przeskocz do treści | przeskocz do menu głównego
Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
| | |
A | A | A
Wtorek, 11 czerwca 2019

List Prezydenta na odsłonięcie tablicy upamiętniającej przywódców Polskiej Szturmówki Chłopskiej

W Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w Warszawie odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy ku czci Polskiej Szturmówki Chłopskiej. Podczas wydarzenia Prezydenta reprezentował minister Wojciech Kolarski. 

 

_______________

 

Organizatorzy i Uczestnicy uroczystości

odsłonięcia tablicy upamiętniającej

przywódców Polskiej Szturmówki Chłopskiej

w Muzeum Żołnierzy Wyklętych

i Więźniów Politycznych PRL w Warszawie

 

 

Dostojni Goście, Panie i Panowie!

 

Serdecznie pozdrawiam wszystkich Państwa, przybyłych na uroczystość odsłonięcia tablicy poświęconej przywódcom Polskiej Szturmówki Chłopskiej. Gorąco dziękuję inicjatorom tego upamiętnienia i wszystkim, którzy czczą zasługi działaczy ruchu ludowego i całej wsi polskiej w oporze przeciw reżimowi komunistycznemu.

 

Organizacje chłopskie odegrały wielką i wciąż nie dość docenianą rolę w zmaganiach o ocalenie tożsamości naszego narodu. Polscy rolnicy – zawsze wierni tradycjom patriotycznym i chrześcijańskim, mający oparcie we własnych rodzinnych gospodarstwach uprawianych często od pokoleń – tworzyli prawdziwy bastion obrony przed sowietyzacją kraju. Byli też poddawani rozmaitym represjom i szykanom przez aparat bezpieczeństwa. Wielu działaczy ludowych zapłaciło za swoją niezłomną postawę śmiercią, więzieniem, utratą majątku. Lecz mimo to nigdy nie brakowało na polskiej wsi ludzi śmiałych i mężnych, gotowych do podjęcia ryzyka i osobistego poświęcenia dla sprawy wolności Ojczyzny.

 

Masowy udział społeczności chłopskich w walce zbrojnej i konspiracji niepodległościowej, w próbie legalnej działalności politycznej podjętej w ramach Polskiego Stronnictwa Ludowego, w obronie prywatnej własności przed kolektywizacją oraz kultywowaniu i przekazywaniu młodzieży wartości sprzecznych z doktryną totalitarnej władzy, wreszcie w budowaniu wielkiego ruchu „Solidarności” w NSZZ Rolników Indywidualnych i innych organizacjach chłopskich – wszystko to zasługuje nie tylko na cześć i pamięć, ale winno znaleźć właściwe, eksponowane miejsce w narodowej świadomości i edukacji.

 

W polskich warunkach komuniści, dążąc do stworzenia „nowego człowieka”, deprecjonowali Polaka „starego”, wskazując jako jego personifikację „zacofanego” i „wstecznego” rolnika. Jest niezwykle potrzebne, abyśmy dziś my, współcześni wolni Polacy, znali i doceniali faktyczny, wielki wkład mieszkańców wsi w opór społeczny przeciwko czerwonej ideologii i ustrojowi. Znakomita większość Polaków wywodzi się w nieodległej przeszłości ze środowiska chłopskiego. Uważam, że upowszechnianie wiedzy o zasługach rolników dla niepodległej Rzeczypospolitej winno budzić w nas dumę z włościańskich korzeni.

 

Ufam, że temu będzie sprzyjać pielęgnowanie pamięci o przywódcach i działaczach Polskiej Szturmówki Chłopskiej. Niech postaci Stefana Pietrusińskiego, Henryka Bąka i wielu innych trwają w naszej zbiorowej pamięci jako symbole „niezłomności całego podziemia po 1944 roku” – jak pisał jedenaście lat temu Prezydent Profesor Lech Kaczyński w liście na upamiętniającą ich uroczystość w kościele na warszawskim Kole. Dzieło przywracania pamięci Niezłomnych – zapoczątkowane przez Prezydenta Kaczyńskiego – ma teraz już trwały kształt instytucji, takich jak tutejsze Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL. I jestem przekonany, że ta wspaniała patriotyczna tradycja będzie już zawsze ważnym elementem naszej państwowej i narodowej tożsamości, którą szczycić się będą następne pokolenia Polaków.

 

Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej 

Andrzej Duda

 

 

Poleć znajomemu


Opuszczasz oficjalny serwis Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony.

Zapraszamy ponownie.