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia” Nagrody TOTUS TUUS. Również w roku 2002 roku otrzymał jedno z wyższych odznaczeń Stolicy Apostolskiej, „Pro Ecclesia et Pontifice”. Ze swej strony jestem niezmiernie wdzięczny Kapitule Nagrody Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej „Dla Dobra Wspólnego”, że również dostrzegła ogrom pracy wykonywanej przez „Brata Alberta naszych czasów”. W roku 2016 zadecydowałem nie tylko o przyznaniu Mu wspomnianej nagrody w kategorii Człowiek, ale przede wszystkim Nagrody Specjalnej za całokształt Jego dzieła – zupełnie wyjątkowego, wymykającego się wszelkim kategoriom i prostym opisom.

 

W osobie Brata Jerzego żegnamy prawdziwego, cichego bohatera, który mimo nie najlepszego zdrowia i wielu przeciwności z niezwykłą determinacją realizował posłannictwo św. Brata Alberta. Rodzinie, bliskim, współpracownikom Zmarłego oraz Jego domownikom ze schroniska w Bielicach składam wyrazy głębokiego współczucia. Łączę się z Państwem w żałobie i modlitwie.

 

Z wyrazami głębokiego szacunku,

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzej Duda

 

 

List odczytał dr hab. Marek Kośny, członek Narodowej Rady Rozwoju.

Poleć znajomemu