Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Środa, 10 lipca 2019

List do dowódców Połączonego Centrum Działań Bojowych w Stavanger

Pan

Generał Dywizji Andrzej Reudowicz

Pan

Kontradmirał Jan C. Kaack

Połączone Centrum Działań Bojowych

w Stavanger

 

 

Szanowny Panie Generale,

Szanowny Panie Kontradmirale!

 

Serdecznie dziękuję Panu Generałowi za dotychczasową służbę i wysiłek w dowodzeniu Połączonym Centrum Działań Bojowych. Misja, którą wypełnia Centrum, jest niezwykle istotna dla integracji sił zbrojnych państw NATO poprzez wzmocnienie operacyjnej gotowości Sojuszu Północnoatlantyckiego.

 

Chciałbym wyrazić szacunek dla codziennej działalności Połączonego Centrum Działań Bojowych, które poprzez formułowanie i wdrażanie wniosków ze zdobytych doświadczeń, wspieranie rozwoju koncepcji i doktryn oraz koordynację prowadzonych ćwiczeń na szczeblu operacyjnymw sposób realny wzmacnia zdolności obronne NATO, a co za tym idzie, także wszystkich państw członkowskich Paktu.

 

Wyrażam szczególne uznanie dla ogromnego wysiłku planistycznego włożonego w proces przygotowania planów operacyjnych dla Polski i państw bałtyckich oraz Rumunii i Bułgarii. Ma to rzeczywisty wpływ na zwiększanie zdolności obronnych wschodniej flanki NATO.

 

W tak uroczystym dniu proszę przyjąć, Panie Generale, wyrazy uznania za osiągnięcia i wszystkie dokonania, za poświęcenie, kompetencje i profesjonalizm. Życzę Panu Generałowi wszelkiej pomyślności w dalszym życiu zawodowym i prywatnym.

 

Obejmującemu obowiązki Dowódcy Panu Kontradmirałowi Janowi C. Kaackowi życzę samych sukcesów na nowym stanowisku, a także poczucia satysfakcji, jakie daje zaszczytna i odpowiedzialna służba w strukturach NATO. Wszystkim żołnierzom Połączonego Centrum Działań Bojowych również życzę wielu sukcesów w dalszej służbie na rzecz naszego bezpieczeństwa.

 

Zapewniam, iż Polska będzie kontynuować swój udział w inicjatywach NATO, włączając się w działania wzmacniające pokój. Sojusz Północnoatlantycki nadal pozostaje głównym, najsilniejszym i niekwestionowanym filarem światowego bezpieczeństwa. Dziękuję za dotychczasową współpracę i wsparcie z Państwa strony, na które zawsze możemy liczyć.

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda

 

 

W imieniu Prezydenta RP list został odczytany przez doradcę szefa BBN gen. dyw. w st. spocz. dr. Romualda Ratajczaka 

Poleć znajomemu