Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Niedziela, 7 lipca 2019

List do uczestników XXV Światowego Zjazdu i Pielgrzymki Kresowian

  |   XXV Światowy Zjazd i Pielgrzymka Kresowian na Jasną Górę, fot. Danuta Romanowska/BP Jasna Góra XXV Światowy Zjazd i Pielgrzymka Kresowian na Jasną Górę, fot. Danuta Romanowska/BP Jasna Góra XXV Światowy Zjazd i Pielgrzymka Kresowian na Jasną Górę, fot. Danuta Romanowska/BP Jasna Góra

Organizatorzy i Uczestnicy

XXV Światowego Zjazdu

i Pielgrzymki Kresowian

na Jasną Górę

 

 

 

Szanowni Uczestnicy Zjazdu i Pielgrzymki!

Drodzy Rodacy – Przedstawiciele Środowisk Kresowian z kraju i ze świata!

Czcigodni Kapłani!

Szanowni Państwo!

 

Przed oblicze Matki Bożej Jasnogórskiej, Królowej Polski, pokolenia Polaków od wieków zanoszą swoje zawierzenia i nadzieje, swoje cierpienia i troski, swoje gorące modlitwy. Pielgrzymka Kresowian do tego narodowego sanktuarium ma wymiar szczególny. Przybywają tu Państwo w misji pamięci, aby modlić się za ofiary zbrodni wołyńskiej, a także by nieugięcie świadczyć o prawdzie i niestrudzenie ją przekazywać rodakom oraz światu.

 

Dzieje Kresów Wschodnich to bardzo ważna, nieodłączna część polskiej historii. To wielowiekowy dorobek Polaków na ziemiach utraconych przez Rzeczpospolitą w wyniku zaborów, a w ostatnim historycznym etapie w wyniku decyzji jałtańskich – na Wileńszczyźnie, Grodzieńszczyźnie, ziemi nowogródzkiej, Polesiu, Wołyniu, ziemi lwowskiej i Podolu. Dorobek ten stanowi nasz wielki cywilizacyjny wkład w budowanie osiągnięć kulturowego kręgu tradycji łacińskiej. Jednocześnie – jak przekonują niezliczone świadectwa, na czele z wielkimi dziełami literackimi – bez tego kresowego dziedzictwa trudno sobie wyobrazić naszą polską tożsamość.

 

Jednak dzieje Kresów to nie tylko wspaniałe dokonania w dziedzinie cywilizacji i kultury – to również ofiarne zmagania w obronie polskości i martyrologia milionów Polaków prześladowanych za samo tylko bycie Polakami. To czarny dzień 17 września 1939 roku i wszystko, co ów dzień otworzył. To Katyń i Gułag, to całe przepaście nieszczęść i cierpienia, to wypędzenie ze stron rodzinnych i długie drogi tułaczego losu.

 

Jednym z najbardziej tragicznych doświadczeń, jakie spadły na polskich mieszkańców Kresów w latach II wojny światowej, była zbrodnia wołyńska. Gdy dwaj totalitarni najeźdźcy – niemiecka Trzecia Rzesza i Związek Sowiecki – zniszczyli suwerenne państwo polskie, zabrakło opiekuńczej siły, która mogłaby skutecznie chronić Polaków na Wołyniu i w Galicji Wschodniej przed agresją ze strony nacjonalistów ukraińskich. W przeprowadzonej ze straszliwym okrucieństwem ludobójczej czystce etnicznej zostało zgładzonych niemal 100 tysięcy naszych rodaków. Ta potworna rzeź nieustannie pozostaje wstrząsającym oskarżeniem i ostrzeżeniem pokazującym, w jaki sposób fanatyczna ideologia i rozpalanie nienawiści mogą prowadzić do zaniku człowieczeństwa. Zbrodnia wołyńska nigdy nie powinna ulec zapomnieniu, relatywizowaniu ani przemilczeniu. Mówienie prawdy o masakrze na Wołyniu nie jest osłabianiem relacji polsko-ukraińskich, lecz przeciwnie – jest ich umacnianiem na fundamencie faktów, empatii i zaufania.

 

Razem z Państwem składam hołd ofiarom zbrodni wołyńskiej i łączę się w modlitwie. Pragnę wyrazić głęboki szacunek i uznanie wszystkim środowiskom Kresowian za pielęgnowanie bolesnego, ale i chlubnego dziedzictwa polskich Kresów Wschodnich, za przekazywanie patriotycznych wartości młodym pokoleniom. Cieszę się, że XXV Światowy Zjazd i Pielgrzymka Kresowian na Jasną Górę – gromadzące uczestników z kraju i zagranicy – służy integracji polskiej wspólnoty. Proszę przyjąć życzenia pomyślności w podejmowanych dla dobra Ojczyzny działaniach oraz serdeczne pozdrowienia.

 

Z wyrazmi szacunku i sympatii
 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda
 


List został odczytany w Częstochowie przez zastępcę szefa BBN Dariusza Gwizdałę.

Poleć znajomemu