Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Czwartek, 10 października 2019

List na uroczyste zakończenie budowy bloków 5 i 6 w Elektrowni Opole

Warszawa, 10 października 2019 roku

 

 

 

Uczestnicy i Organizatorzy

uroczystego zakończenia budowy

bloków 5 i 6 w Elektrowni Opole

 

 

Szanowni Panowie Prezesi!

Szanowni Państwo!

 

Razem z Państwem dzielę radość i dumę, jakie przynosi nam dzisiejsza uroczystość. To niezwykle ważny, szczególny dzień dla Elektrowni Opole wchodzącej w skład holdingu PGE, a jednocześnie dla całej polskiej energetyki i całej polskiej gospodarki. Serdecznie gratuluję Państwu pomyślnego ukończenia wielkiej inwestycji, która w bardzo istotny sposób umacnia bezpieczeństwo energetyczne Rzeczypospolitej oraz narodowy potencjał przemysłowy.

 

Ta budowa miała swoją złożoną historię, ale tym bardziej cieszy jej finalny sukces. Wszystkim współtwórcom tego sukcesu składam wyrazy głębokiego uznania. Z wielką satysfakcją stwierdzam, że konsekwentne przeprowadzenie ambitnej inwestycji w Elektrowni Opole
stanowi piękne świadectwo patriotyzmu gospodarczego, odpowiedzialności za przyszłość kraju i wysokiego profesjonalizmu. Niezbędna modernizacja polskiej energetyki generuje wiele trudnych wyzwań, ale udowadniają Państwo, że nasza Ojczyzna jest w stanie skutecznie im podołać.

 

Budowa nowych bloków w Elektrowni Opole to największa inwestycja przemysłowa w Polsce w ostatnim trzydziestoleciu po zmianach ustrojowych zapoczątkowanych w 1989 roku. Zrealizowane tu potężne jednostki, każda o mocy  o mocy brutto 900 MWe, znacząco zwiększają potencjał elektrowni, która odtąd będzie mogła zaspokajać aż 8 procent obecnego krajowego zapotrzebowania na energię elektryczną. Ta inwestycja jest zarazem dowodem, że energetyka węglowa wcale nie musi się kłócić z uwarunkowaniami współczesnej gospodarki, wiążącymi się z zachodzącymi w świecie zmianami klimatycznymi. Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych technologii udaje się tutaj bardzo istotnie ograniczyć emisję dwutlenku węgla i innych niepożądanych substancji. Jest to inwestycja przyjazna dla środowiska i skierowana w przyszłość.

 

Raz jeszcze składam gratulacje i serdeczne podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do powodzenia tego wielkiego przedsięwzięcia. Życzę wszelkiej pomyślności energetykom, przystępującym do powszedniej eksploatacji nowo wybudowanych bloków. Życzę kolejnych sukcesów i rozwoju spółce PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna oraz holdingowi PGE Polska Grupa Energetyczna. Proszę przyjąć serdeczne pozdrowienia.

 

Z wyrazami szacunku,

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzej Duda

 

Poleć znajomemu