Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Sobota, 16 listopada 2019

24. Wielka Gala Integracji

Organizatorzy, Uczestnicy i Publiczność

24. Wielkiej Gali Integracji

w Warszawie

 

Szanowni Państwo!

 

Upływający rok obfitował w ogólnonarodowe obchody ważnych rocznic. Jedne budziły w nas radość i dumę. Inne przypominały o bolesnych stratach i zmaganiach z przeciwnościami losu. Wszystkie jednak uświadamiały nam skalę przemian, które przechodziła Polska w minionych dziesięcioleciach. Pomagały zrozumieć, jak zmieniało się nasze spojrzenie na świat, na nasz kraj, a wreszcie na nas samych.

 

To samo odnieść można do dwu rocznic, które zapewne wpłyną na charakter tegorocznej Wielkiej Gali Integracji. Minął już rok, od kiedy nie ma z nami śp. Piotra Pawłowskiego. To strata, z którą wciąż trudno się pogodzić. Niezapomniany założyciel i prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji oraz Fundacji Integracja, twórca i redaktor naczelny dwumiesięcznika „Integracja” oraz portalu niepełnosprawni.pl, ekspert i konsultant prawodawców, architektów i pracodawców, członek kapituły Nagrody „Dla Dobra Wspólnego” przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej, autor oraz gość licznych programów telewizyjnych i radiowych, a także utalentowany artysta malujący ustami – całym swoim życiem ukazywał, jak przełamywać bariery odgradzające osoby z niepełnosprawnością od reszty społeczeństwa.

 

Zarazem rok 2019 to jubileusz 25-lecia głównych przedsięwzięć rozwijanych przez Piotra Pawłowskiego i grono jego wspaniałych współpracowników. Skala ich osiągnięć jest imponująca. Jeżeli chodzi o możliwość włączania się niepełnosprawnych w różne dziedziny aktywności społecznej oraz jakość ich życia codziennego, to stan z roku 1994 jest wręcz nieporównywalny ze stanem obecnym. Stało się tak w znacznej mierze dzięki Piotrowi Pawłowskiemu oraz dzięki inwencji i energii zainspirowanych przez niego społeczników. Coraz powszechniej spotykane oznakowania i udogodnienia architektoniczne w miejscach publicznych, a także uwzględniające potrzeby niepełnosprawnych zmiany na rynku pracy, w mediach oraz w świadomości ogółu społeczeństwa – wszystko to stanowi bardzo cenny wkład w budowę Polski prawdziwie nowoczesnej, sprawiedliwej i solidarnej.

 

Ważnym tego symbolem jest Wielka Gala Integracji. Jej wyjątkowa, serdeczna atmosfera jest dowodem, że wspólna pomoc osobom z niepełnosprawnościami to dzieło, na którym zyskują także pomagający, a ostatecznie cała nasza wspólnota obywatelska. Niewiele jest bowiem idei, wokół których mogą gromadzić się wszyscy, ponad wszelkimi różnicami poglądów i wrażliwości. Dziękuję również za ten aspekt Państwa działalności. Ufam, że nadal będzie on sprzyjał dobrym emocjom między Polakami, postawom otwartości, empatii i wzajemnego szacunku, a także gotowości do współdziałania na rzecz wspólnego dobra.

 

Serdecznie gratulując tegorocznym laureatom Medalu Przyjaciel Integracji, życzę Państwu udanego, miłego spotkania. Gorąco wszystkich Państwa pozdrawiam.

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzej Duda

Poleć znajomemu