Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Poniedziałek, 14 października 2019

List z okazji inauguracji roku w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej

Jej Magnificencja

Profesor Maria Sierpińska

Rektor

 

Jego Magnificencja

Doktor Konrad Janowski

Rektor Elekt

 

Uczestnicy

Inauguracji Roku Akademickiego 2019/2020

w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej

w Warszawie

 

Magnificencjo Pani Rektor!

Magnificencjo Panie Rektorze Elekcie!

Wysoki Senacie!

Szanowne Panie i Szanowni Panowie Profesorowie!

Drodzy Studenci!

 

Zobacz także: Odznaczenia dla pracowników Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej Z okazji rozpoczynającego się roku akademickiego 2019/2020 składam najserdeczniejsze życzenia całej społeczności Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie. Ustępującą Panią Rektor, Profesor Marię Sierpińską, proszę o przyjęcie podziękowań i wyrazów uznania za blisko dwie dekady owocnego sprawowania tej zaszczytnej funkcji – których zwieńczeniem jest nowy, funkcjonalny kompleks edukacyjny Vizja Park. Panu Rektorowi Elektowi, Doktorowi Konradowi Janowskiemu, przekazuję serdeczne gratulacje. Niech kolejne lata działalności Akademii będą dla wszystkich Państwa czasem satysfakcji i powodzenia we wszystkich podjętych zamierzeniach. Niech będzie to czas licznych sukcesów, skutecznego poszerzania wiedzy oraz odkrywania nowych obszarów badań – z pożytkiem dla Państwa Alma Mater, dla całej nauki polskiej.

 

Misja wyższych uczelni pozostaje niezmienna. Składają się na nią praca naukowa, kształcenie studentów, wychowywanie kolejnych pokoleń badaczy. Wciąż jednak konieczne jest poszukiwanie nowych sposobów realizacji tych celów – sposobów, które będą odpowiadały aktualnym potrzebom i sprawdzały się w otaczającej nas rzeczywistości. Kontekst społeczno-historyczny, w jakim przyszło nam żyć, jest szczególny. Szybko postępujące zmiany cywilizacyjne oraz przemiany społeczne sprawiają, że stajemy jako ludzkość i jako społeczeństwo wobec nowych problemów, których rozwiązanie spoczywa w ogromnej mierze w rękach ludzi nauki. Świat wokół nas wymaga zrozumienia. Jednocześnie rozwój nowych technologii stwarza szansę na wzrost poziomu i jakości życia. Jednak aby z nich w pełni skorzystać, musimy uczestniczyć w ich tworzeniu i brać czynny udział w debacie nad kondycją człowieka i społeczeństwa. Nie możemy pozwolić, aby świat zmieniał się bez nas.

 

Dlatego tak wielka jest rola środowiska akademickiego, które jak żadne inne dysponuje środkami i możliwościami, aby kształtować i zmieniać rzeczywistość. Zdajemy sobie sprawę, jak ważne miejsce zajmują badania naukowe w zapewnieniu zrównoważonego rozwoju naszego kraju. Wiemy też, jak istotny jest udział środowiska akademickiego w debacie publicznej. Wierzę głęboko, że polskie odkrycia naukowe i opracowane na polskich uczelniach wynalazki będą w coraz większym stopniu zmieniały oblicze polskiej gospodarki i przyczyniały się do poprawy jakości życia Polaków. Ufam, że swobodna i twórcza dyskusja o polskiej kulturze i polskiej historii, o zjawiskach społecznych i kondycji człowieka, o prawie i ekonomii pozostanie dla nas źródłem nieustannej inspiracji. Że pozwoli nam dalej kształtować relacje społeczne oparte na wzajemnym zrozumieniu, szacunku i zaufaniu.

 

W osiemdziesiątą rocznicę wybuchu drugiej wojny światowej pragnę również wspomnieć o ludziach nauki, którzy padli ofiarą niemieckiego i sowieckiego terroru. O pomordowanych przez Niemców profesorach Uniwersytetu Jagiellońskiego i uczelni lwowskich. O wykładowcach akademickich więzionych w niemieckich obozach koncentracyjnych i sowieckich łagrach. O tych, którzy bohatersko służyli Polsce, prowadząc tajne nauczanie czy walcząc z bronią w ręku. O wszystkich, którzy oddali życie za Ojczyznę. Zawdzięczamy im naszą wolność i nasze trwanie. To dzięki ludziom nauki ocalały skarby naszej kultury i możliwa była odbudowa Polski ze zgliszczy, jakie pozostawiła po sobie wojna. Składamy im hołd, wspominając zarówno ich dokonania, jak i tragiczny los wielu z nich.

 

Serdecznie pozdrawiam wszystkich studentów. Niech czas spędzony w murach uczelni będzie dla Państwa okazją do realizowania swoich życiowych pasji i zdobywania wiedzy, która otworzy przed Państwem szerokie możliwości zawodowego i osobistego rozwoju.

 

Wszystkich uczestników dzisiejszej uroczystości serdecznie pozdrawiam, życząc wszelkiej pomyślności w nowym roku akademickim 2019/2020.

 

Z wyrazami szacunku

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzej Duda

 

List odczytała minister Halina Szymańska, Szef Kancelarii Prezydenta RP

Poleć znajomemu