Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Sobota, 20 lipca 2019

List z okazji ingresu Ks. Bp. Piotra Sawczuka

Warszawa, 20 lipca 2019 roku

 

 

 

Jego Ekscelencja

Ksiądz Biskup Piotr Sawczuk

Biskup Drohiczyński

 

 

 

 

Ekscelencjo Księże Biskupie!

 

Z okazji uroczystego ingresu Ekscelencji do drohiczyńskiej katedry pw. Trójcy Przenajświętszej proszę o przyjęcie najserdeczniejszych gratulacji oraz życzeń wielu łask Bożych w pełnionej przez Księdza Biskupa posłudze duchowego przewodnika diecezji drohiczyńskiej. Niech nigdy nie zabraknie Ekscelencji opieki Opatrzności oraz życzliwości i pomocy ze strony członków Kościoła lokalnego, nad którym Ksiądz Biskup obejmuje zwierzchnictwo.

 

Z wielkim szacunkiem myślę o drodze życiowej Ekscelencji znaczonej pracą w Wyższym Seminarium Duchownym w Siedlcach i tamtejszym Instytucie Teologicznym, o zaangażowaniu w duszpasterską misję, pełnioną z miłością i oddaniem wśród wiernych diecezji siedleckiej. Od dzisiaj przewodzi Ksiądz Biskup Kościołowi drohiczyńskiemu i zarządza diecezją, w której spotykają się różne religie, kultury i tradycje. Jestem przekonany, że w osobie Księdza Biskupa ekumenizm i dialog międzyreligijny znajdą tu wielkiego sojusznika.

 

Z serca życzę Ekscelencji, aby duszpasterska służba umacniała wiarę, nadzieję i miłość diecezjan, aby przynosiła dobre owoce Kościołowi w Polsce i całej naszej narodowej wspólnocie.

 

Z wyrazami szacunku,

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda

 

List został odczytany przez ks. Zbigniewa Krasa, kapelana Prezydenta RP.

Poleć znajomemu