Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Środa, 17 lipca 2019

List Prezydenta do uczestników konferencji „Rola najstarszej instytucji samorządowej – sołtysów w inicjowaniu rozwoju obszarów wiejskich”

Uczestnicy i Organizatorzy konferencji

„Rola najstarszej instytucji samorządowej – sołtysów

w inicjowaniu rozwoju obszarów wiejskich”

w Wąglikowicach

 

 

 

 

Szanowni Przedstawiciele Rządu RP i Władz Samorządowych!

Szanowny Panie Prezesie! Szanowne Panie i Szanowni Panowie Sołtysi!

Szanowni Państwo!

 

Pozdrawiam serdecznie wszystkich uczestników oraz organizatorów konferencji „Rola najstarszej instytucji samorządowej – sołtysów w inicjowaniu rozwoju obszarów wiejskich”. Cieszę się, że tematem Państwa refleksji i dyskusji będzie szczególna rola wybieranego w wyborach bezpośrednich sołtysa we współczesnej obywatelskiej wspólnocie i demokratycznym państwie. Rzeczywiście warto to podkreślać, bowiem funkcja sołtysa, od wieków ugruntowana w tradycji polskiego ustroju, nie tylko nie traci dziś na znaczeniu, ale wręcz zyskuje nowy
wymiar. Na wsi mieszka dziś ponad 15 milionów Polaków, którzy tworzą społeczności coraz bardziej zróżnicowane pod względem wieku, wykształcenia czy wykonywanego zawodu.

 

Wciąż jednak są to wspólnoty, w których ważną rolę odgrywają relacje rodzinne i sąsiedzkie i w których pielęgnuje się lokalne tradycje, a troska o dobro wspólne znajduje swój wyraz w dbałości o najbliższe otoczenie. W tej sytuacji nie do przecenienia wydaje się rola sołtysa, który instytucjonalnie jest organem wykonawczym jednostki pomocniczej gminy, czyli sołectwa, ale w praktyce jest pierwszym bezpośrednim reprezentantem wspólnoty sołeckiej wobec samorządu. Jako lokalny lider daje impuls do wspólnych działań i podejmuje inicjatywy, które służą integracji mieszkańców i poprawie warunków ich życia. Dlatego dobrze, że coraz więcej gmin decyduje się na stworzenie funduszy sołeckich, które pozwalają sołtysom w porozumieniu z zebraniem wiejskim wydatkować środki przeznaczone na potrzeby danej wsi. Jestem przekonany, że gdy chodzi o poprawę jakości życia mieszkańców terenów wiejskich, instytucja sołtysa jest wręcz niezastąpiona.

 

Szanowni Państwo!

 

Z satysfakcją odnotowuję fakt licznych i różnorodnych działań – podejmowanych przez rząd, samorządy, oraz tradycyjne dla polskiej wsi organizacje i stowarzyszenia – na rzecz zmiany oblicza polskiej wsi. Są to programy pomocowe, społeczne i rozwojowe, dzięki którym mieszkańcy obszarów wiejskich mogą zaspokajać bieżące potrzeby, ale także rozwijać się i realizować swoje życiowe marzenia i plany. Aby przybliżyć skalę i formy tej pomocy, zainicjowałem w tym roku cykl konferencji zatytułowanych „Perspektywy dla mieszkańców obszarów wiejskich”, podczas których trzynaście ministerstw we współpracy z Kancelarią Prezydenta i Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa zaprezentowało bogatą ofertę przeznaczoną dla obszarów wiejskich. Znalazły się w niej zarówno programy wspierające rozwój rolnictwa oraz rozwój infrastruktury na terenach wiejskich, jak i programy socjalne, programy z dziedziny aktywizacji zawodowej, edukacji czy życia kulturalnego.

Gorąco zachęcam do zapoznania się z materiałami przygotowanymi z okazji konferencji i do skorzystania z tych propozycji, które są jednocześnie zaproszeniem dla władz samorządowych, w tym również sołtysów, by wspólnie dokonywać na polskiej wsi wielu ważnych, pozytywnych, potrzebnych zmian. Jest to wielkie wyzwanie, któremu możemy sprostać, działając razem. Za Państwa dotychczasowy trud i zaangażowanie chcę dzisiaj serdecznie podziękować. Życzę Państwu owocnych obrad oraz wszelkiej pomyślności, a także wielu sił i wytrwałości do dalszej pracy dla dobra Państwa lokalnych wspólnot i całej naszej Ojczyzny.

 

 

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 

Andrzej Duda

 

 

List odczytała reprezentująca Prezydenta podczas wydarzenia minister Halina Szymańska.  

Poleć znajomemu