Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Poniedziałek, 28 października 2019

Do uczestników uroczystych obchodów Dnia Łącznościowca w Katowicach

 

Uczestnicy i Organizatorzy

uroczystych obchodów

Dnia Łącznościowca

w Katowicach
 

 

Szanowny Panie Prezesie!

Szanowni Pracownicy Poczty Polskiej!

 

Łączność oznacza umacnianie międzyludzkich więzi. Bez pracy łącznościowców trudno sobie wyobrazić sprawnie funkcjonujące społeczeństwo, państwo, gospodarkę, cywilizację. Dlatego Święto Poczty Polskiej to w naszym kraju nie tylko szczególna chwila dla ponad 80 tysięcy pracowników tego wielkiego przedsiębiorstwa, ale również wydarzenie pięknie ilustrujące sens publicznej służby. Z okazji Dnia Łącznościowca składam wszystkim Państwu wyrazy głębokiego uznania i szacunku oraz serdeczne życzenia pomyślności.

 

Polscy pocztowcy mają powody do dumy. Dziedziczą Państwo wspaniałe, prawie pięćsetletnie tradycje. Święto Poczty Polskiej zostało ustanowione na pamiątkę powołania w połowie XVI stulecia przez króla Zygmunta Augusta stałego połączenia pocztowego między Krakowem a Wenecją. W ten sposób nasz kraj został wpisany do sieci regularnych połączeń międzynarodowych. Instytucja poczty w Rzeczypospolitej rozwijała się i przybierała na znaczeniu, a dzięki reformom wprowadzonym przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego stała się wręcz europejskim wzorem sprawności organizacyjnej.

 

W narodowej świadomości poczta na trwałe zrosła się z ideą suwerennego państwa polskiego. Nie tylko ze względu na wagę wykonywanych przez nią zadań, ale także za sprawą patriotyzmu i ofiarności polskich pocztowców. Takie świadectwa złożyli oni w momentach dziejowych prób, podczas niepodległościowych insurekcji w wieku XIX, jak również znacząco przyczyniając się do odbudowy wolnej Polski w roku 1918 i do umacniania fundamentów odzyskanej państwowości. Na zawsze zapisał się w zbiorowej pamięci heroizm obrońców Poczty Gdańskiej – jeden z symboli walki o polskość, nieustępliwego oporu przeciw agresorom w latach II wojny światowej. Pocztowcy, kurierzy i łącznicy oddali wielkie patriotyczne zasługi na rzecz Polskiego Państwa Podziemnego. Podczas wolnościowego zrywu Warszawy harcerska poczta powstańcza, wydawane przez nią kartki pocztowe i przystawiane na listach datowniki, ze wzruszeniem były przyjmowane jako naoczny dowód, że „jeszcze Polska nie zginęła”.

 

Dzisiejsza niepodległa Rzeczpospolita – wolna, silna, sprawiedliwa – to także dzieło polskich pocztowców, mających znaczący udział w dokonaniach wielkiego ruchu „Solidarność” i z zaangażowaniem przyczyniających się do rozwoju naszej gospodarki. Spółka Poczta Polska należy do największych pracodawców w kraju i jest największym operatorem na rynku logistyki. Usługi pocztowe – obok swoich tradycyjnych form – w coraz większym stopniu stają się domeną najnowocześniejszych technologii. Jestem przekonany, że Poczta Polska jest dobrze przygotowana do podejmowania odpowiedzialnych wyzwań przyszłości.

 

Raz jeszcze składam Państwu serdeczne gratulacje z okazji Państwa Święta. Życzę rozwoju Państwa przedsiębiorstwu, tak zasłużonemu dla Polski, a każdemu z Państwa osobiście satysfakcji z wykonywanej pracy, poczucia spełnienia i powodzenia w zawodowych oraz życiowych planach. Proszę przyjąć serdeczne pozdrowienia.

 

Poleć znajomemu