Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Wtorek, 22 października 2019

List do uczestników gali wręczenia nagród „Semper Fidelis”

Organizatorzy i Uczestnicy

gali wręczenia

Nagród Instytutu Pamięci Narodowej „Semper Fidelis”

w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Warszawie

 

 

 

Szanowny Panie Prezesie!

Szanowni Członkowie Wysokiej Kapituły!

Szanowni Laureaci!

Panie i Panowie!

 

Pragnę przekazać uroczyste gratulacje laureatom wyjątkowej, bo pierwszej edycji Nagród Instytutu Pamięci Narodowej „Semper Fidelis”. Wyrazy uznania kieruję również do pomysłodawcy tego lauru, Prezesa IPN Pana Doktora Jarosława Szarka oraz członków Wysokiej Kapituły. Gorąco dziękuję wszystkim Państwu za pamięć o Kresach. Za umiłowanie ich tradycji, ich dziedzictwa duchowego i kulturalnego. Za to, że gromadzą Państwo wiedzę o nich i przekazują ją kolejnym pokoleniom. Dziękuję za troskę o naszych rodaków na Wschodzie, za opiekę nad ich grobami. Za wszystko, co Państwo czynią na rzecz zachowania materialnych i niematerialnych pomników przebogatej historii dawnych ziem wschodnich Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

 

Upływająca w tym roku 450. rocznica unii lubelskiej przypomniała nam o kamieniu milowym unikalnego w dziejach świata, ewolucyjnego, pokojowego i dobrowolnego procesu politycznego. W jego wyniku dwa znaczące, a przy tym wewnętrznie zróżnicowane państwa środkowoeuropejskie połączyły swoje siły i terytoria, swoje potencjały gospodarcze i militarne, wartości elit oraz talenty i zasoby mieszkańców. Postanowiły razem ochronić swoją wolność, równość i suwerenność, swój pomyślny rozwój. Zachowując liczne odrębności kulturalne, kultywując swoje zwyczaje i tradycje religijne, przez długie wieki dopracowały się pięknej, wspólnej historii w wielu dziedzinach życia zbiorowego. Upadek Pierwszej Rzeczypospolitej oraz dramatyczne wydarzenia w okresie od schyłku XVIII do początku XX wieku miały ów wspaniały dorobek przekreślić. Tak się jednak nie stało. Duch Rzeczypospolitej jagiellońskiej oraz przywiązanie do jej spuścizny trwały – i przetrwały – w najważniejszych polskich utworach literackich, w dziełach sztuki i architektury, w rodzinnych pamiątkach i opowieściach, w postaci biografii i znakomitych dokonań tysięcy osób identyfikujących się jako Kresowianie.

 

Ten poruszający fenomen domaga się znacznie dłuższego, szerzej udokumentowanego opisu – na który, niestety, brak tutaj miejsca. Trzeba jednak podkreślić, że pamięć o Kresach nie tylko nie słabnie, ale z upływem czasu umacnia się. Wciąż dotyka czułych strun w naszych sercach. Przyciąga ku sobie uczonych, działaczy społecznych, miłośników historii i podróży, przedsiębiorców i inwestorów oraz zafascynowanych obywateli krajów, których terytoria współtworzyły tu kiedyś jeden organizm państwowy. Trzeba również zaznaczyć, że nie jest to pamięć przeciw komuś, ale prawdziwy dar serca – autentyczna troska i pamięć ofiarowywana tym, o których jako naród zapomnieć nie potrafimy i nie możemy.

 

Szanowni Laureaci! Raz jeszcze gratulując Państwu prestiżowej nagrody wyrażam nadzieję, że przyczyni się ona do rozpowszechnienia wiedzy o tym, czemu poświęcają Państwo tyle energii i pracy. Ufam, że będą Państwo mieli coraz liczniejszych kontynuatorów i naśladowców. Wszystkich Uczestników i Organizatorów dzisiejszej uroczystości serdecznie pozdrawiam.

 

Z wyrazami szacunku i sympatii,

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzej Duda

 

List odczytała Doradca Prezydenta RP Zofia Romaszewska.

Poleć znajomemu