Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Wtorek, 1 października 2019

Przesłanie Prezydenta z okazji nawiązania relacji dyplomatycznych i dziesięciolecia Strategicznego Partnerstwa pomiędzy Polską a Rumunią

Uczestnicy obchodów stulecia nawiązania relacji dyplomatycznych
i dziesięciolecia Strategicznego Partnerstwa pomiędzy Polską
a Rumunią

 

 

 

 

Szanowni Państwo!

 

Zobacz także: 100-lecie stosunków dyplomatycznych Polski i Rumunii Dziękuję za Państwa udział w tym ważnym dla stosunków polsko-rumuńskich wydarzeniu – obchodach 100-lecia nawiązania relacji dyplomatycznych oraz 10-lecia zawarcia Strategicznego Partnerstwa pomiędzy Polską a Rumunią.

 

W roku 1919 Polska i Rumunia, jako wolne i suwerenne kraje, zadzierzgnęły więzi, które łączą nas nieprzerwanie do dziś. Goszczący wkrótce po tym fakcie w rumuńskiej Sinai Naczelnik Państwa Polskiego i wielki przyjaciel Rumunii i Rumunów Józef Piłsudski w jednym ze swoich wystąpień powiedział: „Idźmy ku tej przyjaźni (…), starajmy się, aby ona w naszych sumieniach głęboko zapuściła korzenie, aby rozgałęziła się we wszystkich sferach naszej energii narodowej, bo wierzcie mi – z tej przyjaźni może wyniknąć dla obu naszych narodów tylko trwałe dobro”.

 

Zarówno wówczas, jak i współcześnie, Polska i Rumunia dążyły i dążą do wypełniania tego posłannictwa. Przed 10 laty, przyjmując dokument o Strategicznym Partnerstwie, nakreśliliśmy szerokie ramy naszej dwustronnej współpracy, włączając do niej obszary energii, rozwoju regionalnego, rolnictwa i transportu. Miniona dekada udowodniła, że ten strategiczny sojusz potrafimy wypełniać treścią, a miarą wspólnego sukcesu jest rosnący dobrobyt naszych społeczeństw.

 

I w Warszawie, i w Bukareszcie mamy pełną świadomość, że niezbędnym warunkiem naszego rozwoju jest bezpieczeństwo. Pierwszym oficjalnym dokumentem, jaki nasze rządy podpisały po nawiązaniu relacji dyplomatycznych był zawarty 3 marca 1921 r. układ o wzajemnej pomocy na wypadek agresji ze Wschodu. Także dzisiaj jednoczą nas wyzwania płynące z tego samego kierunku. Wspólnie tworzymy oś bukaresztańskiej dziewiątki, czyli grupy dziewięciu państw wschodniej flanki Sojuszu Północnoatlantyckiego, połączonych solidarnym dążeniem do zagwarantowania swoim mieszkańcom jak najlepszych warunków do pokojowego współistnienia i rozwoju w czasach narastającej nieprzewidywalności środowiska międzynarodowego i konfrontacyjnej polityki w regionie.

 

Polska na północy, a Rumunia na południu, stanowią dwa największe pod względem terytorium i liczby ludności kraje Europy Środkowo-Wschodniej. Świadomi tego z całą odpowiedzialnością wypełniamy rolę regionalnych liderów. W 2015 roku, wspólnie z 10 krajami regionu, powołaliśmy do życia Inicjatywę Trójmorza, aby budując nowe drogi, koleje i gazociągi, skrócić dystans wciąż dzielący nasze kraje i społeczeństwa.

 

Cieszy mnie bardzo fakt, że w 2017 roku Warszawa, a rok później Bukareszt, były gospodarzami kolejnych szczytów Inicjatywy, na których zapadły bardzo istotne decyzje dotyczące praktycznej realizacji naszych założeń. Obecność Prezydenta USA podczas warszawskiego szczytu zapewniła Trójmorzu rozpoznawalność i kluczowego partnera o zasięgu globalnym. W Bukareszcie zaś wspólnie powołaliśmy do życia Fundusz Inwestycyjny, który staje się wehikułem do współfinansowania naszych zamierzeń, a w efekcie do nadrabiania historycznych zaległości, z którymi wciąż mierzy się nasz region. W rumuńskiej stolicy do grona partnerów Trójmorza dołączyły również Niemcy.

 

Podejmowane przez Polskę i Rumunię działania łączy wspólna cecha. Czy to w polityce bezpieczeństwa, czy w polityce regionalnej, wychodzimy poza interes krajowy, patrzymy szerzej, nie zapominając o naszych sąsiadach i sojusznikach. Wspólnie budujemy siłę i wzmacniamy spójność zarówno NATO, jak i Unii Europejskiej, których jesteśmy odpowiedzialnymi członkami. Wspólnie zabiegamy o tworzenie jak najlepszych warunków także dla państw i społeczeństw z krajów sąsiadujących z Unią Europejską, aspirujących do członkostwa w strukturach euroatlantyckich. Jestem przekonany, że w kolejnych latach nasze wysiłki przyniosą „trwałe dobro” dla nas wszystkich.

 

Życzę Polsce i Rumunii kolejnych lat bliskiej i przyjaznej współpracy, a naszym społeczeństwom i narodom – coraz więcej okazji do wzajemnego poznawania kultury, historii i walorów turystycznych, dzięki szybkim drogom, kolejom i połączeniom lotniczym, które – mam nadzieję – już wkrótce jeszcze bardziej zbliżą nasze kraje. Niech mottem na kolejne lata naszej współpracy i przyjaźni będą inne słowa Marszałka Piłsudskiego: „Ani w przeszłości, ani w teraźniejszości, ani w przyszłości nie ma i nie będzie (…) nic takiego, co by mogło rozłączyć oba sąsiednie narody – polski i rumuński”.

                                                                                   

 

 

                                                                                                         

 

                                                                                                   Z wyrazami szacunku i sympatii

Andrzej Duda

                                                   

Poleć znajomemu