Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Niedziela, 22 września 2019

List Prezydenta z okazji Święta Plonów na Ziemi Solecznickiej

Organizatorzy i Uczestnicy

Święta Plonów na Ziemi Solecznickiej

 

 

 

 

 

Drodzy Rodacy, Szanowni Państwo!

 

Serdecznie pozdrawiam wszystkich przybyłych na Święto Plonów na Ziemi Solecznickiej. Z tej okazji przesyłam słowa najwyższego uznania dla pracy rolników w rejonie solecznickim. Łączę się z Państwem w radosnym świętowaniu uroczystości dożynkowych i dziękczynieniu składanym Opatrzności za tegoroczne zbiory. Pragnę również gorąco podziękować za to, że pozostają Państwo zawsze wierni swojej tożsamości narodowej, rodzimym tradycjom i zwyczajom oraz chrześcijańskiej wierze przodków.

 

Tutaj, na Wileńszczyźnie, mieszkańcy wsi, od wieków podejmując wytrwale swój ciężki trud, nigdy nie zapominają o tym, co najważniejsze: o Bogu, zasadach i wartościach, o solidarności i wzajemnej pomocy z sąsiadami, o życzliwości i gościnności. Owocem Państwa wysiłków są obfite plony, zapewniające pomyślność i dostatek, ale także niepowtarzalna atmosfera tego regionu, gdzie niemal na każdym kroku odnajduje się pamiątki, ślady, a przede wszystkim ducha dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

 

Polskę i Litwę wiążą obecnie więzi przyjaźni i współpracy oraz bliskie relacje sojusznicze. Zbliża nas do siebie wspólnota dziedzictwa historycznego i kulturowego, które pielęgnujemy, współtworząc zarazem unię jeszcze większą niż tamta sprzed stuleci, bo obejmującą bez mała całą Europę. Pamiętając o tym, co najlepsze w naszej wspólnej przeszłości, razem dokładamy starań, aby umacniać bezpieczeństwo własne i całego wolnego świata. I jestem przekonany, że obecność tutaj, na ziemi solecznickiej, silnej, spoistej i zjednoczonej społeczności polskiej stanowi wielką szansę i wzbogaca potencjał naszych wzajemnych relacji.

 

Raz jeszcze dziękując za to, że są Państwo ogniwem łączącym nas, współczesnych Polaków i Litwinów, z naszą wspólną historią oraz ze sobą nawzajem dzisiaj i jutro, wszystkim z serca życzę satysfakcji i wielu sukcesów, dobrobytu w Państwa domach i wszelkiego powodzenia.

 

Szczęść Boże!

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 

Andrzej Duda

 

Poleć znajomemu