przeskocz do treści | przeskocz do menu głównego
Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
| | |
A | A | A
Sobota, 14 września 2019

List do uczestników uroczystości na Cmentarzu-Mauzoleum w Palmirach

  |   Minister Andrzej Dera reprezentował Prezydenta podczas uroczystości na Cmentarzu-Mauzoleum w Palmirach (fot. Maciej Szajowski, KPN) Minister Andrzej Dera reprezentował Prezydenta podczas uroczystości na Cmentarzu-Mauzoleum w Palmirach (fot. Maciej Szajowski, KPN) Minister Andrzej Dera reprezentował Prezydenta podczas uroczystości na Cmentarzu-Mauzoleum w Palmirach (fot. Autor: Maciej Szajowski, KPN) Minister Andrzej Dera reprezentował Prezydenta podczas uroczystości na Cmentarzu-Mauzoleum w Palmirach (fot. Maciej Szajowski, KPN) Minister Andrzej Dera reprezentował Prezydenta podczas uroczystości na Cmentarzu-Mauzoleum w Palmirach (fot. Maciej Szajowski (KPN)) Minister Andrzej Dera reprezentował Prezydenta podczas uroczystości na Cmentarzu-Mauzoleum w Palmirach (fot. Maciej Szajowski, KPN)

Uczestnicy i Organizatorzy

uroczystości patriotyczno-religijnej

na Cmentarzu-Mauzoleum
w Palmirach

 

 

Szanowni Państwo!

 

Przed osiemdziesięciu laty Polska padła ofiarą niemieckiej napaści, a polscy obywatele poddani zostali prześladowaniom i przemocy na niespotykaną skalę. Jedną z pierwszych odsłon zbrodni, popełnionej na całym naszym narodzie, były masowe rozstrzeliwania przedstawicieli inteligencji, urzędników państwowych, sportowców, działaczy społecznych i wszystkich tych, którzy stanowili elitę odrodzonej Rzeczypospolitej. Była to część potwornego planu, by Polskę, która po stu dwudziestu trzech latach zaborów mozolnie odbudowywała swój państwowy swój byt, wymazać raz na zawsze z mapy Europy. Ten zbrodniczy zamysł ostatecznie się nie powiódł, ale na zawsze pozostawił ślad w naszej historii. W wyniku zaplanowanej i przeprowadzonej z przerażającą skrupulatnością akcji masowych rozstrzeliwań śmierć poniosły tysiące polskich obywateli, którzy całym swoim życiem oddani byli Ojczyźnie.

 

Ich groby znajdują się w wielu miejscach w Polsce, ale miejscem szczególnym, jednym z najważniejszych świadectw niemieckich zbrodni popełnionych w pierwszych miesiącach drugiej wojny światowej jest cmentarz w Palmirach. Wśród pochowanych tutaj są posłowie na Sejm, samorządowcy, wykładowcy akademiccy, nauczyciele. Możemy się tylko domyślać, jak potoczyłoby się dalej życie każdej z ofiar, gdyby nie spotkała ich nagła śmierć z rąk oprawców. Możemy wyobrazić sobie, czego jeszcze mogliby dokonać i co pozostawić dla przyszłych pokoleń. Ile ważnych kwestii mogliby rozstrzygnąć, ile wspaniałych rzeczy stworzyć, co odkryć, ilu młodych Polaków wykształcić i wychować. Ich śmierć była dla naszej Ojczyzny wielką stratą, ale przede wszystkim zbrodnią popełnioną na niewinnych ludziach.

 

Dziś naszym obowiązkiem jest pamięć o pomordowanych, ale także pamięć o bestialstwie sprawców. Mamy obowiązek przypominać o tym, co wydarzyło się na ziemiach polskich pod niemiecką okupacją. Świat nie może zapomnieć kto i dlaczego dopuścił się ludobójstwa, bo świadomość tego jest zarazem przestrogą dla obecnych i przyszłych pokoleń. Dlatego dobrze się stało, że w osiemdziesiątą rocznicę wybuchu drugiej wojny światowej słowa pamięci i przestrogi zostały wypowiedziane Warszawie, nie tylko przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, ale także Prezydenta Republiki Federalnej Niemiec. Echo tych słów będzie wybrzmiewać w dźwięku dzwonu „Pamięć i Przestroga”, który zawiśnie w Wieluniu, mieście, które jako pierwsze padło ofiarą niemieckich nalotów. Niech ten głos będzie dla świata jasnym przesłaniem, że wojna i terror to droga donikąd, a wszelkim aktom agresji należy się zawsze przeciwstawiać.

 

Dziękuję wszystkim, którzy pamiętają o pomordowanych w Palmirach i dbają o to ważne dla nas, Polaków, miejsce. Szczególne pozdrowienia kieruję do tych, którzy odwiedzają tu groby swoich bliskich. Są Państwo strażnikami pamięci i świadkami zbrodni, która oby nigdy więcej się nie powtórzyła. Chyląc dziś czoła przed tymi, którzy oddali życie za Polskę, uświadamiamy sobie, jak wielką i straszliwą cenę zapłacili za swój patriotyzm. Cześć ich pamięci!

 

Z wyrazami szacunku,

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzej Duda
 

Podczas uroczystości list odczytał minister Andrzej Dera.

Poleć znajomemu


Opuszczasz oficjalny serwis Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony.

Zapraszamy ponownie.