Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Niedziela, 25 sierpnia 2019

List z okazji dożynek województwa podkarpackiego w Markowej

Uczestnicy i Organizatorzy

XXXVI Dożynek Archidiecezji Przemyskiej

oraz XIX Dożynek Województwa Podkarpackiego

w Markowej

 

 

 

Szanowni Parlamentarzyści!

Szanowna Pani Wojewodo!

Szanowny Panie Marszałku Województwa Podkarpackiego!

Ekscelencjo Księże Arcybiskupie! Czcigodni Kapłani!

Szanowny Panie Wójcie Gminy Markowa!

Szanowni Przedstawiciele Władz Samorządowych!

Drodzy Rolnicy Podkarpacia oraz Mieszkańcy Markowej!

Szanowni Państwo!

 

Jak co roku pod koniec lata w całej Polsce obchodzimy dożynki. To święto plonów, czas satysfakcji, radości i wdzięczności Bogu i ludziom za to, że praca na roli po raz kolejny przyniosła oczekiwane owoce. Praca trudna i wymagająca, bowiem mimo rozwoju techniki, rolnictwo nadal pozostaje zależne od zjawisk świata przyrody, na które nie mamy wielkiego wpływu. Odwieczny cykl natury splata się w tych dniach z wysiłkiem człowieka, a dziękczynienie za plony staje się okazją do wspólnego świętowania. Dziękujemy Opatrzności za dar chleba, a rolnicy, jak Polska długa i szeroka, z dumą prezentują owoce swojej pracy. To również piękny przejaw patriotyzmu, w którym rzeczy proste, zyskując odświętny wymiar, urastają do rangi symboli ważnych dla naszego narodu i naszej Ojczyzny. Przypomnienie historycznych tradycji i wartości: etosu pracy i gospodarności, solidarności, braterstwa i tolerancji. Tych wartości, które od pokoleń przyświecały mieszkańcom Markowej.

 

Jako Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej chcę wyrazić ogromną dumę i satysfakcję, że obszary wiejskie pozostają miejscem wielu wspaniałych inicjatyw, które pobudzają polski rozwój. To świadectwo, jak ważną rolę dla umacniania polskiej podmiotowości, dla siły gospodarki narodowej pełni rolnictwo. Przede wszystkim dlatego, że zapewnia Polakom bezpieczeństwo żywnościowe. To jest wartość fundamentalna, dotycząca racji stanu. Przyniesione dzisiaj świeżo upieczone bochny chleba symbolizują chleb powszedni, którego dzięki pracowitości i przedsiębiorczości polskich rolników nie brakuje na naszych stołach. W imieniu Rzeczypospolitej wyrażam wdzięczność rolnikom województwa podkarpackiego za wszystko, co Państwo czynią dla dobra rodaków i pomyślności naszej Ojczyzny.

 

Bardzo się cieszę, że polska wieś idzie naprzód, że ma ona dzisiaj olbrzymi potencjał społeczny i gospodarczy, że staje się coraz bardziej zasobna i nowoczesna. Przyczynia się do tego rolnicza fachowość, nowe technologie produkcyjne, ale i twórczo wykorzystywane tradycyjne metody i receptury. Ludzie wsi to ludzie wykształceni, kreatywni, zaradni. Podejmujący się trudnych zadań i wyzwań lokalni liderzy, których tak wielu mam przyjemność spotykać, odwiedzając kolejne powiaty i gminy. To członkinie kół gospodyń wiejskich, druhny i druhowie ochotniczych straży pożarnych, to wreszcie sołtysi, przedstawiciele najstarszej polskiej samorządowej instytucji, którzy dzięki funduszom sołeckim zyskali wartościowe narzędzie, aby wychodzić naprzeciw potrzebom mieszkańców.

 

Naszym wielkim wspólnym zadaniem jest dzisiaj zrównoważony rozwój Ojczyzny. Zrównoważony – a więc sprawiedliwy, równomierny, oferujący wszystkim podobne szanse. W tym kontekście jest wielkim zobowiązaniem Rzeczypospolitej – władz państwowych i wszystkich powołanych do tego instytucji – aby wspomóc wieś na drodze rozwoju i dobrobytu. Tę odpowiedzialność odczuwam także osobiście – jako jedno z głównych wyzwań mojej prezydentury. Zapewniam o przychylności i wsparciu dla wszelkich działań, które polskiej wsi mogą dać lepszą przyszłość. Cieszę się, że rząd Rzeczypospolitej podejmuje w tej mierze własne oraz połączone z Kancelarią Prezydenta konkretne działania, które mogą wspomóc poprawę jakości życia mieszkańców terenów wiejskich.

 

Raz jeszcze kieruję wyrazy szacunku i wdzięczności do wszystkich rolników Podkarpacia i dziękuję za ich całoroczny trud i jego owoce. Za miłość do ziemi, za społeczne zaangażowanie i za przywiązanie do wartości. Dziękuję Państwu za budowanie siły, pomyślności i dobrobytu całej naszej Ojczyzny. Życzę, by Państwa praca przynosiła zawsze spodziewane owoce i była otaczana społecznym szacunkiem. Życzę Państwu, Państwa rodzinom i bliskim zdrowia i wszelkiej pomyślności oraz, by polska wieś z każdym rokiem stawała się coraz silniejsza ekonomicznie i zasobniejsza. Wszystkim Państwu uczestniczącym w święcie plonów w Markowej składam życzenia udanych, radosnych uroczystości dożynkowych. Szczęść Boże!

 

Z wyrazami szacunku,

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzej Duda

 

List odczytał minister Adam Kwiatkowski.

Poleć znajomemu