Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Piątek, 25 października 2019

List z okazji rocznicy utworzenia Sztabu Generalnego WP

generał broni Rajmund T. Andrzejczak

Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego

 

 

 

 

 

Szanowny Panie Generale,

Szanowni Państwo!

 

Przypadająca dziś rocznica utworzenia Sztabu Generalnego Wojska Polskiego jest doskonałą okazją do złożenia najlepszych życzeń wszystkim żołnierzom i pracownikom tej kluczowej dla funkcjonowania Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej instytucji.

 

Przez ponad sto lat zmieniała się rola i zadania Sztabu. Niezmienne pozostawały natomiast poświęcenie dla Ojczyzny, zaangażowanie w służbie i najwyższy poziom realizacji zadań, stawianych kiedyś przed Waszymi poprzednikami, a dziś przed Wami.

 

Od blisko roku Sztab Generalny WP ponownie wypełnia tę zasadniczą rolę, do której został przeznaczony – dowodzi Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej. Pierwszy etap przywracania sprawdzonego Systemu Kierowania i Dowodzenia SZ pozwolił na powrót do efektywnego podziału kompetencji, w którym Sztab Generalny zajmuje najważniejszą pozycję. W jego domenie pozostały również planowanie strategicznego użycia Sił Zbrojnych, programowanie ich wieloletniego rozwoju oraz nadzór nad ogólną i operacyjną działalnością armii.

 

Miano pierwszego żołnierza Rzeczypospolitej znów wypełnione jest rzeczywistą treścią, dzięki czemu reprezentowanie kraju na najwyższym szczeblu międzynarodowych forów wojskowych pozwala na wzmocnienie polskiego głosu w procesie podejmowania zasadniczych decyzji.

 

W obecnej, złożonej sytuacji międzynarodowej rola Sztabu, również jako organu doradzającego Ministrowi Obrony Narodowej, nabiera szczególnego znaczenia. Ocena pojawiających się zagrożeń, określanie kierunków działania, przygotowanie Sił Zbrojnych do właściwej reakcji na nowe niebezpieczeństwa – to poważne wyzwania. Jestem dumny, że dzięki zdolności do ciągłej adaptacji oraz wytrwałości i konsekwencji w dążeniu do celu Sztab Generalny podejmuje je z właściwym sobie zaangażowaniem i profesjonalizmem. To efekt synergii doskonale przygotowanej kadry i silnego, konsekwentnego dowodzenia, co jest niezaprzeczalną, osobistą zasługą Pana Generała. Jestem przekonany, że Pana entuzjazm i aktywność stanowią dla podwładnych doskonały przykład do naśladowania.

 

Postawa żołnierzy i pracowników Sztabu, Wasze podejście do służby i pracy zasługują na podziw i uznanie. Jako Zwierzchnik Sił Zbrojnych serdecznie za nie dziękuję.

 

W dniu Waszego Święta życzę Wam, Panie i Panowie oficerowie, podoficerowie, żołnierze i pracownicy Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, satysfakcji z pracy dla umacniania obronności Rzeczypospolitej, żołnierskiego szczęścia i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

 

Z wyrazami szacunku,

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzej Duda

 

List został odczytany podczas uroczystości w Warszawie przez gen. Andrzeja Reudowicza.

Poleć znajomemu