Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Niedziela, 14 lipca 2019

List z okazji XXVIII Pielgrzymki Rodziny Radia Maryja na Jasną Górę

  |   Min. Paweł Mucha odczytał list od Prezydenta RP XXVIII Pielgrzymka Rodziny Radia Maryja na Jasną Górę

Uczestnicy

XXVIII Pielgrzymki Rodziny Radia Maryja

na Jasną Górę

 

 

 

Ekscelencje Księża Biskupi!

Czcigodny Ojcze Dyrektorze!

Czcigodni Ojcowie Paulini i Ojcowie Redemptoryści!

Wielebni Kapłani, Bracia i Siostry Zakonne!

Droga Rodzino Radia Maryja!

Szanowni Państwo!

 

Serdecznie pozdrawiam wszystkich zgromadzonych na Jasnej Górze uczestników XXVIII Pielgrzymki Rodziny Radia Maryja. Szczególne pozdrowienia kieruję do Ojca Dyrektora, Ojców pracujących w Radiu Maryja i Telewizji Trwam oraz wszystkich zaangażowanych w to wielkie dzieło, które dla wielu Polaków stało się przestrzenią wolności i źródłem duchowego wsparcia. Rodzina Radia Maryja jest prawdziwą obywatelską wspólnotą, której spoiwem jest przywiązanie do wartości chrześcijańskich i umiłowanie Ojczyzny. Są to dwa filary, na których od początków naszej państwowości opiera się nasza narodowa wspólnota. Dlatego jako Prezydent Rzeczypospolitej chcę dzisiaj wyrazić moją wdzięczność za wszystkie lata służby Polsce, za podtrzymywanie ducha patriotyzmu, za krzewienie polskiej kultury i tradycji, za troskę o naszą przyszłość, wreszcie za olbrzymi wkład w utrzymanie łączności z naszymi Rodakami za granicą.

 

Hasłem tegorocznej pielgrzymki są słowa wypowiedziane przed czterdziestu laty przez Jana Pawła II na placu Zwycięstwa w Warszawie: „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!”. Jestem głęboko przekonany, że te słowa, a właściwie ta modlitwa zapoczątkowała nasz marsz ku wolności zwieńczony upadkiem komunizmu. Nie wolno nam zapomnieć, że marsz ten był okupiony cierpieniem, a niekiedy także krwią, w tym krwią kapłanów. Dlatego w tym roku po raz pierwszy będziemy obchodzić Narodowy Dzień Pamięci Duchownych Niezłomnych, poświęcony wszystkim tym, którzy służąc Bogu, oddali życie za Polskę. Będziemy czcić ich pamięć 19 października, w rocznicę męczeńskiej śmierci księdza Jerzego Popiełuszki, którego funkcjonariusze komunistycznej Służby Bezpieczeństwa uprowadzili i bestialsko zamordowali tego właśnie dnia w 1984 roku. Niech to nowo ustanowione święto stanie się okazją, by wyrazić naszą wdzięczność wszystkim tym, którzy spiesząc z duchową posługą, stanęli jednocześnie w obronie naszej wolności i suwerenności, płacąc za to najwyższą cenę.

 

Trzy dni po homilii na placu Zwycięstwa, 5 czerwca 1979 roku, przemawiając na Jasnej Górze do pielgrzymów, Papież Polak przypomniał, jak ważna jest jedność, której fundamentami są sprawiedliwy ład społeczny, przywiązanie do wartości oraz poczucie odpowiedzialności za tę samą wspólną sprawę, której na imię „Ojczyzna”. Dziś taką właśnie Polskę budujemy. Polskę, w której każdy może czuć się u siebie, w której wszyscy mogą w sprawiedliwy sposób korzystać z owoców swojej pracy, w której konstytucyjna ochrona rodziny jest rzeczywiście realizowanym prawem. O to wszystko od lat upomina się Rodzina Radia Maryja, słuchając Polaków i pozwalając im się wypowiadać, mówiąc o potrzebach zwykłych ludzi, wskazując na wyzwania i zagrożenia, które przed nami stoją.

Za ten mocny i wyrazisty głos w obronie wartości budujących naszą tożsamość i w obronie godności każdego człowieka chcę dziś raz jeszcze bardzo serdecznie podziękować. Życzę wszystkim uczestnikom XXVIII Pielgrzymki Rodziny Radia Maryja na Jasną Górę oraz wszystkim słuchaczom Radia Maryja, widzom Telewizji Trwam i czytelnikom „Naszego Dziennika”, całej Rodzinie Radia Maryja, radości płynącej z doświadczenia wspólnoty, a Ojcu Dyrektorowi i Ojcom Redemptorystom błogosławieństwa Bożego oraz kolejnych lat w służbie Kościołowi i Polsce.

 

Z wyrazami szacunku i sympatii,

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzej Duda

 

List odczytał Zastępca Szefa KPRP Paweł Mucha.

Pliki do pobrania

Poleć znajomemu