Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Piątek, 24 maja 2019

List na uroczystości uroczystości nadania imienia płk. A. Mosiewicza rondu w Tomaszowie Mazowieckim

Uroczystości nadania imienia płk. Antoniego Mosiewicza rondu w Tomaszowie Mazowieckim. Fot. Dariusz Kwapisiewicz/Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim

                                                                                   Organizatorzy i Uczestnicy
uroczystości nadania imienia
płk. Antoniego Mosiewicza

                                                                                   rondu
w Tomaszowie Mazowieckim

 

 

 

Szanowny Panie Prezydencie!

Szanowni Państwo!

 

Serdecznie pozdrawiam wszystkich zgromadzonych na uroczystości nadania imienia płk. Antoniego Mosiewicza rondu w Tomaszowie Mazowieckim. Cieszę się, że władze i mieszkańcy miasta czczą pamięć dzielnego żołnierza Rzeczypospolitej, który przez całe swoje długie życie dochowywał wierności złożonej przysiędze i wartościom patriotycznym. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do urzeczywistnienia tej inicjatywy. Osobne gratulacje kieruję do rodziny i krewnych nowo wybranego patrona.

 

Miałem honor osobiście spotkać Antoniego Mosiewicza już w pierwszych miesiącach mojej prezydentury. Podczas wizyty w Rzymie w listopadzie 2015 roku wręczyłem Panu Pułkownikowi Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, nadany Mu jako wybitnemu przedstawicielowi Polonii włoskiej. Wcześniej, 10 lat temu, Antoni Mosiewicz został odznaczony przez Prezydenta Profesora Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski w uznaniu zasług dla niepodległości naszej Ojczyzny i promocji w świecie polskiej kultury i gospodarki narodowej.

 

Zmarły przed rokiem w wieku 104 lat Pułkownik zawsze mierzył wysoko i trafiał celnie – i w walce, jako oficer artylerii przeciwlotniczej Polskich Sił Zbrojnych, i w pracy zawodowej, z powodzeniem rozwijając firmę pierwotnie rodzinną w przedsiębiorstwo światowej skali. Znakomity specjalista w zakresie chłodnictwa przemysłowego, umysł miał chłodny, lecz serce gorące. Dokonując czy to w boju, czy w biznesie obliczeń o inżynierskiej precyzji, liczył też jednocześnie na osiągnięcie wielkich celów. Do tych osobistych zmierzał szybko i z sukcesem, ale na narodowe los kazał Mu czekać przez długie dekady.

 

Swoimi talentami, wiedzą i niespożytą energią nie mógł bowiem służyć Ojczyźnie tak, jak tego chciał. W kraju pod komunistycznym reżimem nie było miejsca dla weterana wojny obronnej 1939 roku i kampanii włoskiej lat 1943–1945. Tu mógłby Go czekać powrót do sowieckiego łagru, z którego zbiegł, szykany i brak perspektyw. Dlatego wybrał życie na obczyźnie, we Włoszech, które wyzwalał spod niemieckiej okupacji i które stały się Jego nowym domem. Nigdy jednak nie porzucił nadziei na odzyskanie suwerenności przez Polskę i tę ideę zawsze chętnie wspierał. I dane Mu było doczekać spełnienia tych pragnień.

 

Przykład płk. Antoniego Mosiewicza pokazuje, jak wielkie straty poniosła Rzeczpospolita wskutek półwiecza totalitarnej opresji. Straty nie tylko materialne, przez zrujnowanie wojną i późniejsze zacofanie, lecz nade wszystko straty ludzkie. Ilu wybitnych, wspaniałych rodaków nie mogło pracować z pożytkiem dla Ojczyzny, bo polegli, zostali zamęczeni, zmuszeni do emigracji lub zepchnięci na margines życia przez narzuconą Polakom władzę. Dramatyczna historia XX wieku jeszcze długo będzie kłaść się cieniem na naszą współczesność i przyszłość.

 

Ale chciałbym, by Antoni Mosiewicz był też przykładem i inspiracją do dobrej, wytrwałej i owocnej służby wolnej Rzeczypospolitej, budowania jej siły, bezpieczeństwa i dobrobytu. Dziś, 75 lat po zwycięskiej batalii pod Monte Cassino i innych walkach na linii Gustawa, w których Pan Pułkownik brał udział, to na nas spoczywa odpowiedzialność za niepodległość i pomyślność Polski i Polaków. Życzę społeczności Tomaszowa Mazowieckiego i całemu naszemu narodowi, abyśmy każdego dnia stawali na wysokości tego zaszczytnego zadania.

 

Z wyrazami szacunku,

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzej Duda

 

List odczytał minister Adam Kwiatkowski podczas uroczystości w Tomaszowie Mazowieckim.

Poleć znajomemu