Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Niedziela, 30 czerwca 2019

Przesłanie Prezydenta na obchody 43. rocznicy Wydarzeń Czerwca ʼ76 w Ursusie

  |   Prezydenta RP reprezentował podczas uroczystych obchodów 43. rocznicy Wydarzeń Czerwca ʼ76 w Ursusie minister Andrzej Dera. Tegoroczne obchody 43. rocznicy Wydarzeń Czerwca ʼ76 w Ursusie. Minister Andrzej Dera, reprezentujący Prezydenta RP podczas uroczystości, odczytał przesłanie Prezydenta RP do uczestników uroczystości. Z listu Prezydenta RP: Musimy pamiętać o dziedzictwie i przesłaniu Czerwca 1976 roku. Tym przesłaniem jest postulat wolnej i sprawiedliwej Polski, w której każdy może korzystać z owoców swojej pracy. Z listu Prezydenta RP: W sto lat po odzyskaniu niepodległości i trzydzieści lat od upadku komunizmu jesteśmy dzisiaj jednym z liderów wzrostu gospodarczego w Unii Europejskiej. Tegoroczne obchody 43. rocznicy Wydarzeń Czerwca ʼ76 w Ursusie. Tegoroczne obchody 43. rocznicy Wydarzeń Czerwca ʼ76 w Ursusie. Tegoroczne obchody 43. rocznicy Wydarzeń Czerwca ʼ76 w Ursusie. Tegoroczne obchody 43. rocznicy Wydarzeń Czerwca ʼ76 w Ursusie. Tegoroczne obchody 43. rocznicy Wydarzeń Czerwca ʼ76 w Ursusie.

Uczestnicy i Organizatorzy

uroczystych obchodów

43. rocznicy Wydarzeń Czerwca ʼ76

w Ursusie

 

 

 

Szanowni Panowie Przewodniczący!

Szanowni Państwo!

 

W tym roku już po raz czterdziesty trzeci obchodzimy rocznicę Wydarzeń Czerwca 1976 roku. Czterdzieści trzy lata temu pracownicy zakładów i mieszkańcy wielu polskich miast upomnieli się o godność ludzi pracy, podejmując walkę z komunistycznym reżimem. Bezpośrednim powodem strajków była zapowiedź drastycznych podwyżek cen, ale prawdziwą przyczyną był poniżający sposób, w jaki władza traktowała obywateli. O skali tej pogardy świadczyć mogą obraźliwe słowa, jakie padły wówczas pod adresem pracowników Zakładów Mechanicznych „Ursus”, a także oficjalna komunistyczna propaganda, która również nie szczędziła strajkującym obelg i zniewag.

 

Tymczasem robotnicy Ursusa, Radomia, Płocka i innych miast walczyli o swoje prawa i o wolną, suwerenną, solidarną Polskę. Odwaga i determinacja tysięcy osób, które podjęły strajk i wzięły udział w protestach, spotkały się z brutalną odpowiedzią komunistycznych władz. Pacyfikacje, represje, aresztowania, bezprawne zwolnienia z pracy i pozbawienie możliwości zatrudnienia to krzywdy, o których trudno zapomnieć. To również tragedia wielu polskich rodzin, które z dnia na dzień zostały bez środków do życia, i dramaty ludzi, których usiłowano pozbawić dobrego imienia. To wreszcie do dziś niewyjaśniona śmierć księdza Romana Kotlarza, duchowego przywódcy robotników z Radomia.

 

Z odwagi i poświęcenia ich wszystkich narodziła się wolna Polska. Komitet Obrony Robotników, Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela, wreszcie zwycięska „Solidarność” miały swoje korzenie w tamtym zrywie ku wolności. Nie byłoby wolnej Polski, gdyby nie bohaterowie Czerwca ʼ76. Dzisiaj, gdy rośnie już kolejne pokolenie Polaków szczęśliwie nieznających komunistycznego zniewolenia, musimy tym bardziej o tym przypominać.

 

Musimy także pamiętać o dziedzictwie i przesłaniu Czerwca 1976 roku. Tym przesłaniem jest postulat wolnej i sprawiedliwej Polski, w której każdy może korzystać z owoców swojej pracy, w której nikt nie czuje się wykluczony, w której każdy ma prawo realizować swoje marzenia i aspiracje, w równym stopniu korzystając z ochrony i pomocy państwa. Mamy ku temu wielką dziejową szansę. W sto lat po odzyskaniu niepodległości i trzydzieści lat od upadku komunizmu jesteśmy dzisiaj jednym z liderów wzrostu gospodarczego w Unii Europejskiej i ważnym członkiem NATO, największego w historii sojuszu obronnego, którego celem jest ochrona wolności i suwerenności państw członkowskich. Tę szansę musimy wykorzystać, aby dla obecnych i przyszłych pokoleń zbudować Polskę bezpieczną i sprawiedliwą, Polskę, która będzie naszym wspólnym domem. Taki był sens Czerwca ʼ76 i takie jest też przesłanie jego bohaterów, którym składamy dziś hołd i którym wyrażamy naszą wdzięczność.

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 

Andrzej Duda

 

 

List odczytał Minister Andrzej Dera, reprezentujący Prezydenta RP podczas uroczystości.

Poleć znajomemu