Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Wtorek, 8 marca 2016

Życzenia prezydenta z okazji Dnia Kobiet

Życzenia
z okazji Dnia Kobiet
 
Szanowne Panie!
 

Z okazji Dnia Kobiet składam wszystkim Polkom najlepsze życzenia. Proszę przyjąć, Drogie Panie, wyrazy wdzięczności za to, co każda z Was codziennie wnosi do naszego życia. W imieniu Rzeczypospolitej − i w imieniu męskiej części społeczeństwa − z wielkim szacunkiem i uznaniem serdecznie za to dziękuję.

 

Polki – czego dowodzi i nasza historia, i współczesność – są dzielne, mądre, zaradne, troskliwe, energiczne i kreatywne. Życzę Paniom, aby we wszystkich podejmowanych działaniach rodzinnych, zawodowych, społecznych zawsze znajdowały Panie radość, satysfakcję i poczucie samorealizacji.

 

Bardzo wiele polskich kobiet znakomicie łączy swoje profesjonalne umiejętności, aspiracje i osiągnięcia z jakże piękną i fundamentalną rolą żony, matki, babci. Proszę przyjąć życzenia, aby odpowiedzią na te starania był zawsze społeczny szacunek i miłość najbliższych. Cieszę się, że coraz więcej kobiet współkształtuje polskie życie publiczne, pracując w samorządzie, zajmując wysokie stanowiska rządowe i pełniąc ważne role polityczne. Jesteśmy dumni, że Polska była jednym z pierwszych państw na świecie, w których kobiety uzyskały prawa wyborcze – stało się to prawie sto lat temu, bezpośrednio po odzyskaniu niepodległości. Dzisiaj powinniśmy dokładać starań, aby żadne „szklane sufity” nie były w naszym społeczeństwie i państwie przeszkodą dla pełnego równouprawnienia.

 

Szanowne, Drogie Panie! Składam wszystkim Paniom życzenia dobrego zdrowia, pomyślności, uśmiechu i pogody ducha. My, mężczyźni, wiemy, ile znaczy Wasza obecność dla szczęścia rodzin, spokoju domów, dla harmonii wspólnego życia. Za to wszystko raz jeszcze wyrażam ogromną wdzięczność i podziękowanie.

 
Andrzej Duda

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Poleć znajomemu