Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Piątek, 8 listopada 2019

Do żołnierzy I zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego UNIFIL

Oficerowie i Żołnierze
I zmiany
Polskiego Kontyngentu Wojskowego UNIFIL

 

 

 

 

Szanowni Oficerowie! Podoficerowie! Żołnierze! Pracownicy Wojska!
Członkowie Polskiego Kontyngentu Wojskowego UNIFIL!

 

Z okazji uroczystości pożegnania I zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego udającego się do Libanu przekazuję na ręce dowódcy Kontyngentu państwową flagę, która będzie towarzyszyć Państwu podczas pełnienia misji. Jestem przekonany, że każdy z Was doskonale rozumie znaczenie i symbolikę naszych barw narodowych. Przywiązanie do nich jest wpisane nie tylko w etos żołnierza, ale także w patriotyzm każdego Polaka. Możliwość reprezentowania biało-czerwonych barw poza granicami państwa, w ramach działań na rzecz pokoju i bezpieczeństwa w niestabilnych regionach świata, będzie z pewnością dla Państwa źródłem dumy i satysfakcji.
 

Po dziesięciu latach polscy żołnierze wracają do Libanu, a tym samym do operacji prowadzonych pod auspicjami Organizacji Narodów Zjednoczonych. Będą Państwo kontynuować kilkudziesięcioletnie tradycje służby polskich żołnierzy w błękitnych hełmach, dołączając swój wkład do wysiłków wspólnoty międzynarodowej na rzecz utrzymania pokoju i tworzenia warunków do bezpiecznego życia mieszkańców. Sytuacja na Bliskim Wschodzie pełna jest napięć i zaostrzających się okresowo konfliktów. Rolą Polskiego Kontyngentu Wojskowego w tych trudnych i skomplikowanych okolicznościach będzie nie tylko wspieranie władz Republiki Libanu w zapobieganiu eskalacji tych napięć, ale także ochrona polskich dyplomatów. Wyrażam przekonanie, że z każdego z tych zadań Kontyngent wywiąże się wzorowo.
 

Jestem pewien, że po raz kolejny Polacy stanowić będą wzór dla innych narodowości wydzielających ONZ-owskie kontyngenty wojskowe. Jestem też głęboko przeświadczony, że Państwa zaangażowanie i aktywna postawa skutecznie się do tego przyczyni. Idea solidarności międzynarodowej, której wyrazem są operacje realizowane przez Narody Zjednoczone, była i jest zawsze bliska Polsce. Dlatego ponowny udział w nich należy traktować jako powrót do wykonywania obowiązków wobec tych, którzy zmuszeni są funkcjonować w miejscach, gdzie życie i codzienna egzystencja są zagrożone. Jest to jednocześnie kolejny dowód na wiarygodność naszego kraju, który licząc na wsparcie sojuszników, jednocześnie sam uczestniczy w budowaniu bezpieczeństwa międzynarodowego. Wspólne działanie w gronie sił wielonarodowych stanowi także istotny element pogłębiania interoperacyjności, niezbędnej wobec obecnych globalnych zagrożeń.
 

Życzę Dowódcy i wszystkim żołnierzom I zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego przede wszystkim spokojnego przebiegu służby. Życzę też Państwu satysfakcji z realizowanych zadań i możliwości wspierania lokalnych społeczności, a po zakończeniu misji bezpiecznego powrotu do macierzystych jednostek i domów.


Z wyrazami szacunku

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda

 

W imieniu Prezydenta RP list odczytał podczas uroczystości szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch.

Poleć znajomemu