Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Niedziela, 25 sierpnia 2019

List do uczestników XVI Festiwalu Kultury Żydowskiej

Organizatorzy i Uczestnicy

XVI Festiwalu Kultury Żydowskiej

„Warszawa Singera”

 

 

 

 

Panie i Panowie!

 

Serdecznie pozdrawiam wszystkich Państwa przybyłych na koncert kantoralny, otwierający XVI Festiwal Kultury Żydowskiej „Warszawa Singera”. Mija już 15 lat od zainaugurowania tej niezwykłej, ważnej i ogromnie wartościowej imprezy. Z okazji jubileuszu składam wyrazy uznania i gratulacje inicjatorce przedsięwzięcia, Pani Gołdzie Tencer, wraz ze wszystkimi współpracownikami Fundacji Shalom.

 

Przez ten czas Festiwal trwale wpisał się w krajobraz i kalendarz kulturalny stolicy, znakomicie przyczyniając się do upowszechniania znajomości tradycji i sztuki żydowskiej. Dziękuję jego współtwórcom – organizatorom, artystom, prelegentom, przewodnikom, edukatorom – za pielęgnowanie dziedzictwa duchowego Żydów polskich, obywateli Rzeczypospolitej.

 

Imponująco bogaty i różnorodny program Festiwalu jest dobitnym świadectwem, że wbrew dramatycznej historii i tragedii Zagłady kultura żydowska wciąż żyje i rozwija się, inspirując nas, współczesnych. Popularność imprezy, która rokrocznie przyciąga tłumy uczestników, dowodzi zaś, że Warszawa Singera, choć w znacznej mierze bezpowrotnie zniszczona i dziś możliwa jedynie do wyobrażenia, fascynuje bardzo liczne grono odbiorców zainteresowanych twórczością i zwyczajami tej wyjątkowej społeczności, która przez wieki kształtowała się na ziemi Polin.

 

Raz jeszcze dziękując Państwu za wkład w dzieło umacniania pamięci o blisko tysiącletnich wspólnych dziejach naszych narodów – żydowskiego i polskiego, z serca życzę wszystkim wielu wspaniałych, niezapomnianych wrażeń, przeżyć i odkryć estetycznych i intelektualnych podczas rozpoczynających się dziewięciu festiwalowych dni.

 

 

Z wyrazami szacunku,

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzej Duda

 

List odczytała Zofia Romaszewska, Doradca Prezydenta RP.

Poleć znajomemu