Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Poniedziałek, 18 listopada 2019

List z okazji Święta Kolejarza

Warszawa, 18 listopada 2019 roku

 

 

Uczestnicy i Organizatorzy

uroczystej gali z okazji Święta Kolejarza

Teatr Wielki – Opera Narodowa

w Warszawie

 

 

Szanowni Panowie Prezesi oraz Członkowie Zarządów Spółek Kolejowych!

Szanowni Pracownicy Grupy PKP!

Szanowni Przedstawiciele Związku Pracodawców Kolejowych!

Czcigodni Duchowni!

Szanowni Państwo!

 

Zobacz także: Odznaczenia z okazji Dnia Kolejarza Serdecznie pozdrawiam wszystkich uczestników dzisiejszej uroczystości z okazji Święta Kolejarza. Przypada ono w szczególnym czasie Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, gdy wspominamy nie tylko powrót Polski na mapę Europy, lecz także wielki wysiłek budowy nowoczesnego i suwerennego państwa. Przed stu laty kolej była jednym z najważniejszych symboli postępu. Rozbudowa sieci połączeń i infrastruktury kolejowej należała do najważniejszych działań państwowotwórczych, służących rozwojowi polskiej gospodarki i temu, co obecnie nazywamy mobilnością społeczeństwa.

 

Nie inaczej jest także dzisiaj. Nie ma sprawnego i zamożnego państwa bez nowoczesnej kolei. To wciąż jeden z najbardziej efektywnych i ekologicznych środków transportu oraz niezawodny i bezpieczny sposób przemieszczania się. Z satysfakcją myślę o tym, że polskie koleje są stale modernizowane i jestem przekonany, że konsekwentne strategie i właściwe rozwiązania organizacyjne pozwolą uwolnić olbrzymi potencjał polskiego kolejnictwa. Bardzo ważne jest, by rozwijana była nie tylko sieć połączeń krajowych, lecz także tworzona infrastruktura w ramach naszego regionu, w oparciu o Inicjatywę Trójmorza. Nie można też zapominać o połączeniach lokalnych, które zapewniają swobodę codziennego przemieszczania się mieszkańcom polskich wsi i miasteczek. Stoimy przed wielką cywilizacyjną szansą i wierzę głęboko, że wspólnymi siłami zdołamy tę szansę wykorzystać.

 

Kolej to jednak przede wszystkim ludzie. To etos służby i poczucie odpowiedzialności. To często także kolejarskie tradycje. To wreszcie patriotyczna postawa polskich kolejarzy, którzy w trudnych momentach naszej historii walczyli w obronie Ojczyzny. W osiemdziesiątą rocznicę wybuchu drugiej wojny światowej pragnę wspomnieć przede wszystkim bohaterskich kolejarzy z Szymankowa, zamordowanych wraz z rodzinami przez Niemców w odwecie za to, że w pierwszych godzinach hitlerowskiej agresji udaremnili zajęcie mostów w Tczewie, a także o wszystkich polskich kolejarzach, którzy pod niemiecką i sowiecką okupacją z narażeniem życia prowadzili działania zwiadowcze, dywersyjne i sabotażowe. Z wdzięcznością myślę też o kolejarzach strajkujących w lipcu 1980 roku w Lublinie, bohaterach Lubelskiego Lipca.

 

Dziękuję wszystkim, którzy dziś tworzą wielką kolejarską wspólnotę. Dziękuję za Państwa codzienną pracę, za Państwa sumienność i wytrwałość. Każdy z Państwa przyczynia się do sprawnego funkcjonowania jednego z najbardziej skomplikowanych systemów gospodarczych, jakim jest kolej. Gratuluję wszystkim, którzy otrzymali dziś odznaczenia państwowe i resortowe: Srebrny i Brązowy Krzyż Zasługi, Medale za Długoletnią Służbę oraz honorowe odznaki „Zasłużony dla Kolejnictwa” i „Zasłużony dla Transportu Rzeczypospolitej Polskiej”. Wszystkim pracownikom kolei życzę wszelkiej pomyślności. Niech zadania, które Państwo wykonują, będą dla Państwa źródłem satysfakcji. Niech polska kolej rozwija się, służąc polskiemu społeczeństwu i polskiej gospodarce. Serdeczne życzenia składam także Państwa rodzinom i bliskim.

 

  Z wyrazami szacunku,
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzej Duda

 

List został odczytany podczas uroczystości przez ministra Andrzeja Derę.

 

 

Poleć znajomemu