Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Sobota, 10 sierpnia 2019

List na uroczystości pogrzebowych śp. Księdza Wojciecha Czarnowskiego

Warszawa, 10 sierpnia 2019 roku

 

 

Uczestnicy uroczystości pogrzebowych

śp. Księdza Wojciecha Czarnowskiego

w Sanktuarium św. s. Faustyny w Warszawie

 

 

Eminencjo Księże Kardynale!

Czcigodni Kapłani, Bracia i Siostry Zakonne!

Wszyscy Dostojni Goście!

Szanowni Państwo!

 

Ze smutkiem przyjąłem wiadomość o odejściu Księdza Wojciecha Czarnowskiego. Żegnamy dzisiaj kapłana, który całym swoim życiem służył bliźnim. Zawsze życzliwy i pełen wewnętrznej chrześcijańskiej radości, był otwarty na ludzi o różnych przekonaniach i doświadczeniach. Nikogo nie oceniał ani nie odrzucał. Dla każdego znajdował zarówno słowa pokrzepienia duchowego, jak też środki materialnego wsparcia.

 

Zobacz także: Order Odrodzenia Polski dla śp. ks. Wojciecha Zygmunta Czarnowskiego Podniósłszy z ruin dawną kaplicę klasztoru, do którego pół wieku wcześniej wstąpiła św. Siostra Faustyna, jako pierwszy proboszcz wolskiej parafii Miłosierdzia Bożego stworzył tu prawdziwe centrum miłosierdzia. W założonym przezeń ośrodku charytatywnym pomoc i schronienie otrzymywali potrzebujący z całej stolicy i dalszych stron. Miał dar inspirowania innych do działań, dzięki czemu dzieło to z czasem rozrastało się, by wreszcie wydatnie wzmocnić struktury archidiecezjalnej Caritas.

 

W murach kościoła przy ulicy Żytniej, naznaczonych śladami dramatu wojennego, tętniło też życie kulturalne i intelektualne środowisk opozycji antykomunistycznej. Spektakle, wystawy, dyskusje gromadziły osoby i środowiska często odległe i od religii katolickiej, i od siebie nawzajem. Tu znajdowano atmosferę spotkania i dialogu, sprzyjającą lepszemu zrozumieniu swoich racji i zbliżeniu ponad różnicami. Tutaj wreszcie rodził się Komitet Obywatelski, od którego przełomowego zwycięstwa w wyborach 1989 roku minęło niedawno 30 lat.

 

Wszystko to było zasługą śp. Księdza Wojciecha Czarnowskiego, który przekształcił to tak surowe wówczas miejsce w przestrzeń przyjazną dla każdego człowieka. Zapisał się na trwałe w pamięci pokolenia „Solidarności”, ale też starszych i młodszych generacji dzięki swojej dobroci, uśmiechowi, a przede wszystkim czynom. I jestem przekonany, że takim będą go wspominać liczni warszawiacy, którzy tutaj, dzięki Niemu, zaznali pokoju.

 

Wieczny odpoczynek racz Mu dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj Mu świeci!

 

Z wyrazami szacunku,

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzej Duda

 

Poleć znajomemu