Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Środa, 9 października 2019

List na 7. edycję ogólnopolskiej akcji „Nie ma przyszłości bez przedsiębiorczości”

Warszawa, 9 października 2019 roku

 

 

Uczestnicy i Organizatorzy

gali finałowej 7. edycji ogólnopolskiej akcji

„Nie ma przyszłości bez przedsiębiorczości”

 

 

Szanowni Państwo!

 

Silna, konkurencyjna gospodarka to jeden z filarów polskiej niepodległości i podmiotowości. Dlatego tak ważna jest rola przedsiębiorców, którzy kreują nasz rozwój ekonomiczny. Nie sposób nie zgodzić się z hasłem „Nie ma przyszłości bez przedsiębiorczości”, stanowiącym przesłanie wieloletniej już akcji prowadzonej przez „Dziennik Gazetę Prawną”.

 

Fora dyskusyjne organizowane przez Państwa Redakcję, na których spotykają się przedstawiciele świata biznesu, decydenci rządowi, reprezentanci związanych z gospodarką instytucji oraz samorządowcy, stały się nie tylko miejscem wymiany opinii, ale także wspólnego poszukiwania najlepszych rozwiązań na rzecz rozwoju polskiej przedsiębiorczości. Formułowane z różnych punktów widzenia analizy i diagnozy oraz wnioski płynące z dyskusji upowszechniają Państwo w cyklu artykułów. Składam wyrazy uznania za ten długofalowy projekt, którego celem jest mądry, odpowiedzialny dialog i budowanie efektu synergii. Łączę również serdeczne gratulacje z okazji jubileuszu 30-lecia działalności spółki Infor Biznes, wydawcy „Dziennika Gazety Prawnej”.

 

Warto niezmiennie pamiętać, że w procesach produkcyjnych, w wytwarzaniu wartości dodanej budującej konkurencyjność gospodarczą, zawsze najważniejszy jest człowiek. Sukcesy ekonomiczne Polski mają swoich konkretnych autorów. Są nimi przede wszystkim polscy przedsiębiorcy – ludzie pełni energii i pasji, umiejętnie korzystający z tej wielkiej przestrzeni wolności obywatelskiej, jaką jest swoboda gospodarowania, dysponujący bogatym doświadczeniem i wiedzą, gotowi na wyzwania i konsekwentnie realizujący swoje wizje. Pragnę serdecznie pogratulować bohaterom dzisiejszej uroczystości, wyróżnionym laurami za dokonania w różnych kategoriach aktywności biznesowej.

 

Mamy wszyscy powody do satysfakcji. Polska należy do liderów wzrostu gospodarczego w Europie i świecie. Co istotne – jest to wzrost stabilny, oparty na solidnych podstawach. W zdrowej równowadze pozostają główne czynniki, które przesądzają o możliwościach rozwoju na przyszłość. Symptomem tego jest przygotowany przez rząd budżet na rok 2020. Zasługuje na bardzo mocne podkreślenie, że po raz pierwszy w całym trzydziestoleciu, od odzyskania wolności w 1989 roku i rozpoczęcia naszych fundamentalnych przemian, jest to budżet bez deficytu, o zrównoważonych wpływach i wydatkach. Oparty jest on na obiecujących założeniach, przede wszystkim przyszłorocznego wzrostu PKB o 3,7 procent. Mimo spowolnienia gospodarczego, które już staje się faktem w wielu krajach, Polska pozostanie obszarem intensywnego rozwoju. W realnej perspektywie możemy stać się jedną z 20 czołowych gospodarek świata.

 

Nie uda się jednak osiągnąć tego ambitnego celu, jeśli nie będziemy konsekwentnie promować i wspierać polskiej przedsiębiorczości. Jest to zadanie, które traktuję jako jeden z priorytetów mojej prezydentury. Musimy łączyć nasze wysiłki, aby uświadamiać społeczeństwu znaczenie patriotyzmu gospodarczego, tworzyć przyjazny klimat dla biznesu, uwalniać przedsiębiorczość od skrępowania gorsetem nadmiernych regulacji, pobudzać polską innowacyjność, sprzyjać ekspansji naszych rodzimych firm na globalne rynki i budować rozpoznawalność polskich marek.

 

Takie właśnie akcje jak „Nie ma przyszłości bez przedsiębiorczości” mają ogromną wartość, sprzyjają bowiem integracji polskich środowisk gospodarczych i trafnemu odczytywaniu wyzwań. Raz jeszcze dziękuję za podejmowaną przez Państwa ważną publiczną misję. Proszę przyjąć życzenia wszelkiej pomyślności i serdeczne pozdrowienia.

 

Z wyrazami szacunku,

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzej Duda

 

List został odczytany podczas gali przez ministra Adama Kwiatkowskiego.

Poleć znajomemu