Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Piątek, 30 sierpnia 2019

List Prezydenta z okazji 39. rocznicy podpisania porozumień sierpniowych i powstania NSZZ „Solidarność” w Szczecinie

Minister Halina Szymańska wzięła w Szczecinie udział w obchodach 39. rocznicy powstania NSZZ „Solidarność” i podpisania Porozumień Sierpniowych

Organizatorzy i Uczestnicy uroczystości

39. rocznicy podpisania porozumień sierpniowych

i powstania NSZZ „Solidarność”

w Szczecinie

 

Panie Ministrze!

Panie Wojewodo! Panie Prezydencie!
Panie Przewodniczący!
Ekscelencjo Księże Biskupie!
Drodzy Mieszkańcy Szczecina!
Szanowni Państwo!

 

Brama Stoczni Szczecińskiej stanowi symbol najważniejszych etapów polskiej historii najnowszej. Tragicznych wydarzeń z grudnia 1970 roku – strajków, które w Szczecinie trwały najdłużej i zostały brutalnie spacyfikowane. Buntu, który tlił się przez całe lata 70., by wybuchnąć na nowo latem 1980 roku. Porozumień sierpniowych, które tutaj miały swój początek. Epopei podziemnej „Solidarności” w okresie stanu wojennego i całych lat 80. Przełomu roku 1989 i nadziei, jakie obudził on w milionach Polaków.

 

Nade wszystko jednak Stocznia Szczecińska jest symbolem przemożnego pragnienia wolności, które wpisane jest w naszą polską tożsamość. Przed 39 laty Polacy stanęli naprzeciw komunistycznej władzy. Protestujący w Stoczni Szczecińskiej po raz kolejny z odwagą wystąpili w obronie praw i wolności narodu, walcząc o godność pracy i życia każdego Polaka. Postulaty protestujących w istocie odnosiły się do najgłębszych podstaw funkcjonowania państwa, będąc wyraźnym opowiedzeniem się po stronie sprawiedliwości i prawdy. Wobec komunistycznego aparatu opresji, kłamstwa i niewoli odpowiedzieli oni siłą wartości: solidarnością, szacunkiem dla każdego człowieka i umiłowaniem wolności. Historia protestów na Wybrzeżu w roku 1980 i podpisania porozumień sierpniowych jest więc świadectwem zwycięstwa idei, o które Polacy z taką odwagą i wytrwałością walczyli, które urzeczywistniali i które stanowią wielki wkład naszego narodu w historię Europy i całego świata.

 

Zobacz także: Odznaczenia dla zasłużonych działaczy niepodległościowych i związkowych Wielka fala solidarności, która z Wybrzeża rozeszła się na całą Polskę, wypływała z samych źródeł polskiej historii i polskiego ducha. Solidarność ta przetrwała próbę czasu, niosąc nadzieję nie tylko Polakom, ale również wszystkim pragnącym sprawiedliwości i pokoju. Stanowi swoisty kapitał wolności, który możemy przekazywać kolejnym pokoleniom i innym narodom jako nasze wspaniałe dziedzictwo.

 

Szanowni Państwo! Każdego roku gromadzą się Państwo w tym miejscu, aby oddać hołd wszystkim, którzy z odwagą i poświęceniem dążyli do wolnej i niepodległej Ojczyzny. Którzy nigdy nie chcieli stracić swojej tożsamości i nigdy jej nie stracili. Pielęgnowanie pamięci o bohaterach tamtych czasów stanowi nie tylko wyraz należnego im szacunku i wdzięczności, ale przede wszystkim umożliwia nam dzisiaj budowanie dojrzałej i twórczej wspólnoty, dumnej ze swoich dokonań i otwartej na wyzwania przyszłości.

 

Idee, z których wyrosła „Solidarność”, pozostają wciąż potrzebne i ważne. Przypominają o wielkiej sile wspólnoty, która ma moc zmieniać rzeczywistość. Uczą nas, że Polskę tworzą konkretni ludzie, ze swoimi marzeniami i pragnieniami, które możemy wspólnie realizować, budując wolną, nowoczesną i solidarną Rzeczpospolitą.

 

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzej Duda

 

List podczas uroczystości w Szczecinie odczytała minister Halina Szymańska, Szef Kancelarii Prezydenta RP. 

Poleć znajomemu