Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Niedziela, 14 lipca 2019

List Prezydenta z okazji 39. rocznicy Lubelskiego Lipca`80

Organizatorzy i Uczestnicy

Centralnych Obchodów

39. rocznicy Lubelskiego Lipca`80

oraz

strajku lubelskich kolejarzy w lipcu 1980 roku

w Lublinie

 

 

 

Szanowny Panie Przewodniczący!

Szanowni Uczestnicy Strajków 1980 roku!

Szanowni Państwo!

 

Obchody 39. rocznicy strajku lubelskich kolejarzy oraz wydarzeń Lubelskiego Lipca 1980 roku są wyrazem naszej wdzięczności i pamięci o ich bohaterach, którzy przystępując do zbiorowego protestu i przeciwstawiając się komunistycznej władzy, dali wyraz swojemu sprzeciwowi wobec zakłamania, łamania praw obywatelskich i pogardy dla człowieka. Bez odwagi i determinacji ludzi pracy Lubelszczyzny nie byłoby Sierpnia 80, nie byłoby Solidarności i nie byłoby dziś niepodległej Rzeczypospolitej. Państwa miasto zapisało się, nie po raz pierwszy w swej historii, w księdze polskich zmagań o wolność.

 

Serdecznie pozdrawiam wszystkich uczestników uroczystości – jesteśmy w miejscu, gdzie przed 39 laty rozegrały się jedne z najważniejszych wydarzeń tamtych dni. Ze szczególnymi słowami powitania zwracam się do obecnych na obchodach byłych pracowników lubelskiego węzła kolejowego, którzy w lipcu 1980 roku nie zawahali się upomnieć o ludzką godność i prawo do lepszego życia.

 

Przystępując wówczas do strajku, nie mogli Państwo przewidzieć, jak się on zakończy. W świadomości społecznej żywa wciąż była brutalność, jaką totalitarny reżim okazał podczas Poznańskiego Czerwca 1956 roku, protestów w 1968 roku, buntu na Wybrzeżu w 1970 roku i strajków w Ursusie i Radomiu w roku 1976. A jednak niezłomność protestujących zwyciężyła. Strajkującym udało się zmusić rząd do podpisania porozumienia. Do pracowników z innych regionów kraju popłynął z Lublina wyraźny sygnał, że przełamanie monopolu władzy jest możliwe.

 

Szanowni Państwo! Strajki Lubelskiego Lipca 1980 roku stały się inspiracją wydarzeń, których kulminacja nastąpiła miesiąc później na Wybrzeżu, gdzie doszło do podpisania porozumień sierpniowych i powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Wielką zdobyczą protestujących, oprócz postulatów socjalnych, była także rodząca się świadomość wspólnego, solidarnego przeciwstawienia się PRL-owskiej władzy, solidarnego upominania się o swoje prawa i godne życie.

 

W imieniu całego narodu pragnę wyrazić ogromną wdzięczność i szacunek wszystkim uczestnikom Lubelskiego Lipca 1980 roku. Dziękuję Państwu za odwagę, patriotyzm i poświęcenie, za wielki wkład w dzieło odzyskania przez naszą Ojczyznę niepodległości i upragnionej wolności. Raz jeszcze serdecznie wszystkich Państwa pozdrawiam.

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzej Duda

 

List odczytała Zofia Romaszewska, Doradca Prezydenta RP.

 

Poleć znajomemu