Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Piątek, 23 sierpnia 2019

List na obchody Europejskiego Dnia Pamięci Ofiar Reżimów Totalitarnych

Uczestnicy i Organizatorzy obchodów
Europejskiego Dnia Pamięci
Ofiar Reżimów Totalitarnych

w Muzeum Żołnierzy Wyklętych
i Więźniów Politycznych PRL

w Warszawie

 

 

Szanowni Panowie Ministrowie!

Szanowni Państwo – Uczestnicy i Goście konferencji!

 

Data 23 sierpnia 1939 roku złowrogo zapisała się w historii świata, a zwłaszcza tragicznie zaważyła na losach narodów Europy Środkowo-Wschodniej. Osiemdziesiąt lat temu został zawarty układ pomiędzy III Rzeszą Niemiecką a Związkiem Sowieckim, zwany paktem Ribbentrop-Mołotow. Jego następstwem był wybuch II wojny światowej wraz z agresją niemiecką i sowiecką na Polskę oraz podział tego regionu Europy na strefy wpływów brunatnego i czerwonego totalitaryzmu.

 

Wiele milionów ludzi, mieszkańców tych „skrwawionych ziem”, doświadczyło potwornych zbrodni i cierpień, których symbolami stały się Auschwitz i Gułag. Zakończenie wojny nie okazało się kresem tej martyrologii; na obszarach odgrodzonych „żelazną kurtyną” komunizm wciąż dręczył i zabijał liczne ofiary. Nigdy nie wolno nam zapomnieć tego strasznego rozdziału historii. Jest on nieodłączną częścią całego europejskiego dziedzictwa, stanowiącą nieustanną przestrogę oraz zobowiązanie, aby wspólnie przeciwstawiać się złu.

 

Taka właśnie jest idea obchodów Europejskiego Dnia Pamięci Ofiar Reżimów Totalitarnych. Ustanowienie przez Parlament Europejski tego znaku świadomości historycznej i odpowiedzialności za przyszłość było naszym wspólnym, doniosłym aktem. My, Polacy, jesteśmy dumni, że pierwsze obchody Dnia Pamięci zostały zorganizowane w 2011 roku w Warszawie. Efektem tego spotkania stała się m.in. „Deklaracja Warszawska”, w której podkreśliliśmy konieczność gromadzenia dokumentacji dotyczącej zbrodni popełnionych przez systemy totalitarne. Następne obchody odbywały się w kolejnych stolicach państw Europy Środkowo-Wschodniej, symbolizując wspólnotę naszych losów – a dzisiaj miejscem spotkania jest ponownie Warszawa. Serdecznie witam na polskiej ziemi wszystkich dostojnych gości. Wyrażam satysfakcję, że w naszym kraju odbędzie się dyskusja Ministrów Sprawiedliwości państw Unii Europejskiej wraz z przyjęciem wspólnej Deklaracji i debata wybitnych osobistości ze świata nauki. Odwiedzą także Państwo miejsca pamięci, będące świadectwami zbrodni popełnionych przez niemieckich okupantów oraz funkcjonariuszy reżimu komunistycznego. Polska, która doznała tak wielu cierpień, w szczególny sposób czuje się depozytariuszem tego wstrząsającego przesłania historii.

 

Wspólnie składamy hołd wszystkim Ofiarom totalitarnych reżimów. Jesteśmy także zobowiązani, aby dogłębnie badać i rozumieć mechanizmy zła, które prowadziły do rozrastania się tych ludobójczych systemów, odkrywać całą prawdę o ich zbrodniach oraz upamiętniać tych, którzy stracili życie z rąk oprawców. Powinniśmy być również czujni wobec wszelkich przejawów fałszowania historii, manipulowania faktami i relatywizowania odpowiedzialności, jak to na przykład dzieje się dzisiaj w odniesieniu do paktu Ribbentrop-Mołotow oraz jego dziejowych konsekwencji. Na pewno wszyscy podzielamy przekonanie, że lekcje wyciągnięte z tragicznej przeszłości służą budowaniu pomyślnej przyszłości. Wierzę, że tegoroczne warszawskie spotkanie istotnie się do tego przyczyni. Serdecznie Państwa pozdrawiam i życzę owocnych obrad.

 

Z wyrazami szacunku,

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzej Duda

 

List odczytał minister Andrzej Dera.

Poleć znajomemu