Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Sobota, 13 lipca 2019

List na IV Zjazd Byłych Pracowników PGR-ów w Wartkowie

Organizatorzy i Uczestnicy

IV Zjazdu Byłych Pracowników

Państwowych Gospodarstw Rolnych

Województwa Zachodniopomorskiego

w Wartkowie

 

 

Szanowny Panie Ministrze!

Szanowny Panie Wojewodo!

Szanowni Przedstawiciele Władz Samorządowych!

Szanowni Mieszkańcy Wartkowa i Gminy Gościno!

 

Serdecznie pozdrawiam wszystkich uczestników Czwartego Zjazdu Byłych Pracowników Państwowych Gospodarstw Rolnych Województwa Zachodniopomorskiego. Szczególne słowa powitania i wyrazy uznania kieruję do mieszkańców Wartkowa oraz byłych pracowników PGR-ów Gminy Gościno, inicjatorów tego wartościowego przedsięwzięcia, które przyczynia się do integracji lokalnej społeczności i budowania jej wspólnoty.

 

Szanowni Państwo! Likwidacja PGR-ów, które przez ponad czterdzieści lat były dla ich pracowników, wielu mieszkańców wsi, nie tylko miejscem pracy, lecz także często jedynym źródłem utrzymania, spowodowała istotne zmiany na polskiej wsi. Nieomal z dnia na dzień ludzie znaleźli się w nowej, trudnej i nieznanej rzeczywistości. W wielu miejscowościach pozostała po PGR-ach stagnacja, odczucia frustracji i bezradności. Te doznania z pewnością nie były obce także uczestnikom dzisiejszego spotkania.  

 

Dlatego z podziwem obserwuję, że nie odwracają się Państwo od trudnej przeszłości, ale starają się czerpać z niej to, co było wówczas najwartościowsze – poczucie wspólnoty, solidarności i potrzeby współdziałania. Odbywający się już po raz czwarty Zjazd jest tego wymownym przykładem. Jestem przekonany, że udział w tym wydarzeniu przysporzy wszystkim przybyłym do Wartkowa wiele radości z bycia razem, umocni poczucie lokalnej tożsamości i zainspiruje do aktywności i działania na rzecz Państwa małej ojczyzny.

 

Pragnę zapewnić, że wspierałem i wspierać będę wszelkie działania służące rozwojowi polskiej wsi i polskiego rolnictwa. Jest to dla mnie jeden z najważniejszych prezydenckich priorytetów. Na wsi mieszka blisko czterdzieści procent Polaków, którzy, jak każdy obywatel naszego kraju, zasługują na godne życie. Którzy mają prawo do tego, by ich potencjał, talenty i możliwości mogły być należycie wykorzystane, aby mogli się rozwijać, realizować swoje plany i zaspokajać swoje aspiracje.

 

Raz jeszcze serdecznie wszystkich Państwa pozdrawiam i życzę udanego spotkania. 

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzej Duda

 

List odczytała minister Halina Szymańska, Szef KPRP

Poleć znajomemu