Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Środa, 29 maja 2019

Depesza gratulacyjna do Prezydenta-elekta Republiki Łotewskiej

Depesza gratulacyjna Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy

do Prezydenta-elekta Republiki Łotewskiej Pana Egilsa Levitsa

 

 

Warszawa, 29 maja 2019 roku

Ekscelencjo,

 

z okazji wyboru na urząd Prezydenta Republiki Łotewskiej pragnę złożyć Panu serdeczne gratulacje, a także przesłać najlepsze życzenia sukcesów w pełnieniu tej odpowiedzialnej i zaszczytnej misji.

 

Nasze Narody łączy przyjaźń, zaufanie, a także podobne doświadczenia historii. Ubiegłoroczne wspólne świętowanie 100-lecia odzyskania niepodległości było w Polsce i na Łotwie ważnym wydarzeniem. W czasie tego świętowania pokazaliśmy raz jeszcze jak bardzo jesteśmy sobie bliscy i jak ważne jest dla Polaków i Łotyszy własne, niepodległe, suwerenne i bezpieczne państwo.

 

Jestem przekonany, że w czasie Pana prezydentury będziemy nadal pogłębiali polsko-łotewskie przyjacielskie relacje. Już dzisiaj serdecznie zapraszam Pana Prezydenta do złożenia wizyty w Warszawie.

 

Polska i Łotwa od lat wspólnie tworzą politykę bezpieczeństwa w naszym regionie opartą na wzmacnianiu więzi transatlantyckich. Jestem przekonany, że nadal będziemy aktywnie wzmacniać bezpieczeństwo europejskie szczególnie w rejonie Morza Bałtyckiego oraz rozwijać naszą partnerską, opartą na zaufaniu, współpracę zarówno w relacjach dwustronnych, jak i w Unii Europejskiej, NATO i na innych forach międzynarodowych.

 

Proszę przyjąć raz jeszcze najlepsze życzenia sukcesów w pełnieniu zaszczytnej misji Prezydenta Republiki Łotewskiej, a także wszelkiej pomyślności dla Pana osobiście.

 

Z wyrazami szacunku

 

Andrzej Duda

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

 

 

Poleć znajomemu