Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Piątek, 28 czerwca 2019

List z okazji XXVII Krajowej Konferencji SKOK

Uczestnicy i Organizatorzy

XXVII Krajowej Konferencji SKOK

„Wspólnota – Godność – Solidarność”

w Gdańsku

 

Szanowni Państwo!

 

Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe to instytucje ogromnie istotne dla rozwoju gospodarczego, a także społecznego. Dysponując bogatym i inspirującym dorobkiem, odwołując się do wspaniałych tradycji polskiej spółdzielczości i działalności patrona Kas, Franciszka Stefczyka, potrafią Państwo trafnie odczytywać wyzwania teraźniejszości i przyszłości. Dlatego Krajowe Konferencje SKOK mają od lat rangę ważnego wydarzenia w życiu publicznym naszego kraju. Serdecznie pozdrawiam wszystkich organizatorów i uczestników tegorocznej debaty.

 

Spotykają się Państwo w Gdańsku – miejscu symbolicznym, będącym doniosłym punktem odniesienia dla polskiej historii i tożsamości. To tutaj, na Wybrzeżu, od niemieckiego ataku na Westerplatte, od agresji Trzeciej Rzeszy na naszą Ojczyznę rozpoczęła się II wojna światowa. Obecnie w sposób szczególny zwracamy się ku tamtym tragicznym wydarzeniom, będziemy bowiem już wkrótce obchodzić osiemdziesiątą rocznicę wybuchu wojny. O tym, jak traumatyczne było to doświadczenie, opowiada Muzeum, które stanowi dzisiaj forum Państwa obrad. Tegoroczna konferencja to więc sposobność, aby oddać hołd ogromnej liczbie polskich spółdzielców, którzy budowali zręby naszej odrodzonej państwowości i narodowej gospodarki, a w latach wojny nie szczędzili krwi oraz ofiarnego wysiłku w obronie Ojczyzny, walcząc zbrojniei włączając się w działalność podziemia niepodległościowego.

 

Gdańsk jest także miejscem, gdzie narodziła się „Solidarność”, gdzie wezbrała potężna fala wolności, która przemieniła Polskę i Europę. Idee „Solidarności” niezmiennie pozostają fundamentem, na którym chcemy budować dzisiejszą suwerenną Rzeczpospolitą, nasze życie społeczne i gospodarcze. Ruch spółdzielczy – w tym w dużej mierze Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe – odgrywa w tym kontekście bardzo znaczącą rolę. Podkreślają to Państwo poprzez hasło tegorocznej konferencji: „Wspólnota – Godność – Solidarność”.


Nie ma bowiem prawdziwej wolności bez emancypacji i podmiotowości ekonomicznej jak najszerszych kręgów obywateli. Nie ma trwałego rozwoju gospodarczego bez podnoszenia zamożności Polaków, bez upowszechniania społecznego solidaryzmu i bez sprawiedliwego dzielenia owoców wzrostu, które daje ludziom poczucie godności i umacnia wspólnotowe więzi. Spółdzielczość jest znakomitą drogą do realizacji tych wielkich, ambitnych celów.

 

Jestem przekonany, że działalność SKOK – tak ważna dla budowania rodzimych zasobów finansowych, dla pobudzania przedsiębiorczości Polaków – w coraz większym stopniu może stawać się jednym z kół zamachowych polskiej gospodarki. Mam nadzieję, że efekty dzisiejszej konferencji także się do tego istotnie przyczynią. Proszę przyjąć życzenia owocnych obrad i raz jeszcze serdeczne pozdrowienia.

 

Z wyrazami szacunku 

Andrzej Duda
 

 

W imieniu Prezydenta RP list odczytał kpt. Tadeusz Hatalski, członek Narodowej Rady Rozwoju

Poleć znajomemu