Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Piątek, 31 maja 2019

List z okazji Jubileuszu 40. rocznicy utworzenia Instytutu Kardiologii w Warszawie-Aninie

Organizatorzy i Uczestnicy

Jubileuszu 40. rocznicy utworzenia

Instytutu Kardiologii

im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego

w Warszawie-Aninie

 

 

 

Szanowny Panie Dyrektorze!

Szanowni Państwo!

 

Serdecznie pozdrawiam uczestników dzisiejszej uroczystości, a zwłaszcza Dyrekcję oraz Pracowników Instytutu Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Czterdzieści lat istnienia Instytutu to olbrzymi dorobek naukowy i dydaktyczny, to nowe metody leczenia, ale przede wszystkim tysiące uratowanych pacjentów. To radość wielu polskich rodzin, które dzięki Państwa pomocy odzyskały swoich bliskich. Dzisiejszy dzień jest okazją, by spojrzeć w przeszłość i z dumą powiedzieć, że dla tysięcy Polek i Polaków są Państwo prawdziwymi bohaterami.

 

Instytut Kardiologii jest nie tylko jednym z wiodących ośrodków kardiologicznych w Polsce, lecz także miejscem, w którym swoje korzenie ma idea kompleksowego leczenia kardiologiczno-kardiochirurgicznego, obejmującego diagnostykę, leczenie inwazyjne, zachowawcze i operacyjne. To właśnie tu, za sprawą Pani Profesor Marii Hoffmann i Pana Profesora Mariana Śliwińskiego, rodziła się koncepcja polskiego systemu ochrony kardiologicznej. Chcę dzisiaj wyrazić wdzięczność dla pokoleń polskich kardiologów i kardiochirurgów, wybitnych specjalistów, ludzi z pasją i z wizją, którzy jeszcze w czasach, gdy Polska znajdowała się za żelazną kurtyną, rozpoczęli wyścig o życie Polaków zagrożonych chorobami serca i chorobami układu krążenia. Dzięki tak znakomitym lekarzom polska kardiologia jest dziś z całą pewnością jedną z tych dziedzin, w których dorównujemy krajom najbardziej rozwiniętym.

 

Jako Prezydent Rzeczypospolitej deklaruję nieustanną gotowość włączania się we wszelkie działania służące rozwojowi polskiej kardiologii, a zwłaszcza poprawie jakości i skuteczności opieki kardiologicznej. Dziękuję za dotychczasową współpracę z Narodową Radą Rozwoju, której ważnym obszarem działalności jest ochrona zdrowia. Z wielką satysfakcją odnotowuję sukces kampanii „Zawał serca – czas to życie”, w którą zaangażowała się moja Małżonka, obejmując ją Patronatem Honorowym. Nie ulega wątpliwości, że kompleksowa strategia
opieki kardiologicznej i jak najszersza kampania informacyjna to cele, które powinny nam przyświecać nieustannie. Musimy zrobić wszystko, aby Polacy żyli jak najdłużej, żeby cieszyli się jak najlepszym zdrowiem, żeby wiedzieli, jak o swoje zdrowie dbać, a gdy zajdzie potrzeba, wiedzieli również, jak i do kogo zgłosić się po pomoc. Taka jest polska racja stanu i oczekiwania milionów Polaków. To również cele, które Państwo jako środowisko polskich kardiologów i kardiochirurgów od wielu lat konsekwentnie i z wielkim sukcesem realizują.

 

Dziękuję za zaangażowanie, które wielokrotnie miałem okazję obserwować, spotykając się z przedstawicielami Państwa środowiska. Poczucie misji, z jakim podchodzą Państwo do swojej pracy, jest godne podziwu i najwyższego uznania. Dziękuję za wszystkie działania, które podejmują Państwo, aby poprawić stan zdrowia Polaków. Dziękuję za troskę, która wyraża się w inicjatywach dotyczących systemu ochrony zdrowia i w prowadzonej przez Państwa działalności edukacyjnej. Z okazji czterdziestolecia istnienia życzę Instytutowi Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego wielu kolejnych lat pomyślnej działalności dla dobra polskiego społeczeństwa, a wszystkim pracownikom Instytutu składam najlepsze życzenia sukcesów, dumy i satysfakcji z realizowania szczytnej misji oraz wielu sił do dalszej pracy i wszelkiej pomyślności.

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 

Andrzej Duda 

 

Poleć znajomemu