Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Sobota, 21 września 2019

List Prezydenta do uczestników VIII posiedzenia Konwentu Morskiego w Elblągu

Uczestnicy i Organizatorzy

VIII posiedzenia Konwentu Morskiego

w Elblągu

 

 

 

Panie Kapitanie, Szanowny Panie Przewodniczący!

Szanowny Panie Wojewodo!

Szanowny Panie Prezydencie Elbląga!

Szanowni Członkowie Konwentu Morskiego!

Szanowni Państwo!

 

Serdecznie pozdrawiam organizatorów i uczestników VIII posiedzenia Konwentu Morskiego, który tym razem gości w Elblągu. Z uznaniem przyjąłem inicjatywę Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, który w 2016 roku powołał Konwent Morski. To bardzo cenne, że przy podejmowaniu kluczowych decyzji dotyczących gospodarki morskiej –  jednego z filarów dojrzałej gospodarki narodowej – administracja rządowa może liczyć na wsparcie eksperckie zarówno ze strony praktyków, jak i ludzi nauki. Dziękuję, że dla dobra Polski dzielą się Państwo swoją wiedzą i doświadczeniami.

 

Tak jak posiedzenia Konwentu odbywają się kolejno w kluczowych dla gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej miejscowościach polskiego wybrzeża, tak Państwo każdorazowo zajmują się najistotniejszymi dla rozwoju tych dziedzin zagadnieniami. A wyzwania, jakie musimy podjąć, aby w pełni wykorzystać potencjał Bałtyku i polskich rzek, są ogromne. Rozpoczynając od szkolnictwa, poprzez odbudowę przemysłu stoczniowego, przywrócenie żeglowności Odry i Wisły, zachęcenie do rejestrowania statków pod polską banderą, wsparcie rybołówstwa, aż do stworzenia warunków, które umożliwią polskim stoczniom realizowanie najbardziej innowacyjnych projektów.

 

Już w trakcie kampanii prezydenckiej, a potem wielokrotnie jako Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej mówiłem o konieczności realnych zmian służących przywróceniu rentowności przemysłu stoczniowego. Silny przemysł stoczniowy stworzy rynek pracy dla wykwalifikowanych pracowników, co z kolei będzie stymulować rozwój miast na Pomorzu i infrastruktury związanej z transportem morskim. Mając na uwadze znaczenie tych spraw, postanowiłem, że w składzie Narodowej Radzie Rozwoju, organie doradczym Prezydenta RP, od samego początku jej funkcjonowania znajdą się eksperci z dziedziny gospodarki morskiej. Dzięki temu zagadnienia morskie są podejmowane na spotkaniach tego gremium. I tak 10 lipca bieżącego roku, razem z Ministrem Markiem Gróbarczykiem, miałem okazję uczestniczyć w debacie poświęconej sytuacji w sektorze stoczniowym oraz inicjatywie „przywrócić polską banderę”. Ten temat cieszy się zainteresowaniem resortu gospodarki morskiej i będzie przedmiotem dalszych prac Kancelarii Prezydenta RP, zmierzających do przedłożenia prezydenckiego projektu ustawy.

 

Życzę Państwu owocnych dyskusji, których efekty przełożą się na działania administracji. Wszystkim nam przyświeca bowiem jeden cel – przywrócenie gospodarce morskiej jednego z kluczowych miejsc w strukturze gospodarki narodowej.

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzej Duda

 

List odczytał reprezentujący Prezydenta podczas uroczystości minister Paweł Mucha.

 

Poleć znajomemu