Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Sobota, 19 października 2019

Inauguracja roku akademickiego w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu

Ich Magnificencje

Ojciec Doktor Tadeusz Rydzyk

Rektor-Założyciel

 

Ojciec Doktor Zdzisław Klafka

Rektor

Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej

w Toruniu

 

Uczestnicy

Inauguracji Roku Akademickiego 2019/2020

 

 

 

Magnificencjo Ojcze Rektorze-Założycielu!

Magnificencjo Ojcze Rektorze!

Wysoki Senacie!

Szanowne Panie i Szanowni Panowie Profesorowie!

Drodzy Studenci!

Szanowni Państwo!

 

Z okazji rozpoczynającego się roku akademickiego 2019/2020 składam najserdeczniejsze życzenia całej społeczności Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Niech nadchodzący rok będzie dla Państwa czasem sukcesów i satysfakcji, czasem pomyślności i powodzenia we wszystkich podjętych zamierzeniach, czasem zdobywania wiedzy i odkrywania nowych obszarów badań z pożytkiem dla Państwa uczelni i całej polskiej nauki, dla Kościoła i Ojczyzny. Gratuluję laureatom wręczanych dzisiaj nagród dla najlepszego absolwenta i nowo immatrykulowanym studentom I roku. Chcę też wyrazić uznanie dla mecenasów uczelni, którzy w tym wyjątkowym dniu otrzymują medale Pro Ecclesia et Patria. Wszystkim Państwu z serca dziękuję za to, że razem współtworzą Państwo to wyjątkowe dzieło, harmonijnie łącząc realizację celów kształceniowych z pogłębioną formacją duchową i patriotyczną.

 

Nowy rok akademicki to nowe wyzwania, ale i nowe możliwości. Mam wielką nadzieję, że zmiany, które dokonują się w systemie szkolnictwa wyższego w Polsce, przyniosą dobre efekty i otworzą przed Państwem perspektywę dalszego rozwoju. Sama istota i misja wyższych uczelni pozostaje niezmienna. Składają się na nią praca naukowa, kształcenie studentów, wychowywanie kolejnych pokoleń badaczy oraz elit społecznych i państwowych. Wciąż jednak konieczne jest poszukiwanie nowych sposobów realizacji tych celów – sposobów, które będą odpowiadały aktualnym potrzebom i sprawdzały się w otaczającej nas rzeczywistości. Dlatego środowiska akademickie muszą brać czynny udział w debacie nad kondycją człowieka i społeczeństwa. Nie mogą Państwo pozwolić, aby świat zmieniał się bez Państwa udziału, bowiem szkoły wyższe dysponują unikalnymi środkami, by kształtować i zmieniać otaczającą nas rzeczywistość.

 

Kontekst społeczno-historyczny, w jakim przyszło nam żyć, jest szczególny. Szybko postępujące zmiany w sferze technologii, gospodarki, polityki i relacji społecznych sprawiają, że stajemy jako ludzkość i jako społeczeństwo w Polsce wobec nowych problemów. Ich rozwiązanie spoczywa w ogromnej mierze w rękach ludzi nauki i kultury. Ale także w rękach ludzi wiary, którzy odwagę do podjęcia wielu trudnych, a czasem bezprecedensowych wyzwań czerpią ze swojego życia duchowego oraz z zakorzenienia w ponadtysiącletnim dziedzictwie naszej narodowej kultury.

 

Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej kształci młodych obywateli w duchu chrześcijańskiej i patriotycznej współodpowiedzialności za dobro wspólne. Kierując się nauką Kościoła katolickiego, zaszczepia studentom wartości, z których wyrosła instytucja uniwersytetu oraz cała kultura europejska – czyli szacunek dla prawdy, klasycznie pojmowaną sprawiedliwość i poczucie piękna, a także poszanowanie godności każdej osoby ludzkiej. Przy tym profil nauczania sprawia, że Państwa uczelnia formuje formatorów – odważnych świadków wspomnianych wartości, przyszłych liderów opinii, kompetentnych specjalistów w dziedzinach, które wiążą się z wymianą myśli oraz z wpływaniem na procesy społeczne.

 

W tym kontekście warto przypomnieć pamiętne słowa, które św. Jan Paweł II wypowiedział 30 lat temu: „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!”. Była to modlitwa, ale były to również słowa, których wysłuchały – na warszawskim placu Zwycięstwa oraz przed telewizorami – miliony Polaków. Moc tego przekazu była niezwykła. Jednak sprawą kluczową było to, aby mógł on dotrzeć, możliwie niezniekształcony, do szerokiego kręgu odbiorców. Ufam, że kadra dydaktyczno-naukowa oraz studenci i absolwenci Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej nadal będą brać aktywny udział w swobodnej i twórczej dyskusji o polskiej kulturze i polskiej historii, o zjawiskach społecznych, o kondycji człowieka, o prawie i ekonomii. Ta debata powinna być dla nas źródłem nieustannej inspiracji. Powinna kształtować stosunki społeczne oparte na wzajemnym zrozumieniu, szacunku i zaufaniu. A jednocześnie na aksjologicznym fundamencie, który ukształtował właśnie takie pojmowanie pokoju społecznego i który – jestem o tym przekonany –  w znacznej mierze ów pokój warunkuje.

 

Magnificencje! Szanowni Państwo!

 

W osiemdziesiątą rocznicę wybuchu drugiej wojny światowej pragnę również wspomnieć o ludziach nauki, którzy padli ofiarą niemieckiego i sowieckiego terroru. O pomordowanych przez Niemców profesorach Uniwersytetu Jagiellońskiego, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, uczelni lwowskich. O wykładowcach akademickich więzionych w niemieckich obozach koncentracyjnych i sowieckich łagrach. O tych, którzy bohatersko służyli Polsce, prowadząc tajne nauczanie czy walcząc z bronią w ręku. O wszystkich, którzy oddali życie za Ojczyznę. To dzięki ludziom nauki ocalały skarby naszej kultury i możliwa była odbudowa Polski z powojennych zgliszczy. Zawdzięczamy im naszą wolność i nasze trwanie. Jednak składając im hołd, musimy także postawić sobie pytanie, na ile marzenia i aspiracje pokoleń 1918 i 1939 roku realizują się dzisiaj – jak zabiegamy o rozwój i niezależność Rzeczypospolitej akademickiej oraz najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej, naszej wspólnej Ojczyzny.

 

Drogie Studentki, Drodzy Studenci!

 

Niech czas spędzony w murach uczelni będzie okazją do realizowania życiowych pasji i zdobywania wiedzy, która otworzy przed Państwem szerokie możliwości zawodowego i osobistego rozwoju. Życzę wszystkim Państwu w nowym roku akademickim 2019/2020 powodzenia, jak najlepszych wyników i jak najwięcej satysfakcji.

 

Wszystkich uczestników dzisiejszej uroczystości serdecznie pozdrawiam. Szczęść Boże!

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzej Duda

 

 

 

List odczytała reprezentująca Prezydenta podczas wydarzenia Dyrektor Generalna KPRP Grażyna Ignaczak-Bandych. 

Poleć znajomemu