Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Niedziela, 7 lipca 2019

List do żołnierzy 11. Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej

Pan

Pułkownik Krzysztof Goncerz

 

Oficerowie i Żołnierze

11. Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej

w Rząsce k/Krakowa

 

 

Szanowny Panie Pułkowniku!

Oficerowie i Żołnierze!

 

Z okazji dzisiejszej przysięgi wojskowej żołnierzy 11. Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej przesyłam wszystkim zgromadzonym na tej podniosłej uroczystości serdeczne pozdrowienia.

 

Przysięga wojskowa to szczególnie ważny akt dla ludzi w mundurach, znaczony tradycjami Oręża Polskiego oraz słowami: Bóg, Honor, Ojczyzna. Zawsze była wyjątkowym ślubowaniem wobec Ojczyzny i narodu polskiego. Wierność temu zobowiązaniu żołnierz polski przez wieki potwierdzał męstwem, walecznością i krwią. Wasi poprzednicy w najtrudniejszych chwilach naszej narodowej historii nie wahali się złożyć ofiary najwyższej – własnego życia. Żołnierze, którzy dzisiaj wypowiadają słowa przysięgi wojskowej, zobowiązują się do dochowania wierności Ojczyźnie, do zapewnienia jej niepodległości i suwerenności, a narodowi – bezpieczeństwa i pokoju.

 

Zwracam się do głównych bohaterów tego uroczystego apelu – do nowo zaprzysiężonych żołnierzy. Wypowiadając słowa roty, nie tylko przekraczacie granicę, która dzieli rekruta od żołnierza, lecz także – co najważniejsze – zaciągacie zobowiązanie na całe życie, jest to bowiem początek waszej szczególnej drogi życiowej. Niech w służbie towarzyszą Wam słowa Marszałka Józefa Piłsudskiego zapisane w rozkazie do legionistów z 6 sierpnia 1916 roku: „Czy w ogniu na polu bitwy, czy w obcowaniu z otoczeniem, oficer i żołnierz ma się zachowywać tak, by w niczym na szwank nie narazić honoru munduru, który nosi, honoru sztandaru, który nas skupia. Ofiary krwawe czy bezkrwawe, gdy trzeba, muszą być w tym celu złożone”.

 

Podjęliście decyzję o wstąpieniu do Wojsk Obrony Terytorialnej, których podstawowym zadaniem jest służba miejscowej ludności i zapewnienie bezpieczeństwa w regionach – zarówno w czasie konfliktu, jak i sytuacjach kryzysowych. Macie zawsze być blisko potrzebujących pomocy – chronić życie, zdrowie i mienie lokalnej społeczności, wspierać, pomagać i bronić. Dzięki tej służbie Wasza mała ojczyzna będzie bezpieczniejsza i bardziej odporna na wszelkie zagrożenia. Wojska Obrony Terytorialnej uzupełniają strukturę naszego bezpieczeństwa o niezwykle istotny wymiar lokalny.

 

Zwracam się też dzisiaj do najważniejszych świadków Waszej żołnierskiej przysięgi – do Waszych rodzin i przyjaciół. Drodzy Państwo, akt złożenia tej przysięgi wiąże się z silnymi emocjami, zapada głęboko w pamięć. To dla Was powód do dumy i radości, a także moment pełen wzruszeń. Dziękuję, że potrafili Państwo zrozumieć decyzję Waszych bliskich o związaniu się z Wojskiem Polskim w ramach terytorialnej służby wojskowej. Jako osoby ważne w ich życiu doceniajcie ich żołnierski trud i oddanie dla Ojczyzny.

 

Drodzy Żołnierze 11. Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej!

 

Życzę Wam, abyście byli powodem do dumy dla całego naszego społeczeństwa. Bądźcie zawsze pierwsi w służbie i doskonalcie swoje żołnierskie rzemiosło. Wierzę, że jesteście gotowi podejmować trudne, także niestandardowe wyzwania, że Ojczyzna może na Was zawsze liczyć. Przyjmijcie życzenia żołnierskiego szczęścia, sukcesów w służbie wojskowej oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda
 

 


List został odczytany przez zastępcę dyrektora Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi płk. Adama Brzozowskiego.

Poleć znajomemu