Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Poniedziałek, 27 maja 2019

Depesza gratulacyjna Prezydenta RP do Prezydenta-elekta Republiki Litewskiej [PL/ENG]

Depesza gratulacyjna Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy

do Prezydenta-elekta Republiki Litewskiej Pana Gitanasa Nausėdy

 

 

Warszawa, 27 maja 2019 roku

Ekscelencjo,

 

            z okazji wyboru na urząd Prezydenta Republiki Litewskiej mam zaszczyt złożyć Panu najserdeczniejsze gratulacje oraz najlepsze życzenia sukcesów i pomyślności w pełnieniu tej odpowiedzialnej i zaszczytnej misji.

 

Ufam, że nasza współpraca pozwoli na dalsze zacieśnianie sąsiedzkich relacji oraz pogłębianie przyjaźni i współpracy między naszymi narodami. Mając nadzieję na utrzymanie wysokiej intensywności kontaktów politycznych na najwyższym szczeblu, serdecznie zapraszam Pana Prezydenta do złożenia wizyty w Polsce. Jestem przekonany, że będzie ona miała istotne znaczenie dla wzmocnienia tradycyjnie dobrych stosunków między naszymi państwami.

 

Z satysfakcją przyjmuję postrzeganie przez Pana Polski, jako ważnego partnera Litwy w obszarze ekonomii, kultury i bezpieczeństwa. Wysoko także cenię Pana gotowość do owocnego dialogu z mniejszością polską na Litwie.

 

Jestem przekonany, że Pana prezydentura przyczyni się nie tylko do dynamicznego rozwoju naszych relacji dwustronnych, ale również do pełniejszego wykorzystania potencjału polsko-litewskiej współpracy na forum międzynarodowym, szczególnie w Unii Europejskiej i NATO. Polska i Litwa mogą razem bardzo wiele osiągnąć w działaniach na rzecz rozwoju całego regionu Europy Środkowej.

 

Życzę Panu wszelkiej pomyślności i sukcesów w pełnieniu zaszczytnej misji Prezydenta Republiki Litewskiej. 

ENGLISH VERSION >>>

 

Z wyrazami szacunku

 

Andrzej Duda

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

 

 

 

 

Jego Ekscelencja 

Pan Gitanas Nausėda

Prezydent-elekt Republiki Litewskiej

Wilno

Poleć znajomemu