Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Poniedziałek, 16 września 2019

List z okazji 95. rocznicy powstania Banku Gospodarstwa Krajowego

  |   Uroczysta gala jubileuszowa z okazji 95. rocznicy powstania Banku Gospodarstwa Krajowego. Wziął w niej udział Szef Gabinetu Prezydenta RP Krzysztof Szczerski Gala odbyła się w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej w Warszawie Uroczysta gala jubileuszowa z okazji 95. rocznicy powstania Banku Gospodarstwa Krajowego Uroczysta gala jubileuszowa z okazji 95. rocznicy powstania Banku Gospodarstwa Krajowego Minister Krzysztof Szczerski odczytał list Prezydenta RP

Uczestnicy i Organizatorzy

uroczystej gali jubileuszowej

z okazji 95. rocznicy powstania

Banku Gospodarstwa Krajowego

Teatr Wielki – Opera Narodowa w Warszawie

 

 

 

Szanowna Pani Prezes!

Szanowni Państwo!

 

Przed dziewięćdziesięciu pięciu laty rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Stanisława Wojciechowskiego powołany został do życia Bank Gospodarstwa Krajowego. Serdecznie gratuluję tego pięknego jubileuszu i składam z tej okazji najlepsze życzenia Pani Prezes, Zarządowi oraz wszystkim pracownikom BGK.

 

Państwa dzisiejsze święto jest nie tylko ważną rocznicą, lecz także szczególnym symbolem, inspirującym punktem odniesienia dla całej polskiej gospodarki. Dla wszystkich, którzy rozumieją znaczenie narodowego potencjału ekonomicznego i rolę rodzimych instytucji finansowych w umacnianiu naszej państwowości. Utworzenie w 1924 roku banku wspierającego przedsiębiorstwa państwowe i samorządy było wyrazem świadomości, że niepodległa Polska może trwać i rozwijać się jedynie w oparciu o solidne fundamenty gospodarcze, a ich budowa należy do podstawowych zadań państwa. Od samego początku misją Banku Gospodarstwa Krajowego był rozwój gospodarczy całego kraju i poprawa warunków życia obywateli. Pozostając instytucją finansową, BGK stawiał sobie za cel dobro wspólne. Rozumieli to doskonale pierwsi prezesi Jan Kanty Steczkowski i Roman Górecki. Jako zaangażowani społecznicy i gorliwi patrioci nadawali działalności Banku taki właśnie patriotyczny i społeczny charakter, łącząc najwyższe kompetencje i niezwykłą rzetelność z pracą dla pożytku Rzeczypospolitej.

 

Mogą być Państwo dumni zarówno ze wspaniałych przedwojennych dokonań Banku Gospodarstwa Krajowego, jak i z jego dzisiejszej kondycji. Działalność BGK pozwoliła zrealizować wiele inwestycji będących wizytówką odrodzonej Rzeczypospolitej. Były wśród nich takie przedsięwzięcia jak port w Gdyni czy Centralny Okręg Przemysłowy. W latach wielkiego kryzysu to właśnie Bank Gospodarstwa Krajowego dofinansowywał polskie przedsiębiorstwa zagrożone bankructwem, chroniąc cenne miejsca pracy. W długiej historii Banku były też chwile szczególnie doniosłe. Gdy z wybuchem drugiej wojny światowej pracownicy BGK zostali ewakuowani, wśród ratowanych wówczas bankowych aktywów znalazły się bezcenne skarby polskiego i światowego dziedzictwa kultury: Biblia Gutenberga z Biblioteki Seminarium Duchownego w Pelplinie oraz rękopisy złożone w depozycie przez Bibliotekę Narodową. Nie sposób także nie wspomnieć o konspiracyjnej działalności pracowników BGK, którzy zorganizowali w siedzibie Banku zaplecze finansowe Armii Krajowej.

 

Ta lista zasług Banku Gospodarstwa Krajowego pokazuje, jak ważna była to instytucja w odrodzonej Rzeczypospolitej. Dziś stajemy przed nowymi wyzwaniami, ale podobnie jak wówczas, tak i obecnie potrzebne są działania wspierające polską gospodarkę, potrzebne są środki na finansowanie publicznych inwestycji, potrzebni są ludzie, którzy swoimi talentem i wiedzą będą służyli powszechnemu dobru obywateli. Dlatego dobrze się stało, że Bank Gospodarstwa Krajowego, który w czasach komunistycznych został sprowadzony do roli mało znaczącej instytucji, po przełomowym roku 1989 odzyskał nie tylko swoją historyczną siedzibę w Alejach Jerozolimskich, ale przede wszystkim narzędzia do pobudzania polskiej przedsiębiorczości i wspierania polskiego sektora publicznego w realizacji jego zadań.

 

Szanowni Państwo!

 

Współczesne wyzwania wymagają podejmowania wzmocnionych działań zarówno w dziedzinie polityki wewnętrznej, jak i zagranicznej. Ekspansja polskich przedsiębiorstw na rynkach europejskich, pomyślne rozwijanie relacji gospodarczych szczególnie z naszymi partnerami w regionie Trójmorza oraz wzmacnianie jedności przestrzeni euroatlantyckiej należą do priorytetów Prezydenta RP i polityki zagranicznej polskiego rządu. Z dużą satysfakcją przyjmuję fakt, że Bank Gospodarstwa Krajowego pozytywnie odpowiedział na projekt Inicjatywy Trójmorza. Kierownictwo BGK dostrzegło w tej Inicjatywie wielki potencjał gospodarczy, inwestycyjny i modernizacyjny. Dowodem tego jest m.in. powstały kilka miesięcy temu Fundusz Trójmorza. Jego celem jest finansowe wsparcie najważniejszych inwestycji infrastrukturalnych w Europie Środkowo-Wschodniej. Aby zrealizować ambitne zadanie budowy podmiotowego i lepiej zintegrowanego komunikacyjnie regionu potrzebujemy dobrze skoordynowanego współdziałania władz politycznych i państwowych instytucji finansowych. Cieszę się, że dziś razem z Bankiem Gospodarstwa Krajowego wdrażamy plany modernizacyjne, które w przyszłości przyniosą duże korzyści Polsce i Polakom.

 

Przed nami wielkie zadanie zapewniania dobrej przyszłości naszej Ojczyzny i dalszego podnoszenia jakości życia Polaków. Jestem pewien, że z pomocą instytucji takich jak Bank Gospodarstwa Krajowego uda się ten cel osiągnąć. Jestem też przekonany, że działając wspólnie z partnerami z krajów Trójmorza stworzą Państwo solidne fundamenty finansowe wspierające rozwój infrastruktury całego naszego regionu. Dziękuję Zarządowi oraz wszystkim pracownikom BGK za dotychczasowe zaangażowanie. Proszę przyjąć najlepsze życzenia na kolejne lata – które niech będą pomyślne i dla BGK, i dla wszystkich, którzy pomnażają polski ekonomiczny potencjał. Życzę Państwu satysfakcji z pracy dla dobra Polski, a wszystkich uczestników gali z okazji 95-lecia powstania Banku Gospodarstwa Krajowego serdecznie pozdrawiam.

 

Z wyrazami szacunku
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda

 

 

List odczytał Szef Gabinetu Prezydenta RP Krzysztof Szczerski.

Poleć znajomemu